V tretjem krogu pogajanj pri predsedniku republike dosegli načelen dogovor glede sprememb volilne zakonodaje

0

Predstavniki strank so v tretjem krogu pogajanj pri predsedniku republike Borutu Pahorju dosegli načelen dogovor glede sprememb volilne zakonodaje. Po navedbah Pahorjevega urada je bilo doseženo večinsko soglasje o ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega neobveznega prednostnega glasu. Končno odločitev naj bi sprejeli 12. julija.

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, bi po doseženem načelnem dogovoru zakon o volitvah v DZ z novelo spremenili tako, da bi ukinili volilne okraje. Volivci bi tako glasovali o celotni listi kandidatov na ravni volilne enote, na kateri bi moralo biti toliko kandidatov, kot se jih voli. Uvedli bi tudi relativni neobvezni prednostni glas, kar pomeni, da bi volivci glasovali za listo kandidatov, lahko pa bi na tej listi dodelili tudi prednostni glas enemu od kandidatov. Pri tem bi višina praga za kandidata, izvoljenega s prednostnimi glasovi, sledila formuli, kot je v sistemu za volitve v Evropski parlament.

V pogajanjih so po navedbah urada izrazili “nekaj zadržkov glede uveljavitve domicilnega principa, višine praga upoštevanja prednostnega glasu in glede obveznosti predlaganja polnih kandidatnih list”.

Novela zakona naj bi na predlog poslancev narodnosti vsebovala tudi spremembo volilnega sistema poslancev avtohtonih narodnih skupnosti, in sicer v smeri enokrožnega večinskega volilnega sistema, kar so navzoči večinsko podprli.

Navzoči na pogajanjih in Pahor so se dogovorili, da bo zdaj pripravljen čistopis predloga novele zakona o volitvah v DZ, nato pa bodo dokončno odločitev o njeni vsebini in nadaljnjih korakih sprejeli predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin na delovnem kosilu pri predsedniku republike 12. julija.

Istočasno naj bi do septembra pripravili predlog sprememb območij volilnih okrajev.

Spremembe volilnega sistema mora DZ pripraviti na podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki je zahtevalo zagotovitev enakosti volilne pravice za vse. Ustavni sodniki so namreč decembra lani ugotovili, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora neskladje odpraviti v dveh letih, torej do decembra 2020. Pobudo pri usklajevanjih politike glede potrebnih sprememb je prevzel predsednik republike. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen