Ministrstvo zaradi pravnomočne obsodbe sprožilo postopek razrešitve notarja Sikoška

0

Ministrstvo za pravosodje je zaradi pravnomočne obsodbe zoper notarja Jožeta Sikoška uvedlo postopek razrešitve. Notarski zbornici Slovenije je podalo tudi predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja, so za STA pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Sikošek lahko na obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka zdaj poda odgovor.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so lani po vpogledu v podatke o morebitni kaznovanosti notarjev iz kazenske evidence ugotovili, da je bil Sikošek pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, zaradi česar mu je bila izrečena pogojna obsodba osem mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če notar v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja.

Glede na navedeno je ministrstvo, ki je zadolženo za nadzor nad zakonitostjo dela notarjev, sodišče zaprosilo za prvostopenjsko in drugostopenjsko sodbo. Sodbi je po prejemu proučilo in na tej podlagi podalo predlog predsednici Notarske zbornice Slovenije Sonji Kralj za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja. Hkrati je poslalo obvestilo notarju, da je zoper njega uvedlo postopek za razrešitev, s pozivom, naj na uvedbo postopka za razrešitev poda odgovor, so zapisali na ministrstvu.

Na ministrstvu so bili sicer v preteklih letih s strani strank in pristojnih organov večkrat obveščeni o domnevno spornem poslovanju notarja, ki je, kot je znano, sestavljal tudi notarski zapis o posojilu, ki ga je SDS najela pri Dijani Đuđić. Kot pravijo na ministrstvu, so v vseh primerih prijave preverili, po potrebi pa za mnenje zaprosili notarsko zbornico.

Ta jih je v dveh primerih obvestila o kršitvah, ki jih je ugotovila. V prvi disciplinski zadevi je ugotovila hujšo kršitev, ker je notar posloval v zadevah, v katerih nima zakonskih pooblastil, za kar mu je bilo izrečenih 15.000 evrov kazni. V drugi zadevi pa je bilo ugotovljenih več lažjih disciplinskih kršitev, ki pa niso imele škodljivih posledic za stranke. Izrečena mu je bila denarna kazen v višini 5000 evrov.

V letu 2016 je ministrstvo v vednost prejelo tudi prijavo, ki jo je zoper Sikoška na pristojno okrožno državno tožilstvo vložila stranka. Ministrstvo je tožilstvo zaprosilo, da ga seznani z ugotovitvami, vendar dokončne tožilske odločitve v konkretni zadevi do danes ni prejelo, so navedli. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen