V Dupleku bodo gradili večnamensko športno dvorano

2

V Občini Duplek naj bi letos pristopili k že dlje časa načrtovani izgradnji večnamenske športne dvorane. Odločili so se za izgradnjo montažne dvorane s tremi vadbenimi prostori, ki se s hodnikom povezuje z osnovno šolo ter hkrati ohranja obstoječo šolsko telovadnico.

Proračun za leto 2018 je bil sprejet januarja lani v okviru sprejemanja dvoletnega proračuna, decembra pa so glede na pričakovane prihajajoče razpise vključili vanj še nekatere nove projekte.

Letošnji prihodki so ocenjeni v višini 7,2 milijona evrov, kar je 31 odstotkov več od prvotno načrtovanih, predvsem zaradi predvidenih večjih prilivov iz kohezijskih sredstev. Posledično so višji tudi odhodki v proračunu, ki znašajo nekaj več kot osem milijonov evrov, so za STA povedali na občini.

Za izvajanje investicij načrtujejo novo zadolževanje v višini 854.000 evrov, od tega 800.000 evrov z najemom dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah, ostalo pa pri državnem proračunu s pridobitvijo povratnih sredstev. Letos naj bi tudi pristopili k reprogramiranju že obstoječega dolgoročnega zadolževanja ter manj ugodne kredite nadomestili z ugodnejšim.

Največja načrtovana investicija v letošnjem letu je izgradnja kanalizacijskega omrežja v Zgornjem Dupleku, ki jo nameravajo izvesti s pomočjo kohezijskih sredstev, 1,3 milijona evrov naj bi prispevala občina. “To je precej odvisno od tega, kako se bo regija dogovorila za delitev kohezijskih sredstev. Mislim, da mi dosegamo vse kriterije, da bi lahko prijavili ta projekt,” je pojasnil župan Mitja Horvat.

Za izgradnjo večnamenske športne dvorane v Spodnjem Dupleku potrebujejo nekaj več kot milijon evrov, kar predstavlja 12 odstotkov investicije. Ostali denar bodo poskusili pridobiti od državne Fundacije za šport ter lokalne akcijske skupine. “Gre za izgradnjo dvorane, ki je že vrsto let izkazana kot potreba in želja v naših krajih,” je povedal župan. V dopoldanskem času bi dvorana služila izobraževalnim procesom v šoli, popoldne pa rekreativnim dejavnostim, športnim društvom in drugim prireditvam.

Med načrtovanimi letošnjimi vlaganji so še rekonstrukcija ceste Dvorjane-Ciglence, postopna izgradnja prizidka vrtca v Žitečki vasi, sanacija dela obzidja gradu Vurberk ter ureditev interpretacijskih točk v okviru projekta Drava Natura 2000.

Ob Dravi je predvidena tudi ureditev turističnega rekreacijskega športnega centra na območju gramoznice, kjer je lani na pobudo zasebnika zaživel park za deskanje in smučanje na vodi. Po županovih besedah bi radi tam postavili motorična igrala in sprehajalno pot okoli gramoznice.

Nižje ob reki je v sklopu urejanja Dravske kolesarske poti predvidena postavitev jeklenice in gondole na ročni pogon, s čimer bi se prek reke povezali z občino Starše. Ideja je šele v fazi zbiranja ponudb, njena uresničitev pa po Horvatovih besedah odvisna od razpoložljivega denarja.

Med lanskimi dosežki v občini izpostavljajo vzpostavitev vodnega parka v gramoznici. “Veliko proračunskih sredstev smo v preteklem letu namenili za ureditev protiprašnih poti z rekonstrukcijo lokalne ceste Zgornji Duplek – Zimica – Korena, rekonstrukcijo lokalne ceste Zgornji Duplek – Malečnik in komunalno opremljenost gradbenih parcel v Žitečki vasi. V letu 2017 je bil velik prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture: izgradnji infrastrukture za kanalizacijo Zapolutke ter Zg. Duplek-Križ,” so še pojasnili na občini. (sta)

Osnovna šola v Spodnjem Dupleku, kjer se bo v neposredni bližini gradila večnamenska športna dvorana.

Št. komentarjev: 2
  1. re gornjim pravi

    Kot kaže, si je občina končno finančno “opomogla” od “nujne” ureditve vsega v naselju Dupleški vrh, kjer je doma bivši župan Ribič tako, da sedaj to naselje po urejenosti infrastrukture močno izstopa od povprečja urejenosti ostalih naselij občine. Kar prepričajte se sami. To je tipičen primer centralizacije razvoja na lokalni ravni.

  2. maja pravi

    Cagavi Maribor se naj priključi k podjetnemu Dupleku.
    Mitja bo dober skupni župan.
    Maribor tko vse bolj postaja podprovinca faliranih “kitajcev”.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen