Vlada z zakonskima predlogoma polnoletne dijake pri opravičevanju izostanka in obveščanju staršev izenačuje z mladoletnimi

0

Vlada je na današnji seji potrdila predloga novel zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ju poslala v sprejem DZ. Noveli izenačujeta obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov v srednjih šolah ter staršem polnoletnih dijakov dajeta pravico, da so seznanjeni s podatki o izobraževanju dijaka.

Ob začetku letošnjega šolskega leta sta se namreč začeli uporabljati noveli zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki sta prinesli nekaj novosti pri varstvu osebnih podatkov polnoletnih dijakov. Ti si lahko med drugim zdaj sami opravičijo izostanek od pouka, starši pa za vpogled v njihove ocene potrebujejo njihovo soglasje.

Po nekaterih burnih razpravah na to temo, se je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zdaj odločilo, da bo omenjene novosti odpravilo. Predloga novel obeh zakonov tako polnoletne dijake pri opravičevanju izostanka od pouka zopet izenačujeta z mladoletnimi dijaki, kar pomeni, da se bodo srednje šole in njihovi starši lahko znova medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih.

Starši polnoletnih dijakov bodo od šole lahko tudi znova pridobivali osebne podatke, povezane z izobraževanjem dijaka. Slednje je po navedbah ministrstva pomembno zaradi izvrševanja zakonske dolžnosti staršev preživljanja otrok v času izobraževanja. Po zakonu, ki ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati polnoletnega otroka do 26. leta, če se ta izobražuje.

Noveli spreminjata tudi določbe o vzgojnih ukrepih in o razlogih za izključitev dijakov. Slednje določajo, da bodo starši polnoletnega dijaka lahko znova vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja.

Noveli učitelju tudi dajeta možnost, da dijaku prepove prisotnost pri določeni uri pouka v primeru, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. Po dosedanji ureditvi je namreč učitelj dijaku lahko prepovedal prisotnost pri pouku le v primeru, če je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb.

Na predlog šol so na ministrstvu v predlagane spremembe obeh zakonov vključili tudi določbe, da lahko gimnazija dijaka izključi, če mu izreče peti ukor, srednja poklicna in strokovna šola pa, če mu izreče četrti ukor. “Šole so namreč opozorile, da so z ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v zdaj veljavni ureditvi vzgojni ukrepi izgubili pomen in učinek,” so navedli na ministrstvu. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen