Na Ptuju o gospodarskem sodelovanju manjših podjetij z Madžarsko

0

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra je na Ptuju gostilo konferenco strateškega partnerstva ob zaključku evropsko sofinanciranega čezmejnega projekta E-Conomy, na kateri so razpravljali o tem, kako povečati gospodarsko sodelovanje manjših podjetij z Madžarsko. Projekt poteka v sodelovanju z madžarskimi partnerji in Pomursko gospodarsko zbornico.

Kot ugotavljajo partnerji v 200.000 evrov vrednem projektu, trenutno sodelovanje institucij v slovensko-madžarski obmejni regiji ni zadovoljivo za krepitev gospodarske rasti. Na obeh straneh meje se namreč soočajo s podobnimi gospodarskimi in socialnimi težavami.

Med ključne po besedah Lidije Tušek iz Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra sodijo dolgotrajna brezposelnost, staranje prebivalstva, nerešljivost zaposlovanja oseb, ki so predčasno zapustili šolanje in manj kvalificiranih oseb, pomanjkanje usposobljene delovne sile, pomanjkanje poslovnih partnerstev na področju oskrbe, trgovine ter nezadovoljiva razširjenost inovativnih rešitev in podobno.

V sklopu projekta E-conomy zato obravnavajo izzive izboljšanja institucionalnega sodelovanja v štirih sosednjih regijah – Podravju in Pomurju ter madžarskih regijah Zala in Vas. Kot je povedala Tuškova, je to za Podravje še posebej pomembno, saj se sicer le redko povezuje z madžarskimi regijami. Da bi v prihodnje povečali gospodarsko sodelovanje med njimi, so zgradili tudi mrežo podpornih inštitucij in ustvarili skupno spletno platformo.

Ključna za uporabo platforme je po njenem usposobljenost osebja v podpornih institucijah, da bo lahko ustrezno pomagalo podjetjem, ki bi se želela vpisati na platformo in prek nje iskati poslovne stike. V ta namen so pri vodilnem partnerju projekta v Zalaegersegu že novembra lani pripravili usposabljanje za mentorje.

“V platformo smo letos vključili prvih 50 podjetij in 30 institucij z njihovih območij in tako vzpostavili možnost, da se podjetja in organizacije povezujejo ter poglobijo sodelovanje,” je dodala Tuškova, potem ko so mrežo podpornih organizacij na obeh straneh meje danes še dodatno okrepili s podpisom strateškega sporazuma o sodelovanju.

Sicer pa so že lani pričeli tudi z aktivnostmi za boljše povezovanje in izkoriščanje priložnosti, ki jim jih ponuja obmejno povezovanje. Marca so sodelovali na delavnici v Mariboru, kamor so bile povabljene različne institucije, ki nudijo podporo gospodarstvu v Pomurju in Podravju.

Ob tem so pregledali obstoječe in že delujoče podatkovne zbirke ter spletne strani, ki jih nudijo posamezne organizacije v obeh slovenskih regijah in so namenjene vzpostavljanju gospodarskih stikov in partnerskih odnosov ali pa nudijo specifično znanje za razvoj podjetništva in gospodarstva. Na delavnici so naredili tudi povzetek dostopnih podatkov in podatkovnih zbirk preko državnih inštitucij, ki jih podporne inštitucije v obeh regijah uporabljajo pri svojem delu s podjetniki in podjetji.

Maja pa so sodelovali še na dvodnevni delavnici pri usklajevanju postavljanja spletne platforme, ki predstavlja pomembno vlogo pri izboljšanju sodelovanja gospodarstva in vzpostavljanju mreže skupnega sodelovanja na obeh straneh meje. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen