Vlada se je seznanila z reševanjem statusa vojakov pri prehodu v civilno življenje

0

Vlada se je na današnji seji seznanila z načini reševanja statusa vojakov, starih 45 let, ki zaradi zakonske omejitve ne morejo več opravljati dela v Slovenski vojski. Med drugim bi ti lahko prešli na uradniška delovna mesta brez javnega razpisa, na novo delovno mesto pa bi prenesli plačne razrede, ki so jih dosegli z napredovanji.

Delovna skupina, ki se na ministrstvu za obrambo ukvarja z vprašanjem, kako narediti vojaški poklic bolj privlačen in zaustaviti negativne kadrovske trende v Slovenski vojski, je s predstavniki notranjega ministrstva preučevala možnost prehoda vojakov v policijo, predvsem za nadzornike državne meje, s predstavniki pravosodnega ministrstva pa glede prehoda med pravosodne policiste.

Ministrstvu za javno upravo so posredovali predloge sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, da bi vojaki ob prehodu v policijo, med pravosodne policiste in druge državne organe lahko prenesli število doseženih napredovanj v plačne razrede.

Pripravili so tudi predloge sprememb zakona o javnih uslužbencih, ki bi omogočile prehod v drug državni organ brez javnega natečaja ali javne objave glede na to, da imajo vojaki sklenjene pogodbe za določen čas.

Predstavniki pristojnih ministrstev so se po razpravi o predlogih dogovorili, da se prenos plačnih razredov napredovanj vojakom uredi v okviru sprememb zakona o službi v Slovenski vojski. Premestitev vojakov v drug državni organ brez posebnega javnega natečaja pa bo natančneje opredeljena v zakonu o javnih uslužbencih ali s spremembo zakona o službi v Slovenski vojski.

Predlagajo, da bi z izvajanjem sprememb začeli najpozneje z začetkom prihodnjega leta, so še sporočili po seji vlade. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen