Ustavna obtožba zoper predsednika vlade: Cerar je neposredno posegel v deportacijo ilegalnega migranta in zlorabil svoj položaj!

17

Danes ob 12. uri bo v Državnem zboru RS potekala izredna seja, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali ustavno obtožbo zoper predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja. V poslanski skupini SDS so se za vložitev obtožbe odločili, saj so prepričani, da je imelo ravnanje predsednika vlade v primeru ilegalnega migranta Ahmada Šamija vse znake kaznivega dejanja zlorabe položaja.

Spomnimo. Migrant Ahmad Šami je februarja 2016 nezakonito vstopil v Republiko Slovenijo. Pot je nadaljeval v smeri Republike Avstrije, kjer pa je bil zavrnjen. Zato je v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito. Urad za migracije Ministrstva za notranje zadeve mu je prošnjo za mednarodno zaščito zavrnil. Šami je izkoristil vsa pravna sredstva v Sloveniji, vendar je odločba Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito ostala v veljavi. To je na eni strani omogočila odločitev Evropskega sodišča, ki je na željo Vrhovnega sodišča odločilo, da je Hrvaška pristojna, da odloča o Šamijevi usodi. Temu je pritrdilo tudi Vrhovno sodišče, Ustavno sodišče pa je Šamijevo vlogo zavrnilo. To pomeni, da je odločba Ministrstva za notranje zadeve postala dokončna, pravnomočna in izvršljiva.

Dne, 14. 11. 2017 je Ministrstvo za notranje zadeve tako nameravalo izvršiti omenjeno odločbo, vendar se je v dogajanje okoli deportacije vključil predsednik vlade dr. Miro Cerar. Dan pred deportacijo je izjavil: »Zavzel sem se, da se zadrži odločitev o jutrišnji deportaciji Ahmada Šamija, dokler se ne preuči vseh pravnih možnosti.« Na dan deportacije pa na Twitterju zapisal: »Postopek vrnitve gospoda Ahmada Šamija se danes ni začel. Zaradi posebnih okoliščin, sem se danes odločil, da bo vlada obravnavala predlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. To nam omogoča 51. člen Zakona o tujcih. To odločitev sem sprejel, ker gre za izjemen primer. Gospod Ahmad se je dobro vključil v našo družbo in ji daje svoj koristen prispevek. Zato sem predlagal začetek postopka za pridobitev statusa tujca, s katerim bo lahko še naprej prebival v Sloveniji.« Istega dne je to potrdil tudi na novinarski konferenci.

»Dejanje predsednika vlade pomeni neposreden poseg v to, da se zakonita odločba zakonitega organa ne izvrši. Predsednik vlade je po našem mnenju s tem naredil dejanje, ki ima vse znake kaznivega dejanja zlorabe položaja. Zlorabil je svoj položaj za to, da je dosegel neizročitev in neizvršitev zakonske odločbe,« je bil ob vložitvi ustavne obtožbe  jasen poslanec SDS dr. Vinko Gorenak.

“V poslanski skupini SDS smo tako prepričani, da je predsednik vlade s svojo izjavo in namenom načina reševanja statusa Šamija odpravil ali zadržal zakonito izdano odločbo Ministrstva za notranje zadeve. Predsednik vlade pa v nobenem primeru nima takih zakonskih pooblastil, zato je s svojim ravnanjem storil dejanje, ki ima vse znake kaznivega dejanja po 257. členu Kazenskega zakonika, saj je zlorabil svoj uradni položaj, prestopil meje zakonito določenih pooblastil in Šamiju pridobil nepremoženjsko korist. Dejansko pa tudi premoženjsko korist, saj je Šami vse do danes še vedno v Sloveniji in živi na stroške davkoplačevalcev.

Ob tem naj spomnimo še na 51. člen Zakona o tujcih, na kar se je pri svojem kaznivem dejanju skliceval predsednik vlade, ko je posegel v celoten postopek. Omenjeni člen namreč govori o tem, da bi predsednik vlade v postopek lahko posegel, še preden je bila izdana zakonita odločba Ministrstva za notranje zadeve, nikakor pa ne po tem, ko se je to že zgodilo.

V poslanski skupini SDS menimo še, da na upravičenost ustavne obtožbe kaže tudi dejstvo, da je vlada 16. novembra na redni seji o Šamiju razpravljala, epilog pa je bil, da je »vlada pregledala vse pravne možnosti, kaj lahko stori glede statusa Šamija ter ugotovila, da nima pristojnosti.« Slednje je namreč po seji vlade medijem sporočil zunanji minister Karel Erjavec.”

[su_box title=”Grims o ustavni obtožbi: Cerarjevo nezakonito ravnanje je ‘lažni humanizem‘”]DZ je začel razpravo o predlogu ustavne obtožbe, ki so jo proti predsedniku vlade Miru Cerarju vložili poslanci SDS. Ti Cerarju očitajo nezakonito ravnanje v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija, poslanec SDS Branko Grims pa je njegovo ravnanje ocenil kot “lažni humanizem”. Poslanci SDS namreč Cerarju v predlogu ustavne obtožbe očitajo zlorabo položaja. S tem ko se je Cerar zavzel, da se zadrži Šamijeva deportacija, je namreč po njihovem mnenju odpravil oziroma zadržal zakonito odločbo ministrstva za notranje zadeve. Ker predsednik vlade takšnih pooblastil nima, je po mnenju poslancev SDS zlorabil uradni položaj, prestopil meje zakonito določenih pooblastil ter Šamiju pridobil nepremoženjsko korist. V SDS so še prepričani, da ima Cerarjevo ravnanje v tem primeru tudi vse znake kaznivega dejanja zlorabe položaja, zato tudi niso izključili možnosti vložitve kazenske ovadbe. Grims je v obrazložitvi poudaril, da je Šami v Slovenijo vstopil ilegalno ter zoper odločbo ministrstva za notranje zadeve, ki je zavrnilo njegovo prošnjo za azil, uporabil vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo. Vse sodne instance so dale prav ministrstvu in Šami je v celoti izgubil, je opozoril Grims. Ko je odločba ministrstva, da je treba Šamija premestiti na Hrvaško, postala pravnomočna, je imel Cerar po njegovih besedah samo eno možnost: zahtevati bi moral, da se brezpogojno spoštuje pravnomočno odločbo. “Zgodilo pa se je popolnoma drugače,” je opozoril Grims in spomnil na Cerarjev predlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje Šamiju. Postopek njegove deportacije pa je bil s Cerarjevo intervencijo ustavljen, je dodal. S tem je predsednik vlade nedvomno prekoračil svoja pooblastila. “Zakaj je to storil? V želji ugajati, spregledal pa je, da igre ne vodi on, ampak SD, ki se poskuša prikazati kot rešitelj problemov aktualne vlade,” je prepričan Grims. Od predsednika vlade se po njegovih besedah pričakuje, da bo ohranil razsodnost in dosledno izvrševal zakon, ne pa da naseda političnim igram, je dodal. Znova je poudaril, da je bilo Cerarjevo ravnanje popolnoma nezakonito, poleg tega pa izpolnjuje vse kriterije kaznivega dejanja. Hkrati pa je tudi skrajno neetično, je izpostavil Grims in ocenil, da gre za “lažni humanizem”. Vlada je namreč najprej dolžna poskrbeti za lastne državljane, ne pa da daje prednost tujcem in pri tem dovoli, da zanje veljajo drugačna pravila. To je po Grimsovih besedah očitno protiustavno in presega meje zakonitega. Po njegovih besedah poslanci danes odločajo, ali smo pred zakonom vsi enaki ali pa z zavestno kršitvijo zakonov dajemo prednost tujcem pred lastnimi državljani. Kot je dodal, pri tem ne gre za vprašanje Ahmada Šamija, temveč za vprašanje, ali v Sloveniji zakon velja za vse enako.[/su_box]

[su_box title=”Cerar o ustavni obtožbi: Gre za kriminalizacijo političnih odločitev“]Predsednik vlade Miro Cerar trdi, da v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija ni prekršil ustave in zakonov. Po njegovem mnenju gre pri ustavni obtožbi za kriminalizacijo političnih odločitev. Poslance je pozval, naj “z zavrnitvijo neutemeljene ustavne obtožbe zavrnejo tudi politiko, ki s takimi obtožbami degradira slovensko politično prizorišče”. Cerar je zavrnil vse točke ustavne obtožbe, ki so jo proti njemu vložili poslanci SDS. Kot je dejal na današnji izredni seji DZ, se je skladno z zaprisego za predsednika vlade in v okviru ustavnega reda, katerega del je tudi naše in mednarodno pravo človekovih pravic, odločil za pobudo, da bi vlada odločala o izdaji dovoljenja za začasno prebivanje Šamiju. K tej pobudi ga, kot trdi, ni vodil le človekoljubni vidik, ampak tudi zelo trezen premislek o interesu Slovenije. “Ocenil sem torej, da je takšen predlog primeren, pravno nesporen in pravičen. Zanj zato še danes sprejemam vso politično odgovornost – očitke v zvezi z njegovo protiustavnostjo in nezakonitostjo pa v celoti zavračam, saj nikoli nisem in tudi ne bom posegal v postopke avtonomnih in neodvisnih državnih organov,” je dejal. Premier je opozoril, da kar je za “predlagatelje v tem primeru kršitev ustave in zakonov, zloraba pravic in pooblastil oziroma celo kaznivo dejanje, je zame pravno dopustno prizadevanje za uresničevanje človekovega dostojanstva, tudi v kontekstu javnega interesa”. Očitek SDS, da Cerar s svojim ravnanjem v tem primeru ni le prekoračil svojih pooblastil, ampak tudi zlorabil položaj in Šamiju pridobil nepremoženjsko in premoženjsko korist, je premier označil za nesmiseln. Kot je opozoril, ne gre za nikakršno kaznivo dejanje, ampak za predlog “predsednika vlade za iskanje možnih pravnih rešitev, ki pa ni privedel do vsebinske odločitve, ki sem jo želel”. Kot trdi, ima predsednik vlade pravico in pristojnost, da odpre tudi takšna vprašanja, kot je rešitev primera Šami. “V vrednostnem svetu, za katerega si kot predsednik vlade prizadevam vsak dan svojega mandata, ni prostora za razmišljanja ali dejanja, ki jih zastopate predlagatelji. Zato – poslanci SDS – zavračam takšna vaša ravnanja – kakor zavračam vsako od točk vaše ustavne obtožbe,” je dejal. Po njegovem mnenju je očitno, da je ustavna obtožba neutemeljena, kar da dodatno potrjuje nedavna sodba upravnega sodišča glede primera Šami. “Pa vendar je del opozicije posegel po tem institutu naše ustavne demokracije, ki sodi med njena najtežja orožja,” trdi Cerar. Poslanci SDS namreč Cerarju v predlogu ustavne obtožbe očitajo zlorabo položaja v primeru Šami. Po njihovem mnenju je Cerar v tem primeru zlorabil uradni položaj, prestopil meje zakonito določenih pooblastil ter Šamiju pridobil nepremoženjsko korist.[/su_box]

[su_box title=”Janez Janša o ustavni obtožbi in implementaciji arbitražne razsodbe“]Predsednik SDS Janez Janša je na novinarski konferenci, ki je potekala med obravnavo ustavne obtožbe v državnem zboru, dejal, da so z velikim začudenjem poslušali branje odgovora na ustavno obtožbo s strani predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki se je najprej razglasil za ustavnega pravnika in nasploh pravnega strokovnjaka, potem pa se je na vse kriplje branil tega, da bi njegovo ravnanje, ki se nam zdi sporno, protizakonito in protiustavno, presojalo ustavno sodišče. SDS ni predlagala njegove zamenjave, niti ni vložila nezaupnice, je poudaril Janša, ampak je predlagala, da o njegovem ravnanju, ko je zadržal pravnomočno odločbo o vrnitvi ilegalnega migranta v sosednjo varno državo, odloči Ustavno sodišče. »Naše mnenje je, da je bilo to ravnanje neustavno in nezakonito, njegovo mnenje je, da ni bilo. Res ne vem, če je tako prepričan v svoj prav, zakaj se tako otepa tega, da bi o tem odločilo Ustavno sodišče,« je dejal in ob tem še izpostavil, da ne ve, česa se Cera boji, saj je večino teh sodnikov in sodnic, ki sedijo v senatu Ustavnega sodišča, predlagala in izvolila njegova koalicija. S tem vztrajanjem, da se to ne zgodi, gospod Cerar postavlja na laž svojo trditev, da je ravnal absolutno ustavno in zakonito in da je v to trdno prepričan. Če bi bil trdno prepričan, bi to presojo prepustil ustavnemu sodišču. Večji del novinarske konference je Janez Janša namenil implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško. Komentiral je včerajšnji obisk predsednika republike Boruta Pahorja v Bruslju, ki se je sestal z dvema najpomembnejšima predstavnikoma Evropske komisije. Meni, da je zdaj čas, da po teh odgovorih, ki jih je dobil Pahor, slovenska vlada pri poskusu, da enostransko implementira arbitražni sporazum, potegne zavoro, se usede, posvetuje in potem na tej podlagi nekoliko spremeni svoje ravnanje. »Polaganje vseh upov na to, da bo zdaj EU disciplinirala Hrvaško, ki je danes ravno tako članica EU kot Slovenija, je ne samo zmotno, ampak je dolgoročno igranje na karto hrvaških interesov,« pravi Janša. Nadaljevanje enostranske uveljavitve arbitražnega sporazuma je izjemno škodljivo za Slovenijo, sploh zato, ker »se skuša na vsaki način implementirati del tega sporazuma na neki točki, ki je za Slovenijo najbolj škodljiva – v nasprotju s tem, kar so obljubljali predlagatelji arbitražnega sporazuma Slovenija namreč ni dobila teritorialnega stika z mednarodnimi vodami,« je dejal in še enkrat poudaril, da se mu vlaganje energije v uveljavitev sporazuma na točki, ki je za državo najbolj škodljiva, zdi popolnoma nerazumljivo. Če izhajamo iz dejstva, da je ta arbitražna razsodba nekaj, kar je na mizi, ni se možno delati, da tega enostavno pač ni, potem je treba vedeti, da polagati vseh kart na intervencijo ali ravnanje EU lahko na koncu privede zgolj do tega, kar Hrvaška predlaga od samega začetka, to je do mediacije. »Ko pa pride do mediacije, sta dve strani, kjer vsaka trdi nekaj in to situacijo smo imeli tudi že pred arbitražnim sporazumom, tako da res ne vem, kdo pri tem ravnanju svetuje slovenski vladi,« pravi Janez Janša in nadaljuje, da je ravnanje v zadnjih dneh lanskega in prvih dneh letošnjega leta je tisto, ki bi se mu morala Slovenija izogniti. »Pričakovati, da bo del EU discipliniral drugi del EU na neki točki, ki nobenega drugega v Evropi ne zanima, je ne samo iluzorno, ampak bo na koncu pripeljalo do tega, da bo Slovenija postala nekdo, ki skuša doseči rešitve tam, kjer te rešitve ni.« Evropa ima ogromno drugih problemov, zagotavlja predsednik SDS in ob tem izpostavi najbolj stabilno članico Nemčijo, ki ima velike težave pri sestavi nove vlade. Ob tem tudi opozori, da so tudi drugi, vključno z njim, na položaju predsednika slovenske vlade na uradnih obiskih v Berlinu slišali enako priporočilo, kot ga je včeraj v Bruslju slišal gospod Pahor, to pa je: Rešite vprašanje meje s hrvaško pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo! »Jaz sem to slišal tako od nemške kanclerke kot od drugih ljudi, ki so danes v vrhu EU in zaradi tega me ni začudilo, da je bilo to stališče včeraj ponovljeno od vrha Evropske komisije,« še dodaja Janša. Za Janeza Janšo je nadaljevanje po tej poti, ki jo je ubrala slovenska vlada in tako ali drugače tudi predsednik države, čigar maslo je arbitražni sporazum, z vzbujanjem pričakovanj, kako bo to rešila Evropska komisija, zahajanje v slepo ulico. »Čas je za ´time out´, čas za premislek, čas da pogledamo, kje so tiste točke v tem arbitražnem sporazumu, ki Sloveniji dajejo boljše izhodišče. Vlado smo opozorili na te točke, da se izkoristi manevrski prostor, da se opravi del domače naloge doma, ne pa pričakovati, da bo to naredil nekdo drug in da bo nekdo drug popravil napake, ki smo jih v preteklosti zagrešili sami,« svetuje predsednik SDS in ob tem spomni na nekaj sestankov, kjer je kazalo, da je razum vstopil tudi v vladne prostore, da se bodo stvari začele odvijati v bolj racionalno smer, namesto tega pa smo dobili napačne poti, pa ne samo ene ampak dve: eno ubira predsednik vlade, drugo zunanji minister, nekje vmes se je pa postavil še predsednik države. Po mnenju Slovenske demokratske stranke je strateški interes Slovenije stik z mednarodnimi vodami, ki ga sedaj nimamo, ne pa to, ali bo meja v Piranskem zalivu 200 ali 300 metrov bolj na eno ali na drugo stran.[/su_box]

[su_box title=”Pričakovano: DZ zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper Cerarja“]DZ je danes z 18 glasovi za in 52 proti zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper premierja Mira Cerarja, ki so ga zaradi očitkov o zlorabi položaja v primeru Šami vložili poslanci SDS. Ti so tudi edini podprli predlog, medtem ko so jim koalicijski poslanci očitali zlorabo instituta ustavne obtožbe. Cerar je predlog označil za nedostojen. Poslanci SDS so premierju očitali prekoračitev pristojnosti ter kršitev ustave in zakonov v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija. Trdili so, da se ne bi smel braniti ustavne presoje, če bi bil tako prepričan o pravilnosti svojega ravnanja. Predsednik vlade je očitke odločno zavrnil. Po njegovem mnenju gre pri ustavni obtožbi za kriminalizacijo političnih odločitev. Zlasti poslanci njegove SMC, pa tudi drugih koalicijskih strank, so SDS tudi očitali, da ustavno obtožbo izrabljajo za predvolilno kampanjo. Ustavne obtožbe sicer niso podprli niti v preostali opoziciji, kjer sicer niso skoparili z očitki na račun siceršnjega dela Cerarjeve vlade. Da bi bil predlog ustavne obtožbe sprejet, bi morala zanj glasovati večina vseh poslancev. Po današnjem glasovanju je tako postopek ustavljen. Če pa bi bil predlog v DZ izglasovan, bi ustavno sodišče ugotavljalo odgovornost predsednika vlade. Če bi pri tem ugotovilo kršitev ustave ali hujšo kršitev zakona, bi lahko tudi odločilo, da mu preneha funkcija.[/su_box]

Št. komentarjev: 17
 1. andrej pravi

  Žal imajo rdeči večino v parlamentu in tega predloga ne bodo podprli niti v sanjah…

 2. bruh pravi

  nič ne bo, je pač kućanov smrdeči ideološko/mafijsko/volilno discipliniran rdeči kader in torej sodno in medijsko zaščiten…..ajd…ampak on je že zgodovina, kućanov mafijski rdeči klan mu že išče “službico” v EUropi , kot kvota kućanistov, za mafijsko opravljeno delo….ajd….to je to, vse ostalo je sprenevedanje…..kućanistan je in bo ostal čredniški, enoumni rdeči otok v europi….ajd…slovenceljni pač niso nikoli bili in nikoli ne bodo zreli za demokracijo, pravno in pluralno državno…..v europi so le in izkljućno iz istih razlogov kot romunci in bolgari…. €vrčki….le to jih zanima….ajd..

 3. Miki 2 pravi

  Re mi gre na bruanje pravi kakšni komentarji? Potrebno bo v osnovno šolo za izobraževanja olike!!! Sram naj vas bo.

 4. denis pravi

  In Cerar si pravi ustavni pravnik? Smešnica leta 🙂

 5. bruh pravi

  Miki 2, kaj je napačnega v zgornjem pisanju?…letos bo kućanistan absolutno rdeči še naprej čisto udbomafijsko voden otok sredi Eu…au konservativci , hr konservativci, hu konservativci, čez 3 mesece še v it konservativci….le kućanistan bo ostal leglo mafijsko/ideološko/čredniško/volilno discipliniranih smrdečih rdečih pra scev in svi nj…… saj si vesel zardi tega,ajd….tako, da ne skrbi…tvoji bodo še neprej nemoteno na oblasti….ajd…kućanistan pač—–pa …pa ne reči, da ste v eu zaradi demokracije, pravne državne., pluralnosti……ali ne vem česa….le zaradi denarja…..kot romunci in bolgari…ajd..

 6. lepena pravi

  Cerarja bodo Murgle v celoti pokrile, to se ve že od tistega trenutka, ko je moral posredovati za volivca Ahmada in njemu podobne.

 7. Andreja pravi

  Naslednje volitve ga bodo postavile na smetišče zgodovine. Tako kot že kakšno zvezdo prej. A si že ureja kakšno komisarsko mesto?

 8. zaposlena pravi

  Cerar prestopil vse meje!

 9. Darko pravi

  Pa mislim, človek je kršil zakon. To je objektivno dejstvo. Ne vem, čemu sploh diskusija? Največje vprašanje je edino, kje so službe, ki se ukvarjajo z dejanskimi kršitvami zakonov, se pravi predvsem sodišča.

 10. Peter pravi

  Poslati Cerarja in Ahmada skupaj v Sirijo pa bo mir…

 11. linke pravi

  še danes mi je žal .ker ga nisem pred 4 leti vrgel v ljubljanico. pa prilika je bila.

 12. re gornjim pravi

  Ovčice, prepričan sem, da bo tudi vašega “ljubljenega vodjo” pri najemu kredita v Republiki srbski, pokrila vaša stranka.

 13. trobenta pravi

  Ahmada v Cerarjev kabinet, bo premier imel vsaj normalno frizuro, če že pod deklom ni vse porihtano.

 14. haapy yack pravi

  hoj
  Cerarjevi se bojiho hudičev iz Bruslja. Delajo vse, da se ne bi preveč zamerili.
  Žal tudi drugi predsedniki niso bili drugačni. Vsi so moral na raport k hudičem v Bruslju.
  Šlampuček, predsednik EU lager komisije prav, arbitražo je treba spoštovati, ampak škorcev to ne zanima.
  Pahor je tudi hitro moral k resničlnim gospodarjem v jazbino Bruselj,
  kjer mu bodo navili ušesa, za opozorilo.
  kebranagastpres
  boditevcvetju

 15. maja pravi

  SDS izstrelila še en kilavi naboj. Ljudstvo ima že dovolj cirkusa te “konstruktivne” stranke, ki ne predlaga nič razvojnega, temveč samo onegavi čez bolj uspešne politične stranke od nje same.

 16. haapy yack pravi

  hoj
  Res zanimiv. Katera stranka pa je bolj politično uspešna?
  Ne predlaga ničesar razvojnega?
  Kaj pa razvojnega predlagajo kao politično “uspešnejše” stranke?
  Vse se drkajo simo amo!
  našastrankanudinajkvalitetnejšeneumnostipres
  boditevcvetju

 17. raft pravi

  fg

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen