Kdo se tu dela norca: Vodstvo RTVS za leto 2018 najprej predvidelo 2,4 milijona evrov izgube, sedaj bo naenkrat kar dobiček!?

0

Programski svet RTVS je danes sprejel programsko-produkcijski načrt zavoda za leto 2018. Hkrati je dal pozitivno mnenju k finančnemu načrtu za prihodnje leto. Predloga obeh načrtov, ki ju je svet obravnaval pred dvema tednoma, sta še predvidevala skoraj 2,44 milijona evrov poslovne izgube, po novem pa dokumenta načrtujeta 11.000 evrov presežka.

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Igor Kadunc je pred dvema tednoma ob predstavitvi predlogov programsko-produkcijskega in finančnega načrta za leto 2018 naletel na kritike svetnikov. Zmotila jih je predvidena poslovna izguba v višini skoraj 2,44 milijona evrov, ki naj bi zavod doletela v prihodnjem letu.

Kar nekaj svetnikov je takrat izrazilo mnenje, da zakonodaja programskemu svetu ne dovoljuje obravnave finančno neuravnoteženega načrta. Predsednik nadzornega sveta zavoda Peter Grašek pa je poudaril, da za načrtovanje izgube v prihodnjem letu, h kateremu se je zatekla Kadunčeva ekipa, ni potrebe, saj ima zavod dovolj rezerve iz preteklih let.

Svetniki so zato generalnemu direktorju naložili, naj do današnje seje programsko-produkcijski načrt dopolni s predlogi iz obravnave in dopolnitvi prilagodi tudi finančni načrt, ki naj bo uravnotežen. Tokrat je Kadunc poudaril, da je dopolnitev obeh dokumentov prinesla “sorazmerno malo popravkov”, saj velikega dela predlogov ni bilo mogoče upoštevati.

“V dopolnjenem finančnem načrtu smo na prihodkovni strani predvideli tudi prodajo 113.900 delnic Eutelsata, kar nam je ob zdajšnji ceni delnic prineslo dodatnih 2,45 milijona evrov in posledično 11.000 evrov presežka prihodkov na odhodki,” je pojasnil Kadunc. Dodal je, da so ustrezno dopolnili še postavke v bilanci stanja in izkazu denarnih tokov.

Končna usoda finančnega načrta javne radiotelevizije je v rokah nadzornega sveta, ki bo o njem odločal v sredo. Če bi ga zavrnil, bi padel tudi programsko-produkcijski načrt, je opozoril Kadunc. Odzval se je prvi nadzornik Grašek in ocenil, da finančni načrt za leto 2018 “pomeni negativni odmik gleda na letošnje leto”.

Grašek je dejal, da se bo reševanje poslovanja s prodajo finančnih naložb na dolgi rok izkazalo za “potop pristop”. Ob tem je svetnike opozoril, da se bodo morali odločiti, čemu bodo dali prednost: investicijam, kot je gradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5, ali pa ohranitvi zdajšnjega obsega programske produkcije. Posebej je izpostavil tudi problem “nezadržne rasti stroškov dela”.

Kadunc je na kritične ocene Graška in dela svetnikov odgovoril s trditvijo, da je denar za izvedbo programsko-produkcijskega načrta v letu 2018 zagotovljen. Po njegovih besedah načrt kljub finančni stiski vendarle dosega programsko raven, ki “še ohranja obraz” RTVS. Napovedal je, da bo v tem tednu tudi začel pogovore s predstavniki vlade o finančnem položaju zavoda.

Svetniki pa so v razpravi večkrat opozorili na nevarnost nadaljnjega krčenja programskih vsebin. Velik del kritik je letel na po njihovem mnenju mačehovski odnos vodstva RTVS do kulturno-umetniških oddaj. Tako je podpredsednica programskega sveta Jelka Stergel zlasti televizijski produkciji očitala getoizacijo programskih vsebin s področja kulture.

Sicer so svetniki programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto sprejeli s 15 glasovi za in osmimi proti. Pozitivno mnenje k finančnemu načrtu pa so izglasovali s 14 glasovi za in šestimi proti. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen