Janša modro in preudarno: Danes bom prvakom parlamentarnih strank poslal javno vabilo na pogovore, z njimi bom počakal do ponedeljka

18

Predsednik republike Borut Pahor je danes Janeza Janšo, predsednika SDS, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah osvojila največ poslanskih mest, uradno seznanil, da ga je pripravljen predlagati za premierja. Ob tem sta se sporazumela, da ima Janša teden dni časa, da ga seznani, ali kandidaturo sprejema, ali ne.

Predsednik republike Borut Pahor je relativnemu zmagovalcu volitev, predsedniku stranke SDS Janezu Janši, ponudil kandidaturo za mandatarja za sestavo vlade. Janša pa ima čas do prihodnjega četrtka, da poda soglasje h kandidaturi ali pa ga ne poda.

Kot je po srečanju pojasnil Pahor, trenutno nihče, tudi Janša ne, nima zagotovljene potrebne parlamentarne podpore za izvolitev na premiersko funkcijo. Zato sta se z Janšo dogovorila, da ga z odločitvijo o tem, ali kandidaturo sprejema ali ne, uradno seznani najpozneje do naslednjega četrtka, 19. julija, do 14. ure. “V kolikor bo kandidaturo sprejel, jo bom še istega dne napotil v državni zbor,” je dejal.

Predsednik republike je predsednike strank prosil, naj izberejo pogovore in vključevanje, tudi če na koncu ne izberejo te ali one koalicije. Izbrati je treba kulturo dialoga in vključevanja, saj ta vodi v strpno iskanje rešitev, je poudaril. V nasprotnem primeru bi “na našo veliko nesrečo” prevladala nestrpnost in izključevanje,”tega pa si ne zaslužimo”, je povedal.

“Ne vem, ali bo gospodu Janši v tednu dni uspelo pridobiti potrebno politično podporo ali ne. To je najprej in predvsem njegova naloga. Vem pa, da bo prihodnji teden zelo pomemben glede splošnega občutka politike in celotne javnosti, ali smo se sposobni pogovarjati in vključevati, ali zavračati pogovore in izključevati,” je večkrat poudaril.

“Če bo Janši uspelo sestaviti parlamentarno večino in vlado, bi to glede na povolilno aritmetiko pomenilo dvoje. Da je končno prišlo do dogovarjanja na podlagi skupnih stališč v korist večine ljudi. Drugič, da je sploh lahko prišlo do dogovora, je bilo treba sprejeti vzajemna zagotovila o izogibanju levim in desnim skrajnostim,” je še izjavil Pahor.

Koalicija ZA SLOVENIJO

Zadeva: Vabilo na pogovore o usklajevanju koalicijske pogodbe Za Slovenijo

Spoštovani!
Prizadevanje za večjo blaginjo Slovenije je temeljni cilj, ki se mu z ustavno prisego zaveže vlada Republike Slovenije. V aktualnih razmerah ga bomo uresničevali z odpravljanjem ovir za hitrejši in geografsko enakomernejši razvoj države, z več svobode, varnosti, odgovornosti in pravičnosti, z vzpostavitvijo reda v zdravstvu, uveljavljanjem strateških odgovorov na demografski problem ter sooblikovanjem evropskih rešitev.
Pred nekaj tedni je začelo v Tallinnu, Estonija, delovati prvo komercialno 5G omrežje. Pojavljajo se nove tehnologije, ki bodo v naslednjih dveh desetletjih v moderno družbo prinesle večje tehnološke spremembe kot jih je svet doživel zadnjih 200 let. Odgovornost vladnih resorjev, pristojnih za šolstvo, raziskave, gospodarski in tehnološki razvoj za pravočasen prenos potrebnih znanj v javno financirane programe se je drastično povečala. Že enoletne zamude in spregledi pomembno vplivajo na gospodarsko rast, konkurenčnost posameznikov in blaginjo prebivalstva. Tudi dnevi so zato pomembni.
Volivci so 3. junija 2018 v Državni zbor izvolili poslance in poslanke na listah 9 strank ter predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti. Poleg SDS, ki je prejela 25 mandatov, se je v DZ uvrstilo še 8 strank, ki so zasedle med 4 in 13 poslanskih mest.
Koalicija s SDS tako terja še najmanj 2 koalicijska partnerja. Koalicija brez SDS pa najmanj 6. Vsaka koalicijska vlada je zahteven projekt, kar dokazuje tudi dejstvo, da v celotni zgodovini slovenske parlamentarne demokracije, z izjemo koalicije pod vodstvom SDS v mandatu 2004-2008, nobena druga povezava ni končala polnega štiriletnega mandata.

Pred dokončno odločitvijo Predsednika RS o dodelitvi formalnega mandata za sestavo vlade vam kot predsednik stranke, ki je prejela daleč največje zaupanje volivcev, pošiljam vabilo na pogovore o oblikovanju koalicijske zaveze »Za Slovenijo«. Predlagam, da pogovori potekajo v dveh delih. V prvem delu bomo skupaj preverjali:
a. Ali obstaja načelna pripravljenost za usklajevanje programov za koalicijo;
b. Ali potencialni partnerji podobno gledajo na ključna vprašanja, ki jih je treba reševati v tem mandatu;
c. Ali imajo koalicijski partnerji na voljo dovolj kvalitetnih kadrov za opravljanje vladnih nalog. Zaželeni so predlogi ljudi, ki imajo ne samo ustrezne izkušnje z zahtevnim vodenjem doma, ampak tudi v Evropi. Ministri vlade RS bodo morali namreč v tem mandatu v zelo zahtevnih okoliščinah voditi ustrezne zasedbe Sveta Evropske unije. Slovenija bo Svetu EU predsedovala v drugi polovici leta 2021.

Predlagam, da pogovore opravimo v ponedeljek, 16. in torek 17. julija in sicer:
Ponedeljek, 16.7.2018
Lista Marjana Šarca ob 10.00
Socialni demokrati ob 12.00
Stranka modernega centra ob 15.00
Torek, 17.7.2018
Levica ob 9.00
Nova Slovenija ob 10.00
Stranka Alenke Bratušek ob 12.00
Demokratična stranka upokojencev ob 15.00
Slovenska nacionalna stranka ob 17.00

Če vam navedeni termin ne ustreza, predlagajte prosim drugega. Pogovori bodo potekali v Državnem zboru RS, v prostorih naše poslanske skupine. Predlagamo, da se poleg predsednika/ce in vodje poslanske skupine pogovorov udeležita še do 2 člana vodstva vsake stranke.

V primeru zadostnega načelnega soglasja za oblikovanje koalicijske zaveze Za Slovenijo in po formalni podelitvi mandata pa bomo v drugem delu s strankami, ki načelno želijo oblikovati koalicijo Za Slovenijo, preverjali:
a. Skladnost programov po posamičnih resorjih
b. Organizacijsko obliko prihodnje vlade
c. Ustreznost kadrovskih ponudb

Prosim vse, ki ste pripravljeni na resna pogajanja, da določite vodje ekip za resorno usklajevanje programov oziroma poglavij koalicijske pogodbe. S strani SDS bodo ekipe vodili:
1. Finance – mag. Andrej Šircelj
Namestnik: mag. Marko Pogačnik
2. Gospodarstvo in delo – mag. Andrej Vizjak
Namestnik: Suzana Lep Šimenko
3. Družina in socialna politika – Romana Tomc
namestnik mag. Karmen Furman
4. Zunanje zadeve – dr. Milan Zver
Namestnik: dr. Anže Logar
5. Pravosodje – dr. Vinko Gorenak
Namestnik: Boštjan Kolarič
6. Obramba – Aleš Hojs
Namestnik: Žan Mahnič
7. Notranje zadeve – dr. Božo Predalič
Namestnik: Sebastjan Apat
8. Infrastruktura in prostor – Zvonko Černač
Namestnik: Danijel Krivec
9. Zdravje – Alenka Forte
Namestnik: France Cukjati
10. Šolstvo – Mojca Škrinjar
Namestnik: dr. Matevž Tomšič
11. Kmetijstvo in okolje – Matjaž Kočar
Namestnik: Jolanda Pikl Rihter
12. Slovenci v zamejstvu in po svetu – Miro Petek
Namestnik: Damijan Terpin
13. Javna uprava – odpravljanje administrativnih bremen– Fidel Krupič
Namestnik: mag. Elena Zavadlav Ušaj
14. Kultura – dr. Vasko Simoniti
Namestnik: dr. Jelka Pirkovič

Drugi del pogajanj bi se v primeru izpolnitve pogojev iz prvega dela predvidoma pričel v četrtek, 19.7.2018 oziroma po dogovoru.
Vaša programska izhodišča, ki ste jih predstavljali in zagovarjali v času pred volitvami, poznamo. Verjamem, da jih po volitvah niste spreminjali. Program SDS za tekoči mandat je bil objavljen na naši spletni strani že v začetku leta in seveda v celoti ostaja enak tudi po volitvah. Zato po mojem mnenju kaka dodatna izmenjava gradiv ni potrebna, je pa seveda možna, če ste po volitvah kak del programa dopolnili. Če potrebujete še pred pogovori kakršnokoli dodatno pojasnilo glede našega programa, smo vam kadarkoli na voljo.
Glede usklajevanja terminov ali morebitnih drugih tehničnih vprašanj naj vaši sodelavci prosim pokličejo g. Mojco Megušar na tel. 051 380 171.

Lep pozdrav,

Janez Janša

Ljubljana, 12.7.2018

Janša je napovedal, da bo že danes (v četrtek) parlamentarnim strankam poslal vabila, ki bodo vsebovala predlagan potek posvetovanj. Vabilo bo javno, da ga bodo lahko prebrali vsi, je poudaril. Z začetkom posvetovanj bo počakal do ponedeljka, in sicer zaradi pogajanj za koalicijo okoli LMŠ-ja. Nato bo SDS najprej preveril, ali sploh obstaja načelna pripravljenost za sodelovanje, in če obstaja, bodo naprej preverjali, ali obstaja možnost približno podobnega pogleda na ključne izzive. Pogoja bosta morala biti izpolnjena na precej več kot 46 glasovih, saj koalicije z enim glasom večine ni smiselno sestavljati, je dejal Janša. In šele nato se bodo lahko začela dejanska koalicijska pogajanja o vsebini, je napovedal. programska pogajanja. Na ta je SDS pripravljena s 14 delovnimi skupinami in predlogom izhodišč.

Če se bo 19. junija izkazalo, da Janša nima potrebne večine in bo zavrnil soglasje h kandidaturi, bo Pahor preveril, ali se je v vmesnem času uspelo sestaviti kateri koli drugi večini. Nato bo počakal do izteka 30-dnevnega roka in 23. julija DZ obvestil, da nima kandidata za mandatarja. “Zlasti pa bom z veseljem počakal zato, ker bo po tem čas za streznitev v političnem prostoru. Mislim, da je prav, da pride do streznitve. Ker se bomo morali vsi spoprijeti z dejstvom, da brez pogovorov čez neka ostra politična razmejevanje ne bo mogoče sestaviti nove slovenske vlade. Po mojem izključevanje ne vodi nikamor,” je izjavil predsednik republike.

Pahor ugotavlja, da trenutno nihče ne uživa potrebne večine za izvolitev za predsednika vlade.

Šesterica strank pod vodstvom LMŠ-ja se glede koalicijske pogodbe še vedno usklajuje. V prihodnjih dneh bodo o vsebini sestankovale strokovne skupine po posameznih področjih, predsedniki strank pa se bodo znova srečali v soboto. O aktualnih zadevah, torej gotovo tudi o poteku pogajanj, bo drevi razpravljalo tudi predsedstvo SD-ja.

Na Janševo vabilo na koalicijske pogovore večinoma negativni odzivi strank

Prvaki parlamentarnih strank so v skladu z napovedmi predsednika SDS Janeza Janše že dobili njegovo povabilo na pogovore o pripravljenosti oblikovati koalicijo pod okriljem SDS, so za STA potrdili v več strankah. A kot kaže, pripravljenosti na pogovore v večini strank ni.

Kot je napovedal po pogovoru s predsednikom republike Borutom Pahorjem, je Janša v vabilu predlagal, da bi se v ponedeljek in torek najprej sešli na pogovorih, na katerih bi preverili, ali obstaja načelna pripravljenost za usklajevanje programov za koalicijo, torej, ali potencialni partnerji podobno gledajo na ključna vprašanja, ki jih je treba reševati v tem mandatu, in ali imajo na voljo dovolj kvalitetnih kadrov za opravljanje vladnih nalog.

V primeru zadostnega načelnega soglasja za oblikovanje koalicijske zaveze Za Slovenijo in po formalni podelitvi mandata, pa bi po 19. juliju s strankami, ki bodo izkazale pripravljenost, preverjali skladnost programov po posamičnih resorjih, organizacijsko obliko prihodnje vlade in ustreznost kadrovskih ponudb.

V vabilu sicer ugotavlja, da koalicija s SDS terja še najmanj dva koalicijska partnerja, koalicija brez SDS pa najmanj šest.

Da se bodo pogovorov udeležili, je že potrdil predsednik najmanjše parlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič, ki že od začetka podpira Janšo za mandatarja. Prav tako povolilnih pogovorov s SDS ne skrivajo v NSi.

To pa bi lahko bil tudi, kot kaže za zdaj, ves Janšev izplen.

V drugouvrščeni LMŠ, ki tudi sama vodi pogovore za sestavo koalicije, so sicer v odzivu za STA zapisali, da je prav, da Janez Janša dobi priložnost, saj je zmagal na volitvah. A zaenkrat ne razmišljajo o pogovorih s SDS.

V SMC so bili še ostrejši in so zapisali, da “če si predsednik SDS ne upa prevzeti mandatarstva za sestavo vlade in potrebuje premislek o tem, ali bi sprejel to odgovornost, ne vidimo razloga, da bi se na njegovo morebitno vabilo na razgovor odzvali”.

Spomnili so, da SMC podpira sestavo sredinske vlade pod vodstvom LMŠ, da so v pogovorih, v katerih sodelujejo od volitev, iskreni in da v njih postavljajo pred interese stranke interese države in državljanov. Priznavajo pa, da bo prihodnja vlada, kakršnakoli že bo, “nujno morala preseči tradicionalne delitve na levo in desno in bo od političnih strank, ki želijo prevzeti odgovornost za prihodnost naše države, terjala več od znanja seštevanja glasov”.

Tudi v SAB so odvrnili, da se resno pogovarjajo o vstopu v koalicijo pod vodstvom Marjana Šarca. “Dokler smo na pogajanjih z njim, se z drugimi ne bomo pogajali,” so zapisali.

Da se Janševemu vabilu ne bodo odzvali, je za STA potrdil tudi prvak DeSUS Karl Erjavec, enako napovedujejo v Levici.

V SD naj bi se odzvali ob robu nocojšnje seje predsedstva stranke.

Janša je v vabilu sicer zapisal, da je prizadevanje za večjo blaginjo Slovenije “temeljni cilj, ki se mu z ustavno prisego zaveže vlada”. “V aktualnih razmerah ga bomo uresničevali z odpravljanjem ovir za hitrejši in geografsko enakomernejši razvoj države, z več svobode, varnosti, odgovornosti in pravičnosti, z vzpostavitvijo reda v zdravstvu, uveljavljanjem strateških odgovorov na demografski problem ter sooblikovanjem evropskih rešitev,” je zapisal in poudaril še potrebo po pravočasnem prenosu potrebnih znanj, ki sledijo tehnološkim spremembam, v javno financirane programe.

Pahor pričakuje Janšev odgovor o tem, ali sprejema mandatarsko kandidaturo ali ne, do prihodnjega četrtka do 14. ure. Po pogovoru s Pahorjem je Janša sicer napovedal, da bo mandat sprejel, če bo uspešen v prvi fazi pogovorov. Če bi Janša mandatarstvo zavrnil, pa bo Pahor preveril, ali si je večinsko podporo poslancev zagotovil že kdo drug.

Prvak LMŠ Marjan Šarec, ki se za to sicer trudi, napoveduje, da mandatarstva ne bo sprejel, “dokler s strani partnerjev ne bodo vse stvari jasne. Vsebinsko in kadrovsko”. V teh dneh sicer potekajo o tem intenzivni pogovori na ravni delovnih skupin, prvaki šesterice strank pa se bodo vnovič sestali v soboto. Takrat bo predvidoma tudi že bolj jasno, ali jim lahko uspe, saj se jim nekoliko mudi. Izvršilni odbor NSi je namreč svoji pogajalski skupini dal časa za pogajanja le še do ponedeljka.

Janša preklical vabilo na pogovore o sestavi koalicije (15.7.2018)

Predsednik SDS Janez Janša je predsednikom parlamentarnih strank sporočil, da do nadaljnjega preklicuje svoje vabilo za pogovore o sestavi koalicije. Za preklic vabila se je odločil po tistem, ko je šesterica strank pod okriljem predsednika LMŠ Marjana Šarca v soboto v veliki meri uskladila vsebino koalicijske pogodbe.

“Glede na javno objavljena sporočila, da je skupina šestih strank v soboto uskladila večino koalicijske pogodbe in da se bodo o preostanku neusklajenih vsebin pogajanja nadaljevala prihodnji teden, do nadaljnjega preklicujem vabilo na pogovore o sestavi koalicije ZA Slovenijo,” je v dopisu, ki ga je objavila spletna Demokracija, zapisal Janša. Prejem dopisa so za STA potrdili v več strankah.

Janša je namreč minuli teden vse parlamentarne stranke povabil na pogovore o pripravljenosti za oblikovanje koalicije pod okriljem SDS. Na pogovorih, ki naj bi potekala v ponedeljek in torek, naj bi preverili, ali obstaja načelna pripravljenost za usklajevanje programov za koalicijo.

A so se na povabilo nameravali odzvati le v NSi in SNS, medtem ko v drugih strankah pripravljenosti na pogovore trenutno ni. Kar nekaj strank je namreč že pred volitvami zavrnilo morebitno koalicijsko sodelovanje s SDS in pri tem vztrajajo, poleg tega pa pod okriljem Marjana Šarca trenutno potekajo usklajevanja šestih strank o koalicijski pogodbi.

Predsednik SDS mora sicer do četrtka predsedniku republike Borutu Pahorju sporočiti, ali je pripravljen sprejeti ponujeno kandidaturo za mandatarja. Janša je napovedal, da bo kandidaturo sprejel, če se bo izkazalo, da zadostno število strank deli “približno podobne poglede na prihodnost”.

Št. komentarjev: 18
 1. bruh pravi

  nić ne bo….vsi vemo kako nestrpno in izključujoče bitje je naš smrdeči rdeči enoumno vzgojeni levićar…… in od vseh levićarjev je prav naš slovenistanski posebno jugourbaniziran rdeći pra sec najbolj sovražen do vseh drugače mislečih in z grozno krvavordečo zločinsko preteklostjo………ajd…..mislim, da tudi JJ ve, ampak formalno naj poskusi, da se bo še enkrat več jasno videlo kakšna zverinsko nestrpna in izključujoča smrdeća žival je naš tipičen kućanov (mafijsko/ideološko/volilno blazno discipliniran) levićar…ajd…

  1. MEDENI pravi

   Bruh
   Ja ko berem tvoj kvazi komentar mi pošasi ostaja slabo oz mi gre na bruhanje.
   Kaj a si kulturo javne besede pustil na pašniku ali?
   Lep pozdrav od strankarsko neodvisnega
   Joškota

   1. bruh pravi

    ti si še vsakić dokazal, s tvojimi posti, da si kao NEODVISEN ogaben, nestrpen, kućanov levićar vse dni v letu, le na dan volitev pa vedno znova in znova podpreš takega ali drugaćenega kučanovega mafijskega nestrpnega rdečuha…ali rdečuhinjo….ajd……. ni neodvisnih, razen hinavskih ogabnih mafijsko/ideološko/volilno discipliniranih levakov……vsa banda 571 se je vedno in se še vedno proglaša za kao neodvisno in kao nestrankarsko….čeprav vsi vemo kakšen mafijsko pokornen in nestrpen smrdeči rdeči gn oj so…..ajd…

    in še enkrat več ponavljam, da ga ni bolj ogabnega , IZKLJUČUJOČEGA in NESTRPNEGA od našega levičarja, ki ima vedno zločinsko preteklost in to tudi dobro ve , ker drugače ne bi užival legalno mafijskih DRŽAVNIH privilegijev……
    ajd povej raje kje si ali si bil zaposlen……ajd….

   2. bruh pravi

    medeni, sprejmi že enkrat, da obstajajo tudi drugaće misleči in da ni potrebno , da so vsi kućanovi čredniški nestrpni smrdeči rdeči pra sci ali svi nje….sprejmi že enkrat tole….in bodi malo manj nestrpen…ajd…

 2. re gornjemu pravi

  Kot kaže se bruh kar oglaša iz pašnika, zato , kot pišeš , o kulturi javne besede, že dolgo nima pojma. Kar se pa JJ tiče ” ga je ena sama modrost”.

 3. raft pravi

  Re Gornjemu pravi Pred 37 mins
  Kot kaže se bruh kar oglaša iz pašnika, zato , kot pišeš , o kulturi javne besede, že dolgo nima pojma. Kar se pa JJ tiče ” ga je ena sama modrost”.
  ————————————
  HA;HA;HA blizu smo. Tudi tipom a la repetaš je predelalo, da modrost najdeš na desni. Na levi nimaš več kaj iskati.

  1. re gornjemu pravi

   Butl, a nisi opazil narekovajev ali pa ne veš kaj pomenijo?

 4. dejstvo pravi

  Žal bodo levaki kvakali po svoje in Slovenija se bo spremenila še v večje močvirje.

 5. Samko pravi

  Na naslednjih volitvah rabi JJ en zares močen satelit, a ne z luzerji tipa primc in kangler, temveč z neko sposobno in potentno ekipo, ki bo odnesla cca 10%.

 6. Moški ta pravi

  Učinki judeževih srebrnikov (srebrniki stricev iz ozadja; 2TDK – narejen za ta namen, teš6 iranska milijarda javno zdravstvo…) so vidni pri levičarjih. Včasih so takšnemu krvavemu denarju rekli tudi mamon, (nezaslužen denar). To vedno uniči oba, tistega, ki daje in tistega, ki to prejema.
  Ni pomembna več logika, kaj šele Resnica. Važno je le denar stricev, kako bodo prišli do njega. Da uničujejo lastne družine, jim ni več pomembno.

 7. Lado pravi

  Naj Šarec proba sestaviti koalicijo, pa da vidimo heroja, kolikor časa bo igral PV, če mu slučajno uspe povezati 5-6 koritnikov.

 8. raft pravi

  Re Gornjemu pravi Pred 2 h
  Butl, a nisi opazil narekovajev ali pa ne veš kaj pomenijo?
  ————————————
  Drži, takšnih narekovajev ne poznam. Poznam tiste, ki se začnejo in nekje končajo.

 9. raft pravi

  Šarec in ostala levičarska so-dr-ga je prišla v situacijo, ki jo najlepše opiše Srpski pregovor: je-be lud zbunjenog, a nezna se ko je lud a ko zbunjen.

  1. bruh pravi

   na koncu bodi itak šli vsi naši rdeči pra sci in svi nje skupaj in še naprej zaposlovali svoje mafijsko/ideološko/volilno disciplinirane smrdeče rdeče jugopra sce in svi nje vsepovsod po državnih mestih…..ajd… to je to, le še tole jim ostaja…..ajd…..zanimivo bo le videti koliko bo moral – če bo- tonin poklekniti pred komunističnim mafijačem in zločincem kučanom……če je že pokleknil za njegovo penzijo…..možno, da bo tudi tokrat….ajd…..in spomni se, da je naš slovenistanski levićar ogabno smrdeče nestrpno bitje….vedno….ajd…

 10. mirror pravi

  V naši državi je več karieristov kot poštenih, zato pa zmagovalec volitev ne more sestaviti vlade.

 11. raft pravi

  Mirror pravi Pred 1 hour
  V naši državi je več karieristov kot poštenih, zato pa zmagovalec volitev ne more sestaviti vlad
  —————————
  Pa še nadzor nad potekom volitev je kur-čev, tako kot sama državna volilna komisija

 12. srčica pravi

  Pa saj vseeno, kaj zdaj delata Janša in Šarec, bo že ko bo 😉 če pa ne bo, bodo pa spet predčasne volitve… življenje gre vedno naprej… 🙂

 13. re gornjim pravi

  Se spomnite tega, kar je nekdo že pred menoj zapisal? Janša žanje kar je sejal(laži in podtikanja). Kljub relativni zmagi, bo ob sestavi koalicije le mokro prdnil. Sve se vrača, sve se plača, bi rekli južni sosedje.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen