Vlada za prenos najbolj primernih nepremičnin DUTB na republiški stanovanjski sklad

0

Vlada je ugodila željam Stanovanjskega sklada RS in odločila, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine v svoji lasti odplačno prenese na republiški stanovanjski sklad. Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti, ki jo bo izdelal neodvisni cenilec. Tega bosta skupaj zbrala sklad in t. i. slaba banka.

Vlada je namreč presodila, da je za izvajanje resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 nujno, da DUTB najbolj primerne nepremičnine, ki jih ima v lasti, odplačno prenese na republiški stanovanjski sklad, so po današnji seji ministrskega zbora sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti, to pa bo skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti izdelal neodvisni cenilec vrednosti nepremičnin, ki ga bosta v skladu z zakonom, o javnem naročanju skupaj izbrala DUTB in sklad.

Kot najbolj primerne nepremičnine za gradnjo javnih najemnih stanovanj je sicer sklad identificiral tiste, ki se nahajajo na lokacijah v ljubljanskem Podutiku (Glince), za katere je DUTB sicer pripravljala projekt skupnih vlaganj s potencialnim zasebnim partnerjem, Brod Drage v Novem mestu, ki jih je t. i. slaba banka kupila na dražbi v stečajnem postopku podjetja Brod Invest in kjer je novomeška občina v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom načrtovala gradnjo stanovanj, in Rožna dolina pri Novi Gorici, kjer je po občinskih načrtih prav tako predvidena stanovanjska gradnja.

Prenos teh nepremičnin je predviden do konca 2019.

Kot primerne za prenos pa je stanovanjski sklad identificiral še nekaj lokacij, za katere pa bodo morali na skladu do konca tega leta pripraviti ustrezno strokovno utemeljitev primernosti prenosa in potreb po gradnji javnih najemnih stanovanjih po lokacijah.

Gre za zemljišča ob Parmovi ulici v Ljubljani, kjer gre npr. za okoli 13.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče med Parmovo in Kurilniško ulico, ki je del širšega zemljišča, na katerem je dovoljenih do skupno 555 stanovanj v večstanovanjskih stavbah, na Vrhniki (21.500 kvadratnih metrov, dovoljenih 144 stanovanj v osmih stavbah), v ljubljanski Rožni dolini (30 parcel skupne površine okoli 16.700 kvadratnih metrov, predvidenih 130 stanovanj), v Podutiku na območju kamnoloma (14 zemljišč skupne površine 44.500 kvadratnih metrov, predvidenih okoli 360 stanovanj), v Zgornjih Gameljnah (za nekdanjo tovarno Rašica) ter v Šmarjah pri Kopru.

O prenosu teh nepremičnin bo vlada v nadaljevanju odločala posebej.

Stanovanjski sklad je prenos nepremičnin z DUTB predlagal aprila, šlo pa naj bi pa za zemljišča za gradnjo stanovanj, ki ležijo na t. i. prednostnih območjih za stanovanjsko oskrbo, torej območjih, kjer je potreba po stanovanjih največja.

Sklad bi lahko nato ta zemljišča uporabil v projektih stanovanjskih zadrug, občinskih skladov, tudi z zasebnimi investitorji, je takrat povedal direktor sklada Črtomir Remec. “Razpolagati moramo z dovolj zemljišči, da lahko dolgoročno zagotavljamo urejeno preskrbo s stanovanji,” je dejal. Prenos zemljišč bi lahko pomenil začetek dolgoročne zemljiške politike države, je aprila še dejal Remec, in odločitev o tem bo “prvi pokazatelj, ali vlada s stanovanjsko politiko misli resno”.

Prenos nepremičnin na stanovanjski sklad močno podpirajo tudi v zunajkoalicijski partnerici Levica, ki je maja pripravila poseben predlog novele zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, po kateri pa bi DUTB stanovanja in stavbna zemljišča neodplačno prenesla na sklad. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen