Prihodnji teden v parlamentu dve burni razpravi: Nadaljevanje razprave o financiranju zasebnega šolstva in zamik uvedbe enotne tobačne embalaže

0

Odbor za izobraževanje bo prihodnji teden nadaljeval razpravo o spremembah financiranja zasebnega šolstva, o strategiji nacionalne varnosti pa bo v DZ potekala javna predstavitev mnenj. Odbor za zdravstvo se bo lotil predloga za zamik uvedbe enotne tobačne embalaže.

Odbor za izobraževanje bo nadaljeval razpravo o spremembah financiranja zasebnih šol

Odbor za izobraževanje bo v ponedeljek nadaljeval v sredo prekinjeno obravnavo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša spremembe financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah. Še do seje se bodo skušali poslanci koalicije dogovoriti za kompromisno rešitev načina financiranja.

Odbor je namreč obravnavo te točke v sredo prekinil potem, ko se je o tem dogovorila koalicija. Razlog, da se še enkrat razmisli o predlogu je bil, da je zakonodajno-pravna služba DZ ocenila, da je predlog na več mestih vprašljiv z vidika ustavne ureditve, na določenih mestih pa tudi protiustaven. Opozorila je namreč, da zmanjšuje financiranje zasebnih osnovnih šol, pri čemer pa ministrstvo za izobraževanje ni pojasnjeno, kaj bi bil javni interes, ki utemeljuje takšno zmanjšanje oziroma poslabšanje pravnega položaja zasebnih šol ter staršev in otrok.

Zato se je koalicija dogovorila, da bo skušalo ministrstvo do ponedeljka pripraviti ustrezna dopolnila, intenzivno usklajevanje pa je zadnje dni potekalo tudi med samimi poslanci koalicije. Skupne rešitve jim do petka po informacijah STA še ni uspelo najti, zato naj bi se koalicijski poslanci še enkrat sestali v ponedeljek pred samo sejo odbora.

V LMŠ so v petek za STA povedali, da so pripravljeni, da skupaj najdejo najbolj pošteno rešitev, pri tem pa da ni nujno, da se to zgodi že v ponedeljek. Tudi v DeSUS si zavzemajo, da najdejo neko vmesno pot, a o tem, katera bi bila ta, niso želeli govoriti. Skrivnostni so bili tudi v v SMC in SD.

Javna predstavitev mnenj o strategiji nacionalne varnosti

Odbor za obrambo v petek pripravlja javno predstavitev mnenj o resoluciji o strategiji nacionalne varnosti. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti kot podlago za njeno obravnavo na matičnem delovnem telesu. Razprava naj bi med drugim odgovorila na vprašanja, kakšna pooblastila naj ima Sova pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov, kakšen naj bo način popolnjevanja Slovenske vojske, ali naj SV na misije v tujino napotuje vlada ali DZ ter kdaj bodo odstranjene panelne ograje in bodeča žica z državne meje.

Odločitev o javni predstavitvi mnenj je odbor sprejel na predlog poslanca SDS Žana Mahniča, ki je opozoril, da gre pri resoluciji za krovni dokument, ki je temelj vseh nadaljnjih politik na področju nacionalne varnosti. Zato si želijo slišati različne poglede nanj, ne samo političnih, pač pa tudi strokovne. Poslanci so predlog podprli z devetimi glasovi za in osmimi proti.

Resolucija sicer opredeljuje vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, pri čemer so dodane hibridne grožnje, nekatere druge oblike groženj – na primer informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem in nasilni ekstremizem, nezakonite migracije – pa so ustrezno dopolnjene in prilagojene.

Na odboru za zdravstvo o zamiku uvedbe enotne tobačne embalaže

Teden v državnem zboru se bo začel z nujno sejo odbora za zdravstvo. Po skrajšanem postopku bodo člani odbora začeli obravnavo predloga sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Prvopodpisani Jernej Vrtovec je k predlogu pritegnil še enega poslanskega kolega iz vrst NSi in 36 poslancev iz koalicijskih strank.

Predlagajo predvsem preložitev uvedbe enotne tobačne embalaže za tri leta, predvidevajo pa tudi ustanovitev sklada, prek katerega bi se trošarine namenile za programe preprečevanja kajenja. Opozarjajo namreč, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Prav tako opozarjajo pred tožbami in negativnim vplivom ukrepa na gospodarstvo.

Ob tem je poleg opominov o negativnih posledicah predlaganih sprememb na javno zdravje slišati tudi opozorila nevladnih organizacij in opozicijske Levice, da predlog prihaja s strani tobačne industrije. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi suma nezakonitega vplivanja na pripravo predloga tudi uvedla preiskavo.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 1. 7.

9.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=4A771AAD7D15DBDFC125841E0033A189

12.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog dopolnitve zakona o minimalni plači http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/24-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-socialno-varstvo-delo-zdravstvo-invalide

13.00 nadaljevanje seje odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=EF614F0F00DA42D7C1258420002A5165

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica obravnavali novelo zakona o nepremičninskem posredovanju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=56F32B62E3953DB9C12584260032641A

TOREK, 2. 7.

12.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo predvidoma začela 9. julija https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3A0800F8AB496F7CC1258427003591F1

14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o strateškem partnerstvu med EU in njenimi državami članicami ter Japonsko http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/33-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-mednarodne-odnose-evropske-zadeve

14.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o izvajanju ukrepov zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 v letu 2017 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=D68DA53255BCE405C1258417003BA0E4

14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo razpravljali o geotermalni energiji – okoljsko sprejemljivem viru energije ter priložnosti za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnje električne energije, dogovorili pa se bodo tudi o sklicu seje odbora v času sejma Agra v Gornji Radgoni https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=4E62BED6FD1DD39EC1258420002C1CE3

SREDA, 3. 7.

9.00 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo poslanske skupine SNS za razlago poslovnika DZ ter novelo poslovnika DZ v zvezi z ureditvijo procesne imunitete poslancev https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=28F7A66A3336EC3DC125841D0033ACD3

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=34EFBCE6C7144B56C125841D00281E33

12.00 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=6C94F8E3E9ABA203C125841700386936

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog mnenja k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter predlog spremembe zakona o minimalni plači http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/20-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

13.00 nadaljevanje 9. seje odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva RS za leto 2018 in letno poročilo o delu oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=BC8E54B920AC10D8C12584030037C7E4

14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C4051265E5868573C125841F00405B39

ČETRTEK, 4. 7.

11.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču RS https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=923CC4D473F91BFDC1258425002EFB39

16.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A948116FEFA45B92C125841E00428C1D

PETEK, 5. 7.

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki bo 8. 7. v Bruslju in za zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bo 9. 7. v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E37D96E9FCBDAC09C1258420003E09FF

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen