DZ danes o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Kangler

0

DZ ima danes na dnevnem redu odreditev parlamentarne preiskave v zadevi Kangler. Čeprav je zahteva DS sprožila številne kritike zaradi domnevnega kršenja ustavnega načela delitve oblasti, pa DZ, kot kaže, nima vzvodov, da preiskave ne bi odredil. Glasovanje pri tej točki ni predvideno, zanjo pa naj bi poslanci porabili nekaj manj kot štiri ure.

Kot določa ustava, mora DZ preiskavo odrediti na zahtevo tretjine poslancev ali na zahtevo državnega sveta. Vendar pa je bilo ob vloženi zahtevi DS za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pregonu nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, slišati mnogo opozoril, da bi bilo treba zagotoviti jasno delitev pristojnosti med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti.

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) je zaradi zahteve celo uvedla ad hoc postopek. Svoje pripombe pa je prispevala tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba DZ. Po pozivu predsednika DZ Dejana Židana državnemu svetu, da akt uskladi s pripombami zakonodajno-pravne službe, je sprva kazalo na prestavitev obravnave zahteve na septembrsko sejo DZ. Takšna je bila namreč želja vodstva DS, da bi v tem času lahko pripravili odgovor na mnenje, a državni svet o tem predlogu ni odločal, saj za uvrstitev te točke na dnevni red zadnje seje DS ni bilo zadostne podpore. Tako je ta točka ostala na dnevnem redu julijske seje DZ.

Ta se bo sicer danes, zadnji dan julijskega zasedanja, tudi seznanil, da je postopek sprejemanja novele zakona o omejevanju tobačnih izdelkov končan. S predlogom je skupina poslancev iz različnih strank predlagala zamik uvedbe enotne embalaže za tobačne izdelke za tri leta, ob opozorilih številnih organizacij, da bi odlog pomenil škodo javnemu zdravju, pa so ga poslanci na matičnem odboru zavrnili.

Enako usodo je doživel predlog sprememb zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je predlagal Jani Möderndorfer (SMC) in ki bi med drugim ukinil prepoved vertikalnih povezav med veledrogeristi in lekarnami. Tudi v tem primeru se bo DZ danes seznanil, da je zakonodajni postopek končan. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen