Portal plus objavil ovadbo proti nekdanjim članom sveta Banke Slovenije

0

Portal plus je objavil faksimile kazenske ovadbe zoper nekdanje člane sveta Banke Slovenije, ki so decembra 2013 podpisali odločbo o sanaciji bank. Iz nje izhaja, da jim NPU očita zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, s čimer naj bi NLB pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku 277,38 milijona evrov.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) nekdanjemu guvernerju Boštjanu Jazbecu ter nekdanjim viceguvernerjem Stanislavi Zadravec Caprirolo, Mejri Festić, Janezu Fabijanu in Darku Bohnecu očita, da so vedeli, da dejansko stanje, ki bi moralo biti podano za uporabo relevantnih sanacijskih določb zakona o bančništvu, ni bilo ugotovljeno, zato ni bilo zakonske podlage za izrek izrednega ukrepa prenehanja kvalificiranih obveznosti NLB.

O tem je doslej poročalo več medijev, med njimi Mladina, 24ur in TV Slovenija, Portal plus pa je objavil besedilo celotne kazenske ovadbe. Portal navaja, da je pri dveh strokovnjakih preveril, ali gre za pristen dokument, ki nosi glavo NPU z datumom 19. december 2018, naslovljen pa je na Specializirano državno tožilstvo oz. na okrožnega državnega tožilca Boštjana Jegliča.

Na specializiranem državnem tožilstva so za STA povedali, da zadeve ne morejo komentirati, ker je še v fazi preiskave.

Iz ovadbe med drugim izhaja, da so osumljenci vedeli, da vrednotenje premoženja banke, opravljeno v pregledu kakovosti aktive (AQR), ni bilo izdelano v skladu s pravili, da AQR in poročilo o hipotetični likvidacijski vrednosti NLB na 30. september 2013 nista predstavljala pravno sprejemljive podlage za presojo finančnega položaja banke in zato ni bilo pravne podlage za navedbo v odločbi o izrednih ukrepih, da banka NLB ne zagotavlja minimalnega kapitala.

Posledično so osumljenci vedeli, da je izračun domnevno negativnega kapitala banke NLB posledica simulacije spremembe metodologije vrednotenja zavarovanj ter da rezultat ni predstavljal prave poštene finančne in računovodske slike premoženja in kapitala banke NLB, na podlagi katere bi bilo mogoče zatrjevati obstoj razlogov za stečaj banke, piše v ovadbi, objavljeni na portalu.

Na podlagi te ovadbe so se mediji znova razpisali o domnevno spornih postopkih ugotavljanja kapitalske luknje v slovenskih bankah in posledično preobsežni sanaciji, ne le v NLB, temveč tudi ostalih konec leta 2013 saniranih in podržavljenih bankah. Tako naj bi država v vse banke vložila bistveno več denarja, kot bi ga sicer morala.

Ovadba je med drugim rezultat preiskav kriminalistov v Banki Slovenije julija 2016, ki se je nanašala na preiskavo vodilnih v bančnem nadzorniku zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, ki je med drugim privedla do izbrisov podrejenih obveznic in delnic bank.

Te preiskave so sprožile tudi spor med Slovenijo in Evropsko komisijo. Ta je sredi aprila na Sodišču EU vložila pritožbo proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke in dolžnosti lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov ECB v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016.

V Evropski komisiji zatrjujejo, da imajo za pritožbo dobre argumente, ki pravno vzdržijo. S tem so se odzvali na današnje pisanje Dela, da naj temu po mnenju pravne službe komisije ne bi bilo tako. Slovenija je na drugi strani prav tako prepričana v svoje argumente. Vlada je sredi maja ustanovila delovno skupino za pomoč pri pripravi odgovora, za katerega se bo rok iztekel v prvih dneh julija. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen