Evropska komisija pričakuje 2% gospodarsko rast v celotni EU tako v letošnjem kot v naslednjem letu

0

Evropska komisija je objavila vmesno poletno gospodarsko napoved 2018. Po njeni oceni naj bi rast ostala močna tudi v letih 2018 in 2019, pri čemer naj bi tako v celotni EU kot v evrskem območju letos znašala 2,1 %naslednje leto pa 2,0 %. Gospodarski zagon naj bi se v prvi polovici 2018 sicer rahlo umiril, v drugi polovici pa naj bi se nekoliko okrepil, saj se razmere na trgu dela izboljšujejo, zadolženost gospodinjstev zmanjšuje, zaupanje potrošnikov ostaja visoko, monetarna politika pa ugodna.

Povprečna inflacija v EU naj bi se letos zaradi rasti cen nafte zvišala na 1,9 %, v evrskem območju pa na 1,7 %. Na napoved močne gospodarske uspešnosti lahko vplivajo znatna negativna tveganja, ki so se od pomladi povečala. Izhodiščna napoved ne predpostavlja povečanja trgovinskih napetosti. Druga tveganja vključujejo potencial za nestanovitnost finančnega trga, ki je med drugim povezana z geopolitičnimi tveganji. Projekcija za leto 2019 temelji na izključno tehnični predpostavki nespremenjenega stanja trgovinskih odnosov med EU-27 in Združenim kraljestvom.

Po napovedih Komisije naj bi se realni BDP v Sloveniji letos povečal za 4,4 %, naslednje leto pa za 3,5 %Inflacija naj bi se letos povečala na 2,1 %, naslednje leto pa na 2,2 %. Tveganja predstavljajo razvoji dogodkov na ključnih izvoznih trgih in možnost, da bi pomanjkanje delovne sile začelo omejevati rast. Po drugi strani bi lahko bil pozitivni učinek izboljšanega dostopa do posojil večji od pričakovanega.

Komisija letos ponovno začenja objavljati dve izčrpni gospodarski napovedi spomladi in jeseni ter dve vmesni napovedi pozimi in poleti.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen