Nadzorniki z razpisom iščejo novo vodstvo Premogovnika Velenje

0

Nadzorni svet Premogovnika Velenje je danes objavil razpis za delovni mesti generalnega direktorja in člana poslovodstva. Generalni direktor je zdaj Ludvik Golob, direktorica pa Mojca Letnik. Novega generalnega direktorja in člana poslovodstva bodo nadzorniki imenovali za obdobje štirih let, na prijave pa bodo čakali do 22. julija.

Nadzorniki so za mesti generalnega direktorja in člana poslovodstva predpisali več pogojev, med drugim zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke, najmanj 10 oz. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih ter aktivno pisno in govorno zanje angleškega ali nemškega jezika. Med želenimi kompetencami so med drugim navedli strokovni izpit za vodenje metanske jame in poznavanje področja dela, izhaja iz razpisa, objavljenem v časniku Delo.

Golob je na čelu Premogovnika Velenje od 22. septembra 2014, na mesto predsednika uprave pa se je zavihtel s funkcije izvršnega direktorja razvojnega področja v podjetju. Pred njim je bil prvi mož družbe Ivan Pohorec, ki je odstopil zaradi osebnih razlogov. Mojca Letnik je v upravo vstopila 1. decembra 2015. Pred tem je bila direktorica Saubermacher Slovenija.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je sicer leta 2017 odločil, da se premogovnik preoblikuje iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Tedaj je ob imenovanju Goloba za generalnega direktorja in Letnikove za direktorico odločil, da jima mandat poteče 21. septembra letos oz. 30. novembra prihodnje leto.

Na konferenci o energetiki, ki je junija potekala v Velenju, je bilo moč slišati, da bo Premogovnik Velenje predčasno nehal odkopavati premog, a država letnice zapiranja rudnika še ni določila.

Zaloge premoga v premogovniku, ki jih kurijo v Termoelektrarni Šoštanj (Teš), predvidene za odkopavanje, so po elaboratu o zalogah in virih mineralnih surovin konec lanskega leta znašale 109,35 milijona ton. Trenutno imajo torej na razpolago še več kot 107 milijonov ton premoga in bodo odkopne zaloge skladno z dolgoročnimi plani obratovanja šestega bloka Teša predvidoma odkopavali do leta 2054. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen