Delničarjem Delavske hranilnice skoraj celoten bilančni dobiček

0

Delavska hranilnica bo sredi julija svojim delničarjem izplačala skoraj celoten bilančni dobiček za leto 2018. Tega je nekaj manj kot 2,5 milijona evrov, kot so na petkovi skupščini odločili lastniki hranilnice, pa bo dividenda letos znašala pet evrov. To skupaj pomeni 2,4 milijona evrov. Soglašali so tudi z novo dokapitalizacijo.

Delavska hranilnica, ki je v pretežni lasti sindikatov na čelu s Sindikatom vzgoje in izobraževanja z dovoljenem Banke Slovenije za povečanje deleža od 10 do 20 odstotkov, bo dividende izplačala 18. julija, je razvidno iz današnje objave zapisnika skupščine na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Največji delničarji hranilnice z razvejano bančno mrežo 38 poslovalnic po skoraj vsej Sloveniji, so sindikati z 42-odstotnim lastniškim deležem. V hranilnici se sicer v zadnjem času dogajajo lastniške spremembe. Sredi lanskega leta je s 5,75-odstotnim deležem vstopil sklad Myworld Holdings, pred kratkim pa z dokapitalizacijo tudi Modra zavarovalnica, danes 8,23-odstotna lastnica.

Na petkovi skupščini so delničarji Delavske hranilnice potrdili novo dokapitalizacijo. Upravo so pooblastili, da lahko v petih letih poveča osnovni kapital družbe za 8,9 milijona evrov z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne vložke. V obdobju zadnjih treh let je Delavska hranilnica že povečala osnovi kapital za 5,8 milijona evrov na 20,3 milijona evrov.

Pri novi dokapitalizaciji se lahko uprava odloči tudi za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic, čemur je nasprotoval sklad Myworld Holdings. Potem ko ni uspel z nasprotnim predlogom k tej točki, je po izglasovanju sklepa o dokapitalizaciji v besedilu, kot ga je predlagala uprava, napovedal izpodbojno tožbo.

Delavska hranilnica je v letu 2018 ustvarila 4,3 milijona evrov čistega dobička, z uspešnim poslovanjem pa nadaljuje tudi letos. V prvih petih mesecih je ustvarila bruto dobiček v višini 2,5 milijona evrov, trend rasti števila osebnih in poslovnih računov ter povečanja obsega kreditiranja prebivalstva pa se nadaljuje, je razvidno iz objave na spletni strani hranilnice. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen