Delničarjem Luke Koper 1,33 evra dividende na delnico

0

Delničarji Luke Koper so na današnji skupščini skoraj soglasno potrdili predlog uprave o uporabi bilančnega dobička, po katerem bo 18,62 milijona evrov lanskega dobička namenjenega izplačilu dividend, in sicer v višini 1,33 evra na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 10,63 milijona evrov pa ostaja nerazporejen.

Na skupščini, na kateri je bilo prisotnih slabih 78 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico, so podelili tudi razrešnico upravi družbe. Prvi sklep so sprejeli z več kot 99 odstotki glasov, sklep o podelitvi razrešnice upravi pa je bil sprejet soglasno.

Na zahtevo predstavnika Slovenskega državnega holdinga pa so delničarji glasovali o podelitvi razrešnice vsakemu članu nadzornega sveta posebej. Skupščina je razrešnico podelila vsem devetim nadzornikom z izjemo nadzornika iz vrst delavcev Mladena Jovičića. Proti podelitvi razrešnice Jovičiću je glasovalo nekaj več kot 88 odstotkov prisotnih delnic z glasovalno pravico.

Skupščina je sicer danes potrdila še določene spremembe in dopolnitve statuta družbe, med drugim tudi določilo, da lahko člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznani skupščino družbe.

Predsednik nadzornega sveta Luke Koper Uroš Ilić je danes sicer pojasnil, da je nadzorni svet potrdil predlog nominacijske komisije, da za 22. avgust skliče vmesno skupščino, na kateri bodo obravnavali predlog Mestne občine Koper o imenovanju Tamare Kozlovič, sicer vršilke dolžnosti direktorice občinske uprave, za novo nadzornico, predstavnico občine. Sedanji članici nadzornega sveta Sabini Mozetič se mandat izteče 21. avgusta. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen