V sojenju Rotniku zaslišan davčni inšpektor

0

V sojenju nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku zaradi obtožb o tatvini dokumenta o prijavi premoženja je bil zaslišan davčni inšpektor Andrej Palovšnik. Predstavil je okoliščine sestanka z Rotnikom, na katerem naj bi izginila ena stran dokumenta o prijavi premoženja. Kopija strani sicer obstaja, a Rotnik tam navedenega zneska ne priznava.

Obtožnica, ki jo zastopa tožilec specializiranega državnega tožilstva Matej Oštir, Rotniku očita, da je novembra 2013 na finančni upravi v Ljubljani protipravno odvzel eno stran iz prijave premoženja, da je to storil na predrzen način in da je s tem otežil postopek dokazovanja njegovega premoženja. Zagrožena kazen za kaznivi dejanji preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta je do pet let zapora.

Rotnik tatvine dokumenta ne priznava, prav tako ne priznava, da bi na prijavo premoženja napisal številko 3,3 milijona evrov.

Kako naj bi do omenjene tatvine prišlo, je na današnjem zaslišanju pred Okrožnim sodiščem v Celju opisoval davčni inšpektor kranjskega finančnega urada Palovšnik, ki mu je bil davčni postopek nad Rotnikom dodeljen. Kot je povedal, je Rotnik v davčnem postopku, ki se je sicer nanašal na obdobje 2007-2011, premoženje prijavil 9. maja 2013. Prijavi so bile dodane priloge, v prijavi pa je med drugim na osmi strani prijavil tudi finančno premoženje v znesku 3,3 milijona evrov. Gre izključno za gotovino, ki se hrani doma, v sefu in podobno.

Nekaj dni po prejemu prijave je inšpektor naredil kopijo tega dokumenta, ki jo je na njuno zahtevo posredoval tudi Policijski upravi Celje in protikorupcijski komisiji. V okviru davčnega postopka se je nato z Rotnikom še sestal, med drugim 7. novembra 2013 v prostorih takratnega davčnega urada v Ljubljani, kamor je Rotnik prišel skupaj z odvetnico Varjo Holec.

Na tem sestanku je davčni inšpektor, kot pravi, imel s sabo med drugim Rotnikovo originalno prijavo premoženja, med sestankom pa je prostor pisarne dvakrat zapustil, enkrat zaradi faksa in drugič zaradi tiskanja zapisnika. Kot je inšpektor povedal danes, je kmalu zatem, ko sta Rotnik in Holčeva odšla s sestanka, opazil, da manjka zadnja, osma stran prijave premoženja. Rotnik pa trdi, da inšpektor na tem sestanku tega dokumenta ni imel s sabo in da to izhaja tudi iz zapisnika.

Na naslednjem sestanku 11. novembra Rotnik po inšpektorjevih besedah ni želel podpisati kopije manjkajočega originalnega lista. Inšpektor je, kot je dejal danes, sprva dopuščal možnost, da je sam izgubil omenjeno stran dokumentacije, vse dokler ni nato 13. novembra Rotnik ob spremstvu Darka Končana zahteval vpogled v celotni spis in torej tudi v točno to stran prijave premoženja. Takrat je po inšpektorjevih besedah prvič tudi dejal, da ni prijavil 3,3 milijona evrov, ampak 300.000 evrov. “Takrat je postalo jasno, da je nekaj narobe,” je danes dejal inšpektor, ki je o dogajanju takrat obvestil tudi nadrejene in policijo.

Znesek 3,3 milijona evrov sicer v nadaljnjem davčnem postopku ni bil vključen v davčno odločbo in ni bil obdavčen. Točni razlogi so po Palovšnikovih besedah zapisani v davčni odločbi, eden prvih je verjetno ta, ker tega denarja ni bilo v sefu, ko je policija opravila hišno preiskavo.

Inšpektor je danes opozoril še na poskuse diskreditacije njega kot inšpektorja in povedal, da je bil zoper njega sprožen tudi notranji nadzor, ki po njegovi vednosti ni pokazal bistvenih kršitev postopka.

Prav ugotovitve notranjega nadzora pa je danes izpostavil Rotnikov odvetnik Mitja Jelenič Novak. Med drugim je izpostavil manjkajoče nekatere datume in podpise ter to, da si nekateri dokumenti časovno ne sledijo.

Palovšnik je danes povedal tudi, da je Rotnik zoper njega sprožil več kazenskih postopkov, v enem od njih, ki je potekal pred sodiščem v Šmarju pri Jelšah, je Rotnik očital inšpektorju, da je on odtujil omenjeni dokument. V tej zadevi je bila po inšpektorjevih besedah že izdana oprostilna sodba, ki pa še ni pravnomočna. V kazenskih postopkih je sicer Rotnik Palovšniku očital tudi malomarno opravljanje dela in povzročitev hude materialne škode.

Za zaslišanje na današnjem nadaljevanju glavne obravnave je bilo vabljenih tudi nekaj prič, med drugim omenjena odvetnica Varja Holec, a se zaradi različnih razlogov nobena od vabljenih prič ni udeležila zaslišanja.

Vabljene bodo ponovno na nadaljevanje obravnave, ki je razpisano za 28. avgust. Med drugim bo vabljen izvedenec za pisave, za katerega je Rotnikov odvetnik danes dodatno predlagal vprašanje, naj pove, ali je na kopiji osme strani prijave premoženja številko tri v zapisu 3,3 milijona evrov zapisala ista oseba. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen