Predlog za rešitev problematike dodatkov za slepe otroke v javni razpravi

0

Predlog zakona o določitvi in izplačilu dodatka za nego otroka, ki je v javni razpravi, rešuje problematiko dodatkov za nego otroka za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok. Po predlogu bodo upravičenci lahko znova uveljavili pravico do dodatka za nego otroka od leta 2003 naprej.

Uveljavili bodo lahko tudi povračilo sodnih stroškov, ki so jih imeli zaradi tožb zoper državo. Rok za pripombe na predlog, ki ga je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo v javno razpravo v petek, poteče 14. julija.

Predlog zakona ureja določitev višine dodatka za nego otoka in pravico do izplačila neizplačanih dodatkov za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Upravičenec po predlogu je eden od staršev otroka, ki mu je bila izdana ukinitvena ali zavrnilna odločba v upravnem postopku bodisi zaradi prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo v skladu s pokojninsko zakonodajo bodisi zaradi prejemanja dodatka za tujo nego in pomoč v skladu z zakonom o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Starši slepih in slabovidnih otrok so se morali po uveljavitvi dela takratnega pokojninskega zakona leta 2003 po navodilu centrov za socialno delo odločiti med prejemanjem dodatka za nego otroka in dodatka za pomoč in postrežbo. Večina se jih je odločila za slednjega. A po sodni odločbi iz leta 2012 se dodatka ne izključujeta, kar pa so jim centri za socialno delo sporočili šele tri leta pozneje. Nekateri starši so na centre vložili tožbo, da bi jim za nazaj izplačali sredstva, do katerih so bili upravičeni.

Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je 14. februarja sprejela sklep, naj državno odvetništvo takoj začasno prekine vse postopke, tudi postopke izvršbe, ki so povezani s problematiko. Državno odvetništvo je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 5. marca zaprosilo, da v vseh že razpisanih zadevah prekliče razpisane naroke, jih preloži za nedoločen čas in tako zmanjša stroške postopka. Poleg tega je zaprosilo sodišče, naj do nadaljnjega ne razpisuje narokov v zvezi z omenjeno problematiko.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, ki je na seji komisije za peticije zagotovila, da aktivnosti za popravo krivic s posebnim zakonom tečejo, se je v imenu ministrstva opravičila staršem in otrokom za storjene napake. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen