Delničarjem Elektra Maribor 14 centov dividende na delnico

0

Delničarji Elektra Maribor so na skupščini, kjer je bilo zastopanega 86,98 odstotka osnovnega kapitala, sprejeli predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4,7 milijona evrov porabi za delitev delničarjem družbe. Dividende v višini 0,14 evra na delnico bodo izplačali 27. septembra.

Kot so sporočili iz Elektra Maribor, se je skupščina danes med drugim seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za lansko leto ter nadzornemu svetu in upravi podelila razrešnico.

Matična družba Elektro Maribor je sicer lani dosegla čisti poslovni izid v višini 14,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa se je ustavil pri 15,7 milijona evrov, kar je 1,7 milijona evrov več kot leta 2017.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je skupščina seznanila tudi s tem, da se je zaradi odkupa lastnih delnic skupno število vseh delnic zmanjšalo za 150.022 lotov delnic. Ob koncu lanskega leta je imela tako družba 33.345.302 lotov delnic.

Sprejeli so predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4,7 milijona evrov uporabi za delitev delničarjem družbe. Dividende bodo izplačane konec septembra, čeprav so v društvu Malih delničarjev Slovenije (MDS) predlagali, da se dividende izplača že 31. julija, saj po njihovem mnenju ni nobene potrebe po tako dolgem izplačilnem roku. A kot so zapisali v društvu, na skupščini o tem predlogu niso glasovali.

Pooblaščenca društva MDS sta na skupščini zastopala prek 700.000 glasov delničarjev, kar je predstavljalo 2,5 odstotka glasovalnih pravic. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen