Predlog proračuna EU izpostavlja konkurenčnost, mlade, varnost in okolje

0

Evropska komisija je danes potrdila predlog proračuna EU za leto 2020 v višini 168,3 milijarde evrov, so sporočili iz Bruslja. V skladu s predlogom komisije bodo sredstva v okviru proračuna za leto 2020 namenjena konkurenčnemu gospodarstvu in mladim, krepitvi varnosti in solidarnosti v EU in zunaj nje ter podnebnim spremembam.

Predlog predvideva 83 milijard evrov za spodbujanje gospodarske rasti, evropskih regij in podporo mladim. Od tega bo 13,2 milijarde evrov namenjenih raziskavam in inovacijam po Evropi v okviru programa Obzorje 2020, 2,8 milijarde evrov izobraževanju v okviru programa Erasmus+, 117 milijonov evrov za zaposlovanje mladih, 1,2 milijarde evrov evropskemu globalnemu satelitskemu navigacijskemu sistemu Galileo, 255 milijonov evrov pa za razvoj obrambne industrije, s katerim se evropska podjetja spodbuja k sodelovanju pri razvoju obrambnih proizvodov in tehnologije.

Poleg tega bo proračun EU glede na predlog z uporabo različnih instrumentov še naprej vlagal v solidarnost in varnost v Evropi in zunaj nje. 420,6 milijona evrov bo šlo za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex), 156,2 milijona evrov za nov program rescEU za boljši odziv na potrese, požare v naravi in druge nesreče, 560 milijonov evrov pa za ljudi v Siriji, ki potrebujejo pomoč, ter begunce in njihove gostiteljske skupnosti v regiji.

Evropska komisija z dokumentom predvideva tudi nadaljnjo podporo razvoju sistema vstopa-izstopa, Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve, schengenskega informacijskega sistema in Evropskega sklada za trajnostni razvoj, s čimer se skuša doseči večjo interoperabilnost informacijskih sistemov EU in zagotavljati varnost evropskih državljanov.

Boju proti podnebnim spremembam naj bi bilo medtem namenjenih 21 odstotkov celotnega predlaganega proračuna.

Predlog proračuna EU za leto 2020 vključuje dva zneska za vsak program, ki se financira iz njega – obveznosti in plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačana sredstva. Predlagani proračun za leto 2020 znaša 168,3 milijarde evrov v obveznostih, kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja 1,3-odstotno rast, in 153,7 milijarde evrov v plačilih, kar glede na leto 2019 pomeni 3,5-odstotno rast.

“Proračun EU je predvsem proračun za naložbe. Znaša približno en odstotek bruto nacionalnega dohodka EU in predstavlja okoli dva odstotka celotne javne porabe EU, njegov cilj pa je dopolnjevati nacionalne proračune in izvajati prioritete, o katerih so se dogovorile vse članice EU,” so poudarili v Evropski komisiji.

Predlagani proračun EU za leto 2020 je zadnji proračun, sprejet na podlagi sedanjega večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2014-2020. Predlog temelji na predpostavki, da bo Združeno kraljestvo v celoti sodelovalo pri izvrševanju in financiranju, kot da bi bilo država članica.

Komisija je že spomladi 2018 objavila tudi predloge za naslednji dolgoročni proračun EU, ki bo veljal v obdobju 2021-2027. Pogajanja o proračunu za leto 2020 in dolgoročnem proračunu bodo potekala vzporedno med državami članicami in novo izvoljenim Evropskim parlamentom. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen