Skupščina ZZZS bo obravnavala predlog zvišanja letošnje porabe za 53 milijonov evrov

0

Skupščina ZZZS bo na četrtkovi seji obravnavala predlog poziva vladi, da čim prej poviša dovoljeno porabo zavoda za 53 milijonov evrov v letu 2019. Za toliko več prihodkov od prvotno načrtovanih namreč izkazuje zadnja finančna projekcija zavoda, so sporočili z ZZZS. Dodatna sredstva bi med drugim namenili skrajševanju čakalnih dob.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so spomnili na odločitev vlade, da zaradi ustavne presoje proračunskih dokumentov za letošnje leto ne bodo začela postopka za spremembo odloka do odločitve ustavnega sodišča, ne glede na morebiti višje prilive katerekoli blagajne v sklopu proračunov sektorja država.

“Nespremenjena višina najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019 lahko privede do neravnovesja med potrebami in obsegom programov,” so poudarili v sporočilu za javnost.

Zato je upravni odbor skupščini ZZZS predlagal, da na četrtkovi redni seji pozove vlado k čim prejšnji spremembi odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 2019 za zdravstveno blagajno in poviša dovoljeno porabo za letošnje leto. Zavod namreč pričakuje 53 milijonov evrov več prihodkov od načrtovanih.

Vzrok za večje prihodke so pozitivne razmere na trgu dela (34 milijonov evrov večji prihodki od prispevkov), dodatna proračunska sredstva za skrajševanje čakalnih dob (10 milijonov evrov) ter večji drugi prihodki po mednarodnih sporazumih in povračila stroškov za zdravila s strani farmacevtskih družb (devet milijonov evrov).

Z rebalansom finančnega načrta ZZZS bi lahko zagotovljena dodatna sredstva namenili za skrajševanje čakalnih dob in boljšo oskrbo zavarovanih oseb na primarni in sekundarni ravni (31 milijonov evrov), plačilo bolniškega staleža (18 milijonov evrov) ter povečane izdatke za zdravljenje v tujini (štiri milijone evrov).

Če pa odlok od konca leta ne bo spremenjen, dodatnih sredstev ZZZS ne bo mogoče porabiti in povečati obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019. Prav tako tudi ne bo mogoč transfer in poraba transfernih sredstev iz državnega proračuna v višini 10 milijonov evrov, zavod pa tudi ne bi mogel poravnati večjih odhodkov oziroma zapadlih obveznosti do konca leta v višini 28 milijonov evrov, so v sporočilu za javnost opozorili na ZZZS. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen