Izenačitev za moške in ženske: za starostno upokojitev je letos treba imeti 40 let pokojninske dobe

0

Zahtevana pokojninska doba za starostno upokojitev se v letošnjem letu izenačuje za oba spola in znaša 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske bodo morale biti stare 59 let in osem mesecev, moški pa 60 let. V letu 2018 bodo za izračun pokojninske osnove upoštevali katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja.

Po pokojninskem zakonu 40 let pokojninske dobe brez dokupa pomeni 40 let, v katerih je bila oseba obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po noveli pokojninskega zakona, ki se začne uporabljati 1. januarja 2018, pa se bo tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 štela kot pokojninska doba brez dokupa.

Ženske se bodo lahko letos upokojile tudi pri starosti 64 let in z najmanj 20 leti pokojninske dobe ter pri starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, so sporočili z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Moški se bodo lahko tako kot že v letu 2017 upokojili tudi, če bodo stari 65 let in bodo imeli najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Starostno se je mogoče upokojiti tudi pri nižji starosti

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi skrbi za otroka, služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Poleg tega je pravico do starostne pokojnine mogoče pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi dela na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju, ter zaradi osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in nato do prištete dobe.

Višina odstotka za odmero starostne pokojnine znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se ženski prišteje 1,38 odstotka, moškemu pa 1,25 odstotka.

Za predčasno pokojnino dovolj 40 let pokojninske dobe

Za razliko od pogoja za starostno upokojitev, kjer je zahtevanih 40 let pokojninske dobe brez dokupa, gre v primeru predčasne pokojnine za 40 let pokojninske dobe, ki denimo zajema tudi leta, ki so jih zavarovanci dokupili.

Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je določen za odmero starostne pokojnine, in v enakem odstotku, kot bi se glede na dopolnjeno pokojninsko dobo odmerila starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina pa se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 64 let pri ženskah oziroma 65 let pri moških, in sicer za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Pri predčasni pokojnini ni mogoče zniževanje zahtevane starosti.

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje spet kot pred reformo

Vdova oziroma vdovec letos praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je dopolnil 56 let starosti, kar je šest mesecev več kot lani.

Najnižji znesek osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se postopno zvišuje. V letu 2018 za samozaposlene in kmete znaša 60 odstotkov povprečne plače, za delavce v delovnem razmerju 54 odstotkov in za družbenike 80 odstotkov.

S 1. januarjem 2018 se je začela uporabljati pokojninska novela, po kateri se prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 znova šteje kot pokojninska doba brez dokupa. Ker jo je pokojninska reforma iz leta 2012 štela kot pokojninsko dobo z dokupom, bodo lahko upokojeni v skladu z reformo zahtevali novo odmero v skladu z upoštevanjem novele.

Novela določa tudi, da bo pokojninski zavod pozval delodajalca, ki ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, naj delavcu izplača plačo in hkrati predloži obračun, so še zapisali na Zpizu. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen