DUTB po ugotovitvah notranje preiskave v poslu z zemljiščem v Logatcu ni bila odškodovana

0

V DUTB so zaključili notranjo preiskavo posla z zemljiščem v Logatcu. Komisija za pravno presojo odgovornosti je ugotovila, da DUTB v tem postopku prodaje ni bila oškodovana. Ugotovila je tudi, da so delavci DUTB sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, a da delovnopravne sankcije ali odškodninski zahtevki do njih niso možni.

“Pri presoji delovnopravne odgovornosti je bilo ugotovljeno, da so delavci Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v različnih fazah tega postopka sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, saj niso spoštovali internih aktov DUTB, vendar ta ravnanja niso vplivala na rezultat prodajnega posla,” so danes sporočili iz DUTB. Pojasnili so, da gre za odstopanja od internih procesnih pravil, ki niso imela vpliva na doseženo ceno pri prodaji.

Zoper nekatere izmed kršitev delovnih obveznosti bi DUTB lahko uveljavljala delovno-pravne sankcije, vendar zaradi kratkih zakonskih rokov to, kot so navedli, ni bilo izvedljivo. Delovnopravni ukrepi bi bili možni le, če bi imelo ravnanje zaposlenih znake kaznivega dejanja, kar v teh primerih ni bilo ugotovljeno, so dodali.

Z vidika odškodninske odgovornosti je komisija ugotovila, da so bila ravnanja zaposlenih, povezana s ceno nepremičnine in prodajnim postopkom, izvedena v skladu z notranjimi pravili družbe DUTB. Na podlagi izpeljanega postopka prodaje je bila prodana celotna nepremičnina KLI Logatec družbama Svet Re in Hoedlmayr po ceni 40 evrov na kvadratni meter, s čimer sta bila dosežena cilja prodaja celotne nepremičnine in višja cena od notranje cenitve vrednosti DUTB.

Na podlagi pravnega mnenja je komisija ugotovila, da zaposleni DUTB niso odškodninsko odgovorni. “Tudi če bi obravnavani zaposleni DUTB postopek prodaje v celoti izvedli skladno z zavezujočimi pravili, ni mogoče sklepati, da bi bila nepremičnina bodisi ocenjena po višji vrednosti bodisi prodana po višji ceni,” so pojasnili.

Posel je sicer potekal tako, da je DUTB okoli 51.000 kvadratnih metrov od skupno približno 100.000 kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu, ki ga je prevzela od nekdanje Factor banke, prodala nepremičninski družbi Svet Re za dva milijona evrov. Svet Re je pet dni pozneje omenjenih 30.000 kvadratov zemljišča Lonstroffu iz japonske skupine Sumitomo Rubber Industries prodal za tri milijone evrov, šele z denarjem od te kupnine pa nato poravnal kupnino DUTB.

DUTB je v času notranje preiskave ustanovila delovno skupino, ki je proučila priporočila iz poročila družbe Ernest & Young Svetovanje in jih implementirala v interne akte. “S tem je bilo uvedenih več sprememb internih aktov, ki urejajo notranje procese v DUTB in ki bodo prispevale k preprečevanju podobnih kršitev v prihodnjem delovanju DUTB. Večina sprememb se tudi že izvaja,” so zagotovili.

Lani jeseni so kriminalisti razgovor opravili na DUTB, pred približno mesecem dni pa so na območju ljubljanske policijske uprave opravili še hišne preiskave. Kot so danes spomnili v DUTB, so se v tem času zamenjali predsednik upravnega odbora in vsi trije izvršni direktorji. “DUTB bo še naprej sodelovala z organi pregona, ki raziskujejo primer,” so zatrdili.

S končnim poročilom komisije se je upravni odbor DUTB seznanil v torek. Komisija je zasedala od decembra 2018 do konca maja in presojala obstoj kazenske, delovnopravne in odškodninske odgovornosti zaposlenih DUTB v primeru prodaje zemljišča nekdanje tovarne KLI Logatec. Pri tem je upoštevala forenzično preiskavo, ki jo je opravila družba Ernest & Young Svetovanje, odgovore zaposlenih na predmetno poročilo in več pravnih mnenj, so še navedli v DUTB. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen