MSNZ je vzor sodelovanja segmentov obrambnega sistema in družbe kot celote

0

Manevrska struktura narodne zaščite je vzor varnostnega organiziranja naroda, hkrati pa tudi opomin, da je za uspešno zagotavljanje varnosti države nujno sodelovanje ne le vseh segmentov varnostno-obrambnega sistema, ampak predvsem družbe kot celote, je ob 29. obletnici oblikovanja MSNZ poudaril državni sekretar na Morsu Klemen Grošelj.

Grošelj je v nagovoru na slovesnosti v ljubljanski vojašnici spomnil, da je projekt oblikovanja manevrske strukture narodne zaščite spomladi leta 1990 zasedal eno ključnih vlog v ključnih zgodovinskih časih za slovensko državo in nacijo. Kot je dejal, gre za projekt, ki je dejansko oznanil začetek slovenskega vojaškega osamosvajanja in ki ni omogočil le osamosvojitve, ampak tudi preživetje nastajajoče slovenske države.

“Z izjemnim osebnim pogumom, ob velikem tveganju in hkrati v tajnosti ste kot njeni pripadniki, ob podpori vseh, ki so za skrivno skladiščenje dali na voljo svoje prostore, preprečili, da bi zvezna vlada in vojska vojaško onemogočili in onesposobili slovenski narod in s tem onemogočile preživetje nastajajoče slovenske države,” je poudaril Grošelj.

Pripadniki MSNZ so ob podpori tedanje slovenske milice omogočili pripravo vojaškega odpora proti številčnejši, tehnološko močnejši, a tedaj v očeh Slovencev že moralno bankrotirani zvezni armadi.

Spomnil je, da je bila vojna za samostojno državo obrambna vojna. “Slovenci smo bili potisnjeni v spopad, ki se mu ni bilo mogoče izogniti, če smo želeli uresničiti sanje o samostojnosti in suverenosti na lastnem ozemlju, kar smo prvič v zgodovini v popolnosti dosegli tudi zaradi manevrske strukture,” je dejal.

Da bi Slovenska vojska in policija tudi v prihodnje ostala temelja slovenske države, pa je v obeh sistemih treba nadaljevati z njunim razvojem in krepiti začeta vlaganja, je še povedal Grošelj.

Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Melita Šinkovec je obdobje osamosvajanja označila kot obdobje zahtevnih in prelomnih odločitev, ki pa so jih Slovenci kot narod sprejemali samozavestno in suvereno. “Dihali in čutili smo kot eno. Nerazdružljivo pa so nas povezovali optimizem, složnost in tovarištvo. Prav zaradi teh vrednot smo v najtežjih trenutkih ravnali zrelo in preudarno,” je poudarila.

MSNZ je nastala kot odgovor na zahtevo JLA, naj ji Teritorialna obramba (TO) preda orožje. JLA je namreč 15. maja izdala pisni ukaz, naj TO orožje iz svojih skladišč preda v skladišča JLA. Posamezni odbori TO so ukazu sledili, tisti, ki so se zavedali, da slednje pomeni razorožitev, pa so se temu uprli. S tem so preprečili popolno razorožitev TO.

Pobudo za ustanovitev MSNZ je dal tedanji načelnik oddelka za Ljudsko obrambo občine Kočevje Tone Krkovič, ki je bil tudi prvi poveljnik MSNZ. Oblikovanje MSNZ je potekalo v tajnosti in brez prave formalne podlage. Slednjo je MSNZ dobila v začetku septembra 1990, ko je tedanji notranji minister Igor Bavčar izdal uradno odločbo za oblikovanje MSNZ.

Konec septembra 1990 pa je MSNZ dobila tudi zakonsko podlago, ko je tedanja slovenska skupščina sprejela dopolnilo k ustavi, s katerim je Slovenija dobila popolno oblast nad vodenjem lastnih oboroženih sil. Oktobra 1990 je MSNZ prešla pod okrilje TO, ki se je pozneje preimenovala v Slovensko vojsko.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen