Družba Kolosej-zabavni centri v stečaj

0

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes ustavilo postopek prisilne poravnave nad družbo Kolosej zabavni centri in začelo stečajni postopek. Za potrditev prisilne poravnave je namreč glasoval prenizek delež terjatev.

Stečajni upravitelj je Bojan Klenovšek, ki je vodil že postopek prisilne poravnave. Upniki lahko terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečaju prijavijo do vključno 23. februarja, kaže na spletni strani Ajpesa objavljen sklep sodišča.

Sodišče je stečaj začelo po tistem, ko upniki niso z zadostno večino potrdili prisilne poravnave. Za potrditev je od skupno 45,5 milijona evrov terjatev, ki so se upoštevale pri glasovanju, glasovalo 17,1 milijona evrov terjatev oz. 37,6 odstotka. Za potrditev prisilne poravnave bi morali glasovati upniki z vsaj 60 odstotki terjatev, ki so se upoštevale.

Kot kaže poročilo o izidu glasovanja, prisilne poravnave niso potrdile Ledava investicije, ki so prevzele terjatve NLB, z 12,3 milijona evrov terjatev, Gorenjska banka s 7,7 milijona evrov, Nova KBM s štirimi milijoni evrov in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) s 3,1 milijona evrov terjatev.

Za so od večjih upnikov glasovale družbe Fold s 6,6 milijona evrov, Kolosej kinematografi v stečaju z 2,7 milijona evrov terjatev, Lent invest z 2,5 milijona evrov, Adriatic Slovenica z 1,3 milijona evrov in KD z milijonom evrov terjatev. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen