Iz nadzornega sveta Intereurope odhajajo vsi štirje predstavniki kapitala

0

Vsi štirje predstavniki kapitala v nadzornem svetu Intereurope – Vojko Čok, Rok Rapet, Matija Vojsk in Jože Golobič – so upravo družbe obvestili o nepreklicnem odstopu s funkcije člana nadzornega sveta družbe z dnem prve skupščine delničarjev družbe, ki bo zasedala po prenosu večinskega deleža delnic Intereurope na Pošto Slovenije.

Konzorcij bank je 10. maja s Pošto Slovenije sklenil pogodbo o prodaji 72,13 odstotka vseh delnic Intereurope. Delnice bodo prenesli po izpolnitvi odložnih pogojev, med drugim morajo počakati na odločbo agencije za varstvo konkurence.

Omenjeni delež v logistični družbi so prodajale SID banka, NLB, Gorenjska banka, NKBM, SKB banka in banka Intesa Sanpaolo. Banke so sicer v zadnjih letih izvedle dva uradna postopka prodaje skoraj treh četrtin družbe. Medtem ko prvi poskus ni uspel, je bil drugi uspešen.

Iz Pošte Slovenije so maja sporočili, da bodo po zaključku nakupa večinskega deleža v zakonsko predpisanih rokih objavili prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Pošta Slovenije bo v primeru uspešno zaključenih postopkov prevzema družbe Intereuropa postala največje logistično podjetje v Sloveniji. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen