Sloveniji iz Bruslja opomini glede recikliranja ladij, e-računov in storitev

0

Evropska komisija je danes odločila, da pošlje Sloveniji tri opomine: ker ne upošteva v celoti evropskih pravil o recikliranju ladij, ker še ni prenesla evropskih pravil o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju in ker ni zagotovila skladnosti z evropskimi pravili o storitvah.

Glavni cilj uredbe o recikliranju ladij je zagotoviti, da se ladje, ki plujejo pod zastavo članice EU, reciklirajo varno in trajnostno. Bistveno je, da članice izpolnijo ključne obveznosti v povezavi z imenovanjem pristojnih organov, uprav in kontaktnih oseb ter z oblikovanjem nacionalnih določb glede uveljavljanja teh pravil EU in predvidenih kazni.

Članice unije bi morale vse te obveznosti izpolniti do konca minulega leta. Do takrat so morale članice o zadevnih imenovanjih in nacionalnih izvršilnih določbah tudi obvestiti komisijo. Vendar devet držav – poleg Slovenije še Hrvaška, Ciper, Nemčija, Grčija, Italija, Portugalska, Romunija in Švedska – do zdaj svojih obveznosti ni izpolnilo ali pa so jih izpolnile delno.

Poleg tega pošilja komisija prvi opomin dvanajstim članicam, med drugim Sloveniji, ker še niso prenesle evropskih pravil o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju ali uvedle evropskega standarda za izdajanje elektronskih računov.

Nova pravila so pomembna za pravočasno in avtomatično obdelavo elektronskih računov in plačil podjetij. Podjetjem omogočajo lažje upravljanje pogodb v drugih državah EU, povečujejo pa tudi privlačnost javnih naročil za podjetja, so prepričani v Bruslju.

Prav tako se je komisija danes odločila, da vsem 28 članicam pošlje uradne opomine s pozivom k izboljšanju njihovih enotnih kontaktnih točk ter zagotovitvi uporabniku prijaznih točk vse na enem mestu za ponudnike storitev in strokovnjake. Enotne kontaktne točke prispevajo k sodobnemu enotnemu trgu za podjetja, ki potrebujejo enostaven dostop do informacij, da lahko upravne postopke dokončajo na spletu.

V skladu z direktivo o storitvah morajo članice vzpostaviti enotne kontaktne točke v pomoč ponudnikom storitev in strokovnjakom pri premagovanju upravnih ovir pri dostopu do storitvenih dejavnosti. Te točke so zelo pomembne za prosti pretok storitev na enotnem trgu.

Komisija v opominih izpostavlja pomanjkljivosti pri tem, kako je 28 članic uveljavilo zahteve za enotne kontaktne točke iz direktive o storitvah ter direktive o poklicnih kvalifikacijah.

Uradni opomini obravnavajo vprašanja v povezavi s spletno dostopnostjo in kakovostjo informacij o zahtevah in postopkih, pomembnih za ponudnike storitev in strokovnjake, ki želijo izkoristiti svoje pravice na enotnem trgu. Vključujejo tudi pomisleke glede dostopa do postopkov in njihovega dokončevanja na spletu prek enotnih kontaktnih točk, tudi za čezmejne uporabnike. Zato je pomembna tudi skladnost z uredbo EU o elektronski identifikaciji.

V vseh treh primerih je komisija članicam poslala uradne opomine. To so prvi opomini. Če v dveh mesecih ne odgovorijo ustrezno, lahko komisija pošlje drugi opomin, imenovan obrazloženo mnenje. Če pa še ta ne zaleže, lahko sproži postopek pred Sodiščem EU.

Te odločitve so del rednega mesečnega svežnja o postopkih v povezavi s kršenjem evropskega prava, ki ga je danes v Bruslju objavila komisija. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen