Samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci osebne asistence

0

Po osnutku novele zakona o osebni asistenci, ki je v javni obravnavi od danes do 29. julija, samostojni podjetniki posamezniki ne bi bili več izvajalci osebne asistence. Družinski člani pa po osnutku ne bi mogli več biti osebni asistenti.

Samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci osebne asistence, saj so kot pravnoorganizacijska oblika organizirani skladno z zakonom o gospodarskih družbah za izvajanje pridobitne dejavnosti. Osebna asistenca pa se izvaja nepridobitno. Njen namen je splošno koristen in zato je ne morejo izvajati pravne osebe, ustanovljene za samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti, je v osnutku zapisalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Delovnopravna zakonodaja obvezuje sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v vseh primerih, ko se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Pri samostojnem podjetniku posamezniku pa ni omejitve delovnega časa, kar pomeni, da bi to storitev lahko izvajal več kot osem ur. To pa po navedbah ministrstva ne zagotavlja kakovosti pri izvajanju storitve osebne asistence.

Zaradi kakovostnega in strokovnega izvajanja osebne asistence in enakega položaja vseh uporabnikov osnutek predvideva, da bodo morali vsi izvajalci osebne asistence imeti zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence ne glede na to, za koliko uporabnikov izvajajo osebno asistenco. Naloge izvajalca so predvsem strokovne narave. Skrbi denimo za kakovost storitev in osebnim asistentom nudi strokovno pomoč in podporo.

Osnutek predvideva nekatere omejitve pri izvajanju osebne asistence. Velja pravilo, da morajo imeti osebni asistenti sklenjeno delovno razmerje z izvajalcem osebne asistence. Kljub temu pa dopušča nekatere izjeme za čas nadomeščanja redno zaposlenega osebnega asistenta. Možno je nadomeščanje preko pogodbe civilnega prava, in sicer po podjemni pogodbi in kot študentsko delo. Vendar je tudi ta oblika omejena na osem ur na dan za nadomeščanje enega osebnega asistenta. Tudi v tem primeru mora oseba, ki želi opravljati osebno asistenco, imeti opravljeno usposabljanje po tem zakonu.

Po novem naj bi ukinili možnost, da so družinski člani osebni asistenti. Osebna asistenca je namenjena vključevanju uporabnika v delo, izobraževanje in družbo. Zagotavljala naj bi mu neodvisno življenje. Če so osebni asistenti tretje osebe, se za uporabnika izboljša možnost socializacije in vključevanja v družbo. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen