Župani med Ormožem in Ptujem želijo pospešitev gradnje hitre ceste

0

Župani občin ob trasi bodoče hitre ceste med Ormožem in Ptujem so na današnjem sestanku s predstavniki države v Markovcih te znova pozvali k pospešitvi postopkov. Kot je povedal markovški župan Miran Gabrovec, se župani nagibajo k etapni gradnji, torej da bi morali tiste dele ceste, za katere že imajo gradbeno dovoljenje, začeti graditi takoj.

Predstavnik Darsa Bogdan Vrezner je takšnim zahtevam tudi tokrat nasprotoval zaradi racionalnosti porabe javnih sredstev, saj ne želijo začeti graditi odseka med Ormožem in Gorišnico, dokler ne bodo imeli gradbenega dovoljenja za odsek od Gorišnice do Markovcev in bo znana celotna trasa hitre ceste. V nasprotnem primeru bi se po njegovem mnenju namreč lahko nedokončana cesta končala sredi polja.

“Vseeno smo se odločili poziv poslati naprej, na državni strani pa nam bodo verjetno v doglednem času sporočili, kako se bodo odločili. Prav tako smo se dogovorili, da naslovimo še odprto pismo na premierja Marjana Šarca, da stori vse, kar lahko, da projekt čim prej končamo,” je dejal Gabrovec, ki je znova poudaril, da so postopki v tovrstnih projektih “nenormalno dolgi”, odgovorni na državni strani pa se ne držijo rokov.

Gabrovec je danes sicer pozdravil junija uvedeni ukrep infrastrukturnega ministrstva, ki je tranzitni tovorni promet preusmeril iz ostalih mejnih prehodov in državnih cest na mejni prehod Gruškovje in na avtocestni križ. Po njegovih besedah so se razmere odtlej vidno izboljšale, res pa je, da so morda nekateri prevozniki pravočasno svoja vozila registrirali na območjih, s katerih jim je promet na tem območju še vedno dovoljen.

Tako s počasnostjo postopkov glede gradnje hitre ceste kot z razmerami ob državni cesti pa so bili veliko manj zadovoljni nekateri drugi župani, zlasti tista iz obmejnih občin Središče ob Dravi in Zavrč. Župan prve Jurij Borko je dejal, da zadnji podatki kažejo, da se je vstop v Slovenijo znižal za 14, izstop pa za štiri odstotke, kar v povprečju pomeni le za desetino manj tovornjakov.

Z enakimi podatki je razpolagal tudi župan Zavrča Slavko Pravdič, ki je tudi sam pozval k čim hitrejši gradnji ceste, saj s sedanjim tempom projekta nikakor ne morejo biti zadovoljni. Za njih bi namreč veliko pomenil tudi odsek med Ormožem in Gorišnico, zato meni, da bi se morali gradnje tega lotiti čim prej.

Postopke umeščanja pozdravljajo tudi v civilni iniciativi, ki je nedavno znova pripravila protest, vendar po besedah Miroslava Galuna pričakujejo, da bodo od odgovornih kmalu prejeli časovni načrt izpeljave projekta. Pri tem pričakujejo, da bodo vsaj tako hitri pri postopkih, kot je bilo to v primeru Magne, je še dodal Galun.

Vrezner je pojasnil, da gradnja viadukta Sejanca poteka v skladu z načrti, za ostali del od Ormoža do Markovcev pa bodo razpis za izvajalca opravili skupaj, potem ko bodo prejeli gradbeno dovoljenje za odsek med Gorišnico in Markovci. Za ta del je potrebno tudi okoljevarstveno soglasje, zato zdaj poteka izbira izvajalca za presojo vplivov na okolje.

“Glede na novo zakonodajo, ki omogoča hkratni postopek za pridobitev okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja, bomo lahko po pridobitvi presoje vplivov vložili zahtevo za izdajo obeh dokumentov. Pričakujemo, da se bo to zgodilo jeseni, potem pa je težko reči, kdaj bo gradbeno dovoljenje izdano,” je pojasnil Vrezner.

Glede celotne trase do Ptuja infrastrukturno ministrstvo predvideva, da bi do aprila prihodnjega leta lahko zaključili pripravo končnega nabora sprejemljivih variant, do konca prihodnjega leta pa izdelavo študije variant, investicijske zasnove in operativnega programa, ki naj bi jih potrdili in javno razgrnili pred poletjem 2021. Morebitne dopolnitve bodo obravnavali do oktobra 2021. Za zdaj pa po njihovih besedah še ni znan način nadaljevanja postopka. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen