Velika večina kopalnih voda v Sloveniji z oceno odlično

0

Voda na 41 od 47 pregledanih naravnih kopališčih v Sloveniji je lani dosegala najstrožje standarde EU glede čistosti vode in je bila tako ocenjena kot odlična, med temi so bila vsa obmorska kopališča. Pet kopališč je dobilo oceno dobro, eno zadostno, nobeno ni bilo ocenjeno kot slabo, je danes objavila Evropska komisija.

Evropska agencija za okolje je pregledala 373 vzorcev vode iz 21 kopališč ob morju in 26 ob rekah in jezerih. “Vsa analizirana kopalna voda je v skladu z minimalnimi standardi po direktivi o kopalnih vodah in je torej klasificirana kot ‘zadostna’ ali bolje,” je v poročilu za Slovenijo navedla agencija.

Voda na slovenskih obalnih kopališčih, za katero sicer veljajo strožji standardi kot za celinske kopalne vode, je od leta 2009 na vseh analiziranih kopališčih ocenjena kot odlična (izjema je bilo leto 2011, ko je bilo eno kopališče ocenjeno kot dobro, ostala pa kot odlična). Nazadnje je bila voda na katerem od kopališč kot slaba ocenjena leta 2008.

Podobno je kakovost vode na kopališčih ob rekah in jezerih od leta 2010 ocenjena kot vsaj dobra ali zadostna, pri čemer je bila na okoli polovici kopališč odlična.

V celotni EU je lani minimalne zahteve glede kakovosti izpolnjevalo 95,4 odstotka od 21.831 pregledanih kopališč. Vključenih je bilo tudi 300 kopališč v Albaniji in Švici.

Najstrožje standarde, torej za oceno odlično, je izpolnjevalo 85,1 odstotka kopališč. Kot slabo je bilo ocenjeno 301 kopališče oz. 1,3 odstotka vseh kopališč v EU, Albaniji in Švici.

Poleg Slovenije so imela vsa kopališča v državi oceno vsaj zadostno še na Cipru, v Grčiji, Latviji, Luksemburgu, na Malti in v Romuniji.

Oceno odlično za vsaj 95 odstotkov kopalnih voda so imeli Ciper (99,1 odstotka vseh kopališč), Malta (98,9 odstotka), Avstrija (97,3 odstotka) in Grčija (97 odstotka).

Največji delež kopališč s slabo kakovostjo vode pa so imele Italija (89 kopališč ali 1,6 odstotka), Francija (54 kopališč ali 1,6 odstotka) in Španija (50 kopališč ali 2,2 odstotka).

“Kot je pokazal včerajšnji svetovni dan okolja, se soočamo s številnimi izzivi. Vendar je dobro, da praznujemo tudi ‘zelene’ zgodbe o uspehu EU. Kakovost evropskih kopalnih voda je ena od takih zgodb, ki je vsakomur blizu. Z dobrim testiranjem, poročanjem, spremljanjem in izmenjavo strokovnega znanja bomo še naprej izboljševali kakovost naših najljubših kopališč,” je ob izsledkih analiz zapisal evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella.

Poročilo potrjuje, da so se prizadevanja držav članic v zadnjih 40 letih, predvsem pri čiščenju odpadnih voda, izplačala, je dodal izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx.

“Danes se večina Evropejcev lahko kopa na kopališčih z odlično kakovostjo kopalnih voda. Vendar pa je to le eno od številnih področij, ki segajo od boja proti onesnaževanju s plastiko do zaščite morskih organizmov, na katerih moramo še delati, da bi dosegli bolj zdrava morja, jezera in reke,” je dejal Bruyninckx. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen