Fiskalni svet vnovič poziva k večji previdnosti pri vodenju javnofinančne politike

0

Fiskalni svet je v luči javnofinančnih podatkov za prvo četrtletje in sprejemanja proračunov za 2020 in 2021 danes spet ocenil, da zahteva krepitev makroekonomskih tveganj večjo previdnost pri vodenju fiskalne politike. Opozoril je, da je pri trenutnih predlogih premalo poudarka na njihovih učinkih za javne finance, predvsem z dolgoročnega vidika.

Varuh spoštovanja v ustavo zapisanega in s posebnim zakonom natančneje opredeljenega fiskalnega pravila je v najnovejši publikaciji o javnofinančnih in makroekonomskih gibanjih spomnil, da so bile javne finance v prvem četrtletju letos izravnane (zabeležile so minimalni presežek v višini štirih milijonov evrov ali 0,03 odstotka BDP), v enakem obdobju lani pa je presežek dosegel 0,4 odstotka BDP.

Ta sprememba po navedbah fiskalnega sveta odraža predvsem nadaljnjo pospešitev rasti izdatkov, ki je večinoma strukturne narave ter je posledica višje rasti izdatkov za plače in socialne transferje, nadaljevala pa se je tudi razmeroma visoka rast investicijskih izdatkov. Visoka rast davčnih prihodkov na drugi strani je medtem izhajala iz ohranjanja ugodnih razmer v gospodarstvu in na trgu dela. K ohranjanju razmeroma dobre javnofinančne slike na nominalni ravni pomembno še naprej prispeva tudi znižanje izdatkov za obresti.

Kljub nižjemu presežku v začetku tega leta glede na enako obdobje lani fiskalni svet ocenjuje, da so javnofinančni cilji, h katerim se je Slovenija zavezala tudi na evropski ravni, dosegljivi. So pa še enkrat več opozorili, da se bo tudi v primeru uresničitve teh ciljev presežek strukturnega primarnega salda v javnih financah (torej salda ob izločitvi učinkov nižjih stroškov za obresti in ugodnih gospodarskih razmer) tudi letos znižal.

“To nakazuje nadaljevanje ciklično ekspanzivne fiskalne politike, ki po naši oceni v trenutnih makroekonomskih razmerah ni ustrezna,” so zapisali v fiskalnem svetu.

Gospodarska rast se namreč tudi glede napovedi domačih in tujih ustanov upočasnjuje. Na podlagi trenutnih parametrov, ki jih uporabljajo za določitev cikličnega položaja gospodarstva, na fiskalnem svetu ocenjujejo, da gospodarstvo prehaja v zrelo obdobje cikla, zaradi omejitev pri ponudbi na trgu dela pa se postopoma krepijo stroškovni in cenovni pritiski, ki predstavljajo grožnjo za ohranjanje izvozne konkurenčnosti. Tveganja izhajajo še iz povečane negotovosti v mednarodnem okolju, predvsem zaradi trgovinskih sporov med ZDA in drugimi velikimi gospodarstvi.

Fiskalni svet zato ocenjuje, da “povečevanje makroekonomskih tveganj zahteva večjo previdnost pri vodenju fiskalne politike”.

Opozarjajo tudi, da je pri trenutnih predlogih fiskalnih ukrepov – vlada je v postopku sprejemanja proračunov za 2020 in 2021 ravno minuli teden določila razrez odhodkov po proračunskih uporabnikih – premalo poudarka na njihovih javnofinančnih učinkih, še posebej z vidika doseganja dolgoročno vzdržnih javnih financ.

Zgornja meja proračunskih odhodkov je bila sicer že z aprila v DZ sprejetim javnofinančnim odlokom za obdobje 2020-2022 za prihodnje leto določena pri 10,450 milijarde evrov oz. 290 milijonov evrov več kot v 2019, za 2021 pa pri 10,455 milijarde evrov.

Ob upoštevanju gibanj v drugih blagajnah javnega financiranja sta v 2020 in 2021 načrtovana javnofinančna presežka v višini 1,0 in 1,1 odstotka BDP, s čimer vlada po zagotovilih ministra za finance Andreja Bertonclja sledi cilju strukturnega uravnoteženja javnih financ do 2022 in znižanju javnega dolga pod 60 odstotkov BDP, torej pod zgodnjo dovoljeno mejo iz pakta o stabilnosti in rasti.

Fiskalni svet bo oceno proračunskih načrtov za prihodnji dve leti glede na prakso iz minulih let predvidoma podal po sprejemu proračunskih dokumentov na vladi. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen