Ministrstvo bi k plačevanju embalažnine zavezalo tudi male proizvajalce

0

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Ta je bil doslej pri 15 tonah letno. Pripombe na ministrstvu pričakujejo do 8. julija.

Predlog nove uredbe navaja, da morajo vsi proizvajalci oz. vse osebe, ki dajejo embalirano blago ali servisno embalažo na trg v Sloveniji, zagotavljati ravnanje z vso odpadno embalažo, ki nastane na območju države. “Vsi proizvajalci skupaj morajo plačati vse predpisane stroške za ravnanje z odpadno embalažo, pri čemer pa ti stroški ne smejo presegati stroškov, ki so potrebni za zagotavljanje storitev ravnanja s temi odpadki na stroškovno učinkovit način,” pojasnjuje ministrstvo v predlogu uredbe.

S tem je ukinjen količinski prag dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila embalažnine.

Vsak proizvajalec se mora, kot navaja predlog, vpisati v evidenco proizvajalcev, ki jo vodi ministrstvo za okolje. Svojo obveznost glede plačevanja dajatve bi lahko nato proizvajalec izpolnjeval samostojno v okviru individualnega sistema ali skupaj z drugimi proizvajalci v okviru skupnega sistema, ki ga upravlja družba za ravnanje z odpadno embalažo.

V primeru vključitve v skupni sistem predlog uredbe predvideva možnost razbremenitve mikro, malih in srednjih podjetij. Proizvajalci, katerih čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40 milijonov evrov, bi lahko namreč družbi za ravnanje z odpadno embalažo namesto natančnih podatkov o masi embalaže, dane na trg, sporočali le ocene teh količin, če bi družba za ravnanje z odpadno embalažo to omogočila.

V primeru delovanja več skupnih sistemov oz. več družb za odpadno embalažo bi ministrstvo po novem deleže prevzemanja embalaže pri izvajalcih javne služb namesto enkrat letno izračunavalo štirikrat letno. S tem bi se izognili anomalijam, ki so se dogajale sedaj, ko so nekatera podjetja prilagajala svoja poročila glede na čas v letu upoštevajoč obdobje izračunavanja deležev.

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo bi morale v skladu s predlogom enkrat letno na svojih spletnih straneh objaviti cenik svojih storitev. Morebitne finančne presežke in primanjkljaje iz upravljanja skupnega sistema bi morale upoštevati pri oblikovanju cenika za naslednje koledarsko leto.

V predlogu uredbe je med drugim zapisano tudi, da mora družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljati brezplačen prevzem te embalaže od vseh imetnikov odpadkov in za prevzeto odpadno embalažo ne bi smela ponujati ali zahtevati plačila, ne glede na prihodke ali stroške, povezane z zagotavljanjem nadaljnje obdelave odpadne embalaže, in ne glede na negativne ali pozitivne tržne vrednosti embalažnih materialov v odpadni embalaži.

Prav tako bi morale vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo za vsako leto delovanja predložiti finančno jamstvo v obliki bančne garancije ali zavarovalne police.

Predlog uredbe med drugim tudi vključuje že znani cilj, da lahko letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk v letih 2019-2024 znaša največ 90 takih vrečk na osebo, od leta 2025 dalje pa največ 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo.

Prav tako so postavljeni cilji na področju recikliranja, in sicer bi morali do konca leta leta 2025 reciklirati najmanj 65 odstotkov vse odpadne embalaže, do konca 2030 pa najmanj 70 odstotkov.

Ker se ministrstvo ob izvajanju interventnih ukrepov odvoza odpadne embalaže srečuje s težavami glede pridobivanja natančnih podatkov o izvajalcih in končnih postopkih predelave te embalaže zunaj meja države, so z uredbo predvideni tudi ukrepi za zagotovitev prednostne predelave odpadne embalaže v Sloveniji, kadar obstajajo zmogljivosti za takšno predelavo ter čim bolj celovite predobdelave odpadne embalaže v eni napravi na način, da jo je mogoče neposredno poslati v končno predelavo. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen