Strategija nacionalne varnosti na rešetu strokovne javnosti

0

Odbor za obrambo danes pripravlja javno predstavitev mnenj o resoluciji o strategiji nacionalne varnosti. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti kot podlago za njeno obravnavo na matičnem delovnem telesu.

Razprava naj bi med drugim odgovorila na vprašanja, kakšna pooblastila naj ima Sova pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov, kakšen naj bo način popolnjevanja Slovenske vojske, ali naj Slovensko vojsko na misije v tujino napotuje vlada ali DZ ter kdaj bodo odstranjene panelne ograje in bodeča žica z državne meje.

Odločitev o javni predstavitvi mnenj je odbor sprejel na predlog poslanca SDS Žana Mahniča, ki je opozoril, da gre pri resoluciji za krovni dokument, ki je temelj vseh nadaljnjih politik na področju nacionalne varnosti. Zato si želijo slišati različne poglede nanj, ne samo političnih, pač pa tudi strokovne.

Resolucija sicer opredeljuje vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, pri čemer so dodane hibridne grožnje, nekatere druge oblike groženj – na primer informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem in nasilni ekstremizem, nezakonite migracije – pa so ustrezno dopolnjene in prilagojene.

Največ pozornosti in polemik je bil v dosedanjih razpravah deležen predlog, da bi v okviru odzivanja na terorizem in nasilni ekstremizem razširili pooblastila Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Kot je razbrati iz besedila, bi Sova s ciljem pomoči policiji pri preiskovanju tovrstnih zadev zbirala podatke tudi o slovenskih državljanih. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen