Odhajajoči programski svet RTVS za slovo o metodologiji izvajanja programskega nadzora

0

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je danes sestal na zadnji seji v tem mandatu. Odhajajoči svetniki so za popotnico svojim naslednikom sprejeli metodologijo izvajanja programskega nadzora. Dokument ni pravno obvezujoč, temveč je le pripomoček, s katerim naj bi svet učinkoviteje izvrševal naloge, ki mu jih nalagata zakon in statut.

Metodologijo je pripravila skupina svetnikov, pri delu pa je sodelovala tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski. Namen dokumenta je preglednejše in uspešnejše delovanje sveta pri njegovih ključnih nalogah, kot so spremljanje programske politike, načel, zasnov, standardov in meril ter vsakoletnega programsko-produkcijskega načrta.

Tako za programski svet kot za vodstvo RTVS metodologija ni pravno obvezujoča. Kljub temu pa v odhajajočem svetu, ki se mu bo mandat iztekel v petek, verjamejo, da bo dokument koristil tudi vodstvu, saj mu omogoča hitrejši in temeljitejši odziv. Kakovostnejša in hitrejša komunikacija med svetom in vodstvom pa naj bi bila v dobro tudi ustvarjalcem programa.

Zadnjo sejo sveta v tem mandatu je zaznamovala tudi polemična razprava o položaju kulture v programih RTVS. Spodbudila jo je uvrstitev športa pred kulturo v terminu po televizijskih Odmevih. Zeleno luč za zamenjavo je prižgal svet s sprejetjem programsko-produkcijskega načrta za leto 2018, zdaj pa si je premislil in predlagal vodstvu, naj vrne kulturo pred šport.

V razpravi je prevladalo stališče, da ne zadostuje ohranitev zdajšnjega obsega kulture v programih radiotelevizije, ampak je treba obseg še razširiti. Prav tako so se svetniki izrekli proti degradaciji kulturnega programa na račun drugih programskih vsebin. Prihodnji sestavi sveta pa so predlagali, naj opravi temeljito razpravo o vlogi kulture v programih nacionalne RTV hiše.

Sicer pa konec štiriletnega mandata zdajšnjega programskega sveta ne pomeni tudi konca mandata za vse njegove člane. Osem od 29 svetnikov je namreč mandat nastopilo šele maja 2016 in ga bodo nadaljevali tudi v novi sestavi. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen