Vlada s podlago za vrednotenje posebnih nepremičnin

0

Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero bodo v zakonu podrobneje opredelili posebne enote vrednotenja, kot so bencinski servisi, pristanišča in elektrarne. Definiranje teh enot je pomembno za tehnično izvedbo vrednotenja.

Geodetska uprava pri množičnem vrednotenju nepremičnin upošteva načelo najgospodarnejše rabe. Ta se za stavbe določa ob upoštevanju njihove dejanske rabe, za prazna zemljišča glede na njihovo namensko rabo, posebna skupina pri določanju najgospodarnejše rabe pa so tiste nepremičnine, ki služijo posebnemu skupnemu namenu, pojasnjujejo v uradu vlade za komuniciranje.

To so t. i. posebne enote vrednotenja, pri katerih se najgospodarnejša raba presoja po vrsti dejavnosti. Pri njih gre praviloma za več nepremičnin, povezanih v funkcionalno celoto za obratovanje ali opravljanje določene dejavnosti, in sicer dejavnosti bencinskih servisov, marin in pristanišč ter elektrarn.

Posebnost pri tem je, da se vse nepremičnine, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, vrednotijo kot ena enota, v nadaljevanju pa se ta skupna vrednost porazdeli na posamezne nepremičnine znotraj območja posebne enote vrednotenja tako, da se izkazuje vrednost tudi na posamezni nepremičnini.

S predlaganimi spremembami, ki so del postopka usklajevanja modelov vrednotenja nepremičnin, bodo zakon nadgradili s podrobnejšo definicijo posebnih enot vrednotenja. To je pomembno za sprejem pravilnika o posebnih enotah vrednotenja ter podrobnejšo ureditev razdelitve posplošene vrednosti posebnih enot vrednotenja na njihove sestavne dele, so še sporočili.

Zaradi potrebnega dodatnega časa za uskladitev modelov vrednotenja je bil zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin nedavno spremenjen, in sicer so rok za sprejetje novih modelov vrednotenja in izvedbo prvega cikla množičnega vrednotenja po novih pravilih zamaknili z 31. julija 2019 na 31. marec 2020. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen