Združenje bank nasprotuje ukrepom Banke Slovenije na področju kreditiranja

0

V Združenju bank Slovenije so napovedane ukrepe, ki jih bo uveljavila Banka Slovenije na področju potrošniških in stanovanjskih kreditov, ocenili za pretirano omejevalne. “Vsebina ukrepov bi lahko prizadela socialno najšibkejše segmente populacije in povzročila veliko gospodarsko škodo,” so zapisali v združenju.

“Ukrep se poleg tega nanaša zgolj na banke in hranilnice kot ponudnike financiranja, zaradi te diskriminatorne narave pa ravno najšibkejše segmente populacije dodatno spodbuja k zadolževanju izven striktno reguliranega in nadzorovanega bančnega sistema s potencialno izjemno problematičnimi posledicami za cenovne pogoje tovrstnih posojil ter načine izterjevanja v primeru neplačevanja,” so izpostavili.

To mnenje po njihovem prepričanju potrjuje tudi nizka pojavnost neplačil prebivalstva, ki se je izkazala tekom izjemno zahtevnega gospodarskega cikla v zadnji finančni in gospodarski krizi. Slovensko prebivalstvo tudi sicer sodi med najnižje zadolžena v Evropi, hkrati pa ima visoke rasti prihrankov. Poleg tega so primerjalno gledano ukrepe s podobnimi omejitvami sprejele le tri članice EU, so kritični v združenju.

“Bančni sektor ob tako pomembnem vprašanju kliče po nujnosti strukturirane in strokovno utemeljene širše razprave s ključnimi sistemskimi deležniki o dejanskih učinkih napovedanih ukrepov Banke Slovenije na posamezne segmente populacije in gospodarsko aktivnost,” so izpostavili in spomnili, da gospodarska rast v vse pomembnejšem delu temelji na zasebni potrošnji. Ukrepi bi tako lahko v fazi ekonomskega cikla z umirjanjem delovali izrazito prociklično in posledično dodatno hromili gospodarsko rast, so dodali. (sta/ured)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen