Cinkarna Celje v devetmesečju s 43 odstotkov nižjim čistim dobičkom

0

Cinkarna Celje je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 134,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je upadel za 43 odstotkov na 15,9 milijona evrov, je danes objavila družba.

“Uprava ocenjuje, da so poslovni rezultati objektivno zelo dobri,” so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Čisti dobiček s 15,9 milijona evrov presega načrtovani rezultat za 91 odstotkov, planirali so namreč 8,3 milijona evrov čistega dobička.

Dobiček iz poslovanja je znašal 18,7 milijona evrov oz. 44 odstotkov manj kot v lanskih prvih devetih mesecih. Skupna vrednost izvoza je v obdobju dosegla 119,4 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot v enakem obdobju lani.

Glavni proizvod družbe je pigment titanovega dioksida. Celjska družba, ki po zmogljivosti proizvodnje sodi med manjše proizvajalce, primerljiva je z manjšimi vzhodnoevropskimi obrati, ugotavlja, da se razmere na trgu pigmenta titanovega dioksida glede na drugo četrtletje niso spremenile. Dodatne carine na kitajski material se odražajo v povečanem pritisku kitajskega materiala v EU in sosednje trge.

“Uporaba protekcionističnih ukrepov ameriške administracije omogoča domačim proizvajalcem pigmenta doseganje višjih cen od tistih, ki bi sicer veljale v pogojih proste trgovine, tako da ameriški trg beleži nezanemarljiv porast prodajnih cen (+5 odstotkov). Omenjena situacija povzroča nekonkurenčnost kitajskih proizvajalcev in presežek pigmenta, ki namesto na ameriški trg vstopa na evropskega,” so opisali stanje na trgu.

Konkurenčni boj med evropskimi in azijskimi proizvajalci zaenkrat nima zmagovalca, pravijo, že nekaj četrtletij pa se odraža v padanju evropskih in azijskih cen. “Ne glede na omenjeno ostaja industrija titanovega dioksida zanimiva, saj je bilo napovedanih oziroma zaključenih nekaj kapitalskih koncentracij, tako vertikalnih kot tudi horizontalnih združitev,” so zapisali.

Družba sicer ugotavlja, da se napovedi rasti ključnih trgovinskih partneric znižujejo, v poslovno okolje visoko mero negotovosti vnašajo carinski ukrepi največjih svetovnih gospodarstev, dodatno zmedenost vnaša dolgotrajni proces izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Podjetje ob koncu obdobja ni imelo bančnih dolgov. Depoziti in sredstva na računih so 30. septembra znašali 27,7 milijona evrov, ker je 20 odstotkov manj kot konec septembra lani in 17 odstotkov manj kot konec leta 2018. Likvidnost in solventnost podjetja sta vseskozi v okviru optimalne in načrtovane ravni, os navedli. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen