Dobiček Abanke v prvih devetih mesecih nižji za petino

0

Abanka je v prvih devetih mesecih ustvarila 42,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 20 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V okolju nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 45 milijonov evrov, kar je skoraj enako kot pred letom dni, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Abanke.

Čiste obresti so v prvih devetih mesecih leta glede na enako obdobje lani porasle za 100.000 evrov oziroma za 0,3 odstotka. Prihodki iz obresti so bili večji za pol milijona evrov oziroma za en odstotek, odhodki pa so bili višji za 400.000 evrov oziroma za 7,3 odstotka.

Čiste opravnine v višini 30,3 milijona evrov so bile v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višje za 2,1 milijona evrov oziroma za 7,5 odstotka. Stroški poslovanja so znašali 50,4 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je konec septembra znašala 3,77 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa je dosegel 9,3 odstotka.

“Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna,” so zatrdili v Abanki. Količnik skupnega kapitala je konec septembra za Abanko znašal 23,5 odstotka.

Krediti strankam, ki niso banke, so konec septembra znašali 2,03 milijarde evrov in so se glede na konec leta 2018 povečali za 91,1 milijona evrov oziroma za 4,7 odstotka. Povečanje je posledica krepitve obsega kreditov pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za 46,3 milijona evrov oziroma za 4,4 odstotka in povečanja kreditov prebivalstvu za 36,8 milijona evrov oziroma za 4,1 odstotka.

Vloge strank, ki niso banke, so medtem znašale 3,02 milijarde evrov, kar pomeni, da so se v obravnavanem obdobju povečale za 85,9 milijona evrov oziroma za 2,9 odstotka. Glede na konec leta 2018 so se depoziti prebivalstva povečali za 95,6 milijona evrov oziroma za 4,6 odstotka, medtem ko so se depoziti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov zmanjšali za 9,7 milijona evrov oziroma za 1,1 odstotka.

Skupina Abanka je v prvih devetih mesecih leta nadaljevala z zniževanjem nedonosnih kreditov. Ti so se v skupini do konca septembra zmanjšali za 25,8 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov pa za eno odstotno točko 3,6 odstotka.

Neto ukinjene oslabitve in rezervacije v prvih devetih mesecih leta so znašale 14,9 milijona evrov, medtem ko so v enakem obdobju leta 2018 znašale 15,6 milijona evrov. Od januarja do septembra je Abanka ukinila rezervacije v višini 11,1 milijona evrov in odpravila oslabitve v višini 3,8 milijona evrov.

“V banki bomo nadaljevali z optimiziranjem poslovanja, s pospeševanjem razvoja digitalnih poti do banke in digitalnega delovnega okolja ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke,” so zapisali.

Abanka, ki je po sanaciji konec leta 2013 in v letu 2014, ko so ji priključili tudi Banko Celje, v 100-odstotni lasti države, bo dobila novega lastnika. Junija so namreč podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Novi KBM, transakcija pa naj bi bila zaključena do konca leta. Nova KBM bo za Abanko odštela 444 milijonov evrov. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen