V vrstah zdravstvenih organizacij ostro nasprotovanje zamiku uvedbe enotne tobačne embalaže

1

V organizacijah s področja zdravstva, med katerimi so NIJZ, onkološki inštitut, klinika Golnik, društva za boj proti raku in Državni program za obvladovanje raka, ostro nasprotujejo zamiku uvedbe enotne tobačne embalaže in pozivajo poslance, naj predloga ne podprejo. Prepričani so, da bi zamik imel škodljive posledice za zdravje državljanov.

Pod predlog spremembe zakona, ki predvideva preložitev uvedbe enotne embalaže z leta 2020 na leto 2023, sta podpisana poslanca NSi in poslanci iz vrst koalicije. Zakon v javnosti zagovarjate predvsem poslanca Jernej Vrtovec (NSi) in Jani Möderndorfer (SMC). V parlamentarno obravnavno so ga poslanci vložili po skrajšanem postopku. Po njihovih navedbah je Slovenija v tem ukrepu namreč osamljena. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Onkološki inštitut Ljubljana ter Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik pa v skupni izjavi ugotavljajo, da predlog za zamik uvedbe enotne embalaže za tobačne izdelke nima ustrezne podlage niti razlogov.

Enotna embalaža je po njihovi oceni učinkovit javnozdravstveni ukrep in del celovitih programov nadzora nad tobakom. Sodi med najbolj stroškovno učinkovite ukrepe za zmanjševanje kroničnih nenalezljivih bolezni. V Sloveniji je tobak namreč med vodilnimi preprečljivimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava leta življenja ter vzrok številnih prezgodnjih smrti. “Vsako šesto smrt pri prebivalcih, starih 59 let ali manj, pripišemo prav tobaku,” so zapisali.

Opozorili so tudi na stroške, povezane s kajenjem. Ti v Sloveniji znašajo pet odstotkov BDP oziroma več kot dve milijardi evrov na leto. V to oceno niso vključene vse vrste morebitnih stroškov, povezanih s kajenjem, a že ta ocena močno presega prilive iz tobačnih trošarin.

Strokovni svet Državnega programa za obvladovanje raka opozarja, da rak predstavlja največji javnozdravstvenih problem v državi. V Sloveniji na leto za rakom zboli okoli 14.000 ljudi, trendi pa kažejo, da se bo v bodoče to število samo še zviševalo. “Okoli 40 do 50 odstotkov vseh rakov je povezanih s kajenjem, zato bi morali biti vsi ukrepi in zakoni naravnani tako, da breme kajenja znižujemo, in uveljavitev enotne embalaže za tobačne izdelke je prav gotovo korak v to smer,” so prepričani.

Kadilski raki poleg tega predstavljajo skupino rakov, pri katerih je zdravljenje v veliki meri neuspešno, stroški zdravljenja, v prvi vrsti zdravil, pa predstavljajo izredno veliko finančno breme. “Opozarjamo pa tudi, da posledice tobaka ne povzročajo le izgube zdravja in trpljenja posameznika, temveč imajo zaradi izgubljenih delovnih dni in izgubljenih let življenja tudi težke ekonomske in socialne posledice za vso državo,” so še zapisali.

“Nedopustno je, da poslanci dajejo prednost finančnimi posledicami zaradi zmanjšanja trošarin pred skrbjo za zdravje prebivalstva. Pozabljajo, da neposredni in posredni stroški zaradi raka in drugih kroničnih bolezni ter prezgodnjih smrti, ki so posledice kajenja, daleč presegajo pričakovano manjši dobiček države, ki bi bil posledica zmanjšane prodaje tobačnih izdelkov. Večanje bremena raka pa ne ogroža le zdravja in kakovosti življenja posameznikov, pač pa tudi vzdržnost zdravstvenega sistema,” pa opozarjajo v Zvezi slovenskih društev za boj proti.

Zamiku uvedbe enotne embalaže in uvedbi tobačnega sklada nasprotuje tudi vlada.

Transparency International (TI) Slovenia pa je danes opozoril, da okoliščine priprave sprememb zakona dodatno majejo že tako nizko zaupanje v delo državnega zbora. “Dodatne dvome vzbuja tudi izbira postopka, saj skrajšani postopek krni možnost razprave o predlogu. S tem se omejuje tudi možnost, da se poslanci celostno seznanijo s pomembnimi dejstvi o predlogu in stališči zainteresirane javnosti. To še dodatno deluje v prid skupinam, ki imajo nesorazmeren vpliv ali dober dostop do odločevalcev,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Medijski zapisi prav tako razkrivajo morebitne vplive s strani predstavnikov industrije, ki so v preteklosti zasedali različne funkcije v politiki, s tem pa se pojavlja tveganje za pojav tako imenovanih vrtljivih vrat. “Pomembno je, da odločevalci zaradi preteklih povezav z osebami, ki so prešle v zasebni sektor, teh ne obravnavajo preferenčno in zagotavljajo dostop do odločevalskega procesa vsem zainteresiranim deležnikom, pri odločitvah pa sledijo javnemu interesu,” je poudaril generalni sekretar TI Slovenia Vid Tomić. TI Slovenia je zato pozval vse poslance, da vestno spoštujejo zakonsko dolžnost in prijavljajo vse lobistične stike kot tudi vse nezakonite in nedovoljene stike.

Tudi Komisija za preprečevanje korupcije je že pred časom prejela informacijo, da je pri pripravi predloga sprememb prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona. Komisija je ocenila, da je obravnava v interesu javnosti, zato je na lastno pobudo uvedla preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga.

Podrobno glede KPK: “Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je prejela informacijo, da je bil v Državni zbor vložen Predlog zakona o spremembah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov po skrajšanem zakonodajnem postopku, pri čemer se ena od predlaganih sprememb nanaša tudi na podaljšanje prehodnega obdobja za uveljavitev členov, ki urejajo enotno embalažo vseh tobačnih izdelkov. Komisija je prav tako prejela informacijo, da je pri pripravi predloga prišlo do stikov med predstavniki tobačne industrije ter pripravljavci zakona.

Glede na navedeno je komisija zaznala določena tveganja in sum nepravilnosti v povezavi s predlogom sprememb kadilskega zakona ter ocenila, da je obravnava v interesu javnosti. Skladno s tem je na lastno pobudo uvedla preiskavo glede suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter netransparentnost postopka priprave kot tudi sprejema omenjenega predpisa.” (sta/ured)

Število komentarjev: 1
  1. Vanč pravi

    Sram naj ga bo tega moderndorferjevega pajaca! Je navadna jankovićeva in kučanova lutka, ki se očitno spet sprehaja po robu zakona!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen