SDS v primeru prevzema vlade napoveduje depolitizacijo policije in strožjo azilno zakonodajo

9

Predsednik odbora SDS za notranje zadeve Božo Predalič je predstavil program stranke s tega področja. V primeru prevzema vlade bi poostrili azilno zakonodajo, prav tako se zavzemajo za depolitizacijo policije. Ta ne bi bila inkasant za polnjenje proračuna, pač pa bi bila njena osnova naloga varovanje državljanov in njihovega premoženja, je dejal.

Po oceni Predaliča so se varnostne razmere v Evropi drastično poslabšale, zlasti zaradi nenadzorovanih migracij velikega števila ekonomskih migrantov. V velikih evropskih mestih prihaja do terorističnih napadov skrajnih islamistov, v mestih, kjer so se skoncentrirale večje skupine migrantov, pa po njegovih besedah prihaja do povečane stopnje kriminalitete.

Kot je opozoril Predalič, Slovenija ni osamljen otok sredi Evrope, zato si je neodgovorno zatiskati oči, da se kaj takega pri nas ne more zgoditi. V stranki zato za primer, da prevzamejo vlado, napovedujejo nujne ukrepe za zaščito državljanov in njihovega premoženja. Na južni meji bi dosledno izvajali schengenski mejni režim, dosledno preprečevali nezakonite prehode meje in posodobili azilno zakonodajo, ki bi zaostrila pogoje za pridobitev mednarodne zaščite. Tako bi bil azil podeljen za eno leto, nato pa bi se preverilo, ali prosilec še izpolnjuje pogoje zanj. Zakon bi določil tudi pogodbene obveznosti za prosilca, med drugim učenje slovenskega jezika in spoznavanje slovenske kulture. V okviru zmožnosti bi tudi plačevali bivanje v Sloveniji, je pojasnil Predalič.

V primeru, da bi prosilci za azil ali osebe z mednarodno zaščito storili kaznivo dejanje, bi bili po njegovih besedah “nemudoma izgnani iz države”. Uvedli bi prepoved nošenja burk in nikabov ter sprejeli novelo kazenskega zakonika, v kateri bi vsako sodelovanje, novačenje ali pomoč teroristom opredelili kot kaznivo dejanje.

Prav tako bi v SDS uvedli nadzor nad financiranjem skupin in organizacij iz tujine, ki bi ga po potrebi prepovedali. Ravno tako bi prepovedali organizacije, ki kakor koli podpirajo ali zagovarjajo terorizem.

Predalič ob tem tudi opozarja na krizo vodenja v uniformiranem delu policije, saj so policisti namesto v varovanje ljudi in premoženja po njegovi oceni usmerjeni zlasti v pobiranje denarnih kazni. Kriminalistična policija pa se v času prehoda iz totalitarne v demokratično družbo po njegovem mnenju “ni otresla ideološko profiliranih, zaslepljenih policistov”.

Zato bi SDS po njegovih besedah “poskrbela za nujno depolitizacijo policije”. Vsi, ki ne bodo delovali v skladu s predpisi in demokratičnimi normami, pa bodo nemudoma suspendirani, je dejal Predalič in se obenem zavzel za ukinitev nepotrebne birokratizacije policije.

Današnja predstavitev programa SDS na področju notranjih zadev je bila sicer naslednja v vrsti predstavitev strokovnega sveta stranke v pripravah na naslednje parlamentarne volitve.

Podroben program je na voljo tukaj:

PROGRAM SDS NA PODROČJU NOTRANJIH ZADEV

VARNOSTNA SITUACIJA

Kot posledica nekontroliranih migracij velikega števila, predvsem ekonomskih migrantov, se je varnostna situacija v Evropi drastično poslabšala. V številnih evropskih mestih prihaja do terorističnih akcij skrajnih islamistov. Vzporedno s terorizmom pa se je praktično v vseh državah, v katere je prišlo večje število migrantov, močno povečala tudi stopnja nasilja, ropov in posilstev. Nazoren je primer Švedske, ki se je z nekoč ene najbolj varnih držav, v le nekaj letih spremenila v državo z najvišjim številom posilstev na število prebivalcev. Število ropov in t.i. »no go« con, ki jih obvladujejo migranti, pa drastično narašča. Slovenija ni otok sredi Evrope, zato je skrajno neodgovorno zatiskati si oči pred očitnimi znaki, ki kažejo na to, kaj čaka Evropo in s tem tudi Slovenijo, če ne bomo takoj in odločno ukrepali. Dejstvo, da v Sloveniji do sedaj ni prišlo do hujših incidentov še ne pomeni, da do njih ne more priti že jutri, zato je nerazumljivo ravnanje aktualne Cerarjeve vlade. Le ta razen zakona, ki je lastnikom zemljišč, na katerih je postavljena ograja, določil odškodnino in novele Zakona o tujcih, ki razen tega, da prenaša odgovornost za omejitev vstopa v državo tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev, z vlade na Državni zbor, ni storila nič, da bi se povečala varnost državljanov in zavarovalo premoženje. V Slovenski demokratski stranki ocenjujemo ravnanje Cerarjeve vlade kot neustrezno in nezadostno, zato bomo takoj po prevzemu vlade sprejeli nujne ukrepe in zakone, ki bodo v največji možni meri državljanom zagotavljali varnost in zavarovali premoženje. – Na južni meji Slovenije bomo dosledno izvajali Schengenski mejni režim, – dosledno bomo preprečevali nezakonite prehode meje. Varovanje meje bo policija izvajala v sodelovanju s slovensko vojsko in po potrebi tudi s pomočjo mednarodnih enot za te namene, – sprejeli bomo takšno azilno zakonodajo, ki bo zaostrila pogoje za pridobitev mednarodno zaščite oziroma azila in skrajšala čas odločanja o upravičenosti do mednarodne zaščite oz. azila. Azil bo podeljen le za določen čas. Po preteku določenega obdobja se bo upravičenost do azila ponovno preverila. Zakon bo prejemnikom azila poleg pravic naložil tudi pogodbene obveznosti (npr. učenje slovenskega jezika in kulture s preizkusom znanja, v okviru možnosti pa tudi plačevanje stroškov nastanitve …). V primeru storitve kaznivega dejanja bo azilant nemudoma izgnan z države, – po vzoru številnih (tudi muslimanskih) držav bomo uvedli prepoved nošenja burk in nikaba, – v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje bomo sprejeli novelo kazenskega zakonika, ki bo vsako sodelovanje, novačenje ali pomoč teroristom, terorističnim skupinam ali državam, opredelila kot kaznivo dejanje, ki bo ostro kaznovano. V tem smislu bodo obravnavani in kaznovani tudi vsi povratniki, ki so se borili ali kakorkoli drugače sodelovali s samozvano islamsko državo, – v sodelovanju z Ministrstvom za finance bomo nadzorovali financiranje skupin in organizacij s tujine in ga po potrebi prepovedali, – organizacije, ki kakorkoli podpirajo ali zagovarjajo teroristična ali kazniva dejanja bodo prepovedana.

STANJE V POLICIJI

Stanje v slovenski policiji lahko ocenjujemo večplastno, ključna pa sta predvsem dva vidika. V uniformiranem delu policije je opazna kriza vodenja, ki je pripeljala do stanja, ko je ta del policije, namesto v varovanje ljudi in premoženja mnogokrat usmerjen predvsem v izrekanje denarnih kazni. Posledica takega vodenja pa je stanje, ko policija izgublja ugled in zaupanje državljanov. Stanje pa še dodatno slabša pretirana birokratizacija dela policije, ki policiste sili izpoplnjevati številne, mnogokrat tudi nepotrebne, obrazce. Na področju kriminalističnega dela policije lahko ugotovimo, da se le ta ob prehodu z nekdanjega totalitarnega režima v demokratično družbo ni v celoti očistil številnih ideološko zaslepljenih policistov. Kriminalistični del nekdanje Ljudske Milice, katerega glavna naloga je bilo varovanje režima, se policija ni uspela v celoti preoblikovati v sodobno politično neobremenjeno kriminalistično policijo kot je običajno v demokratični družbi. Celo več. V sestavo kriminalistične policije so se prezaposlili celo nekateri pripadniki Službe državne varnosto (naslednice zloglasne UDBE). Tako lahko med današnjimi kriminalisti še vedno najdemo tudi take, ki zagovarjajo nekdanji komunistični režim in take, ki imajo v svojih pisarnah še vedno obešene slike diktatorja Tita. Zaskrbljuje tudi dejstvo, da se je del kriminalistične policije organizacijsko oblikoval praktično identično strukturi nekdanje tajne politične policije SDV (bolj znane kot UDBA). Nedopustno za demokratično družbo je tudi dejstvo, da ti deli policije pri svojem delu uporabljajo tajne predpise in pravilnike, ki jih s tihim blagoslovom predsednika vlade in ministrice za notranje zadeve nočejo izročiti na vpogled niti Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V tem smislu je več kot zgovoren primer Ornig. Takšno nedopustno stanje v kriminalističnem delu slovenske policije je neposredna posledica izostanka lustracije v času tranzicije slovenske družbe. Slovenska demokratska stranka bo takoj po prevzemu vlade izvedla nujne ukrepe za depolitizacijo kriminalističnega dela policije in za normalizacijo pogojev dela policije, kar se bo v relativno kratkem času rezultiralo tudi v izboljšanju varnostnega stanja v državi in povrnitvi zaupanja državljanov v delo policije: – izvedli bomo nujno potrebno depolitizacijo policije, – takoj bomo preklicali vse tajne predpise in omogočili nadzor nad delom policije s strani ustreznih nadzornih komisij, – vsi, ki ne bodo delovali v skladu s predpisi in demokratičnimi normami bodo nemudoma suspendirani, – ukinili bomo nepotrebno birokratizacijo in s tem omogočili policistom da se v večji meri posvečajo svojim osnovnim nalogam varovanja ljudi in premoženja, – policija ne bo več »inkasant« z namenom polnjenja državnega proračuna temveč bo njeno delo usmerjeno predvsem v zagotavljanje varnosti ljudi in zavarovanje premoženja, – pri svojem delu bo policija dosledno sledila ustavnemu načelu enakosti vseh oseb, pravni varnosti ter varnosti posameznika. Za policijo ne bo več privilegiranih skupin ali privilegiranih oseb!

 

Št. komentarjev: 9
 1. miro pravi

  Takoj podpišem te ukrepe! SDS je edina domoljubna in programska stranka, vse drugo je nateg!

 2. marko pravi

  To so dobri predlogi! Tudi zaradi tega bom spet volil SDS!

 3. boštjan pravi

  Resen in odgovoren program! Cerar pa je imel ravno obratnega – prisiljevanje tujerodnih nebodigatrebov zaradi novih volivcev. Ta vlada je sramota od sramote!

 4. vanč pravi

  Odlično dr. Predalič! Upam, da vam uspe kot ministru vse to izpolniti, ker bi bilo blagodejno za našo državo in državljane!

 5. opazovalec pravi

  Bo najprej potrebno zmagati, v 25 letih je pa to stranki uspelo natanko 1 (en) krat. In pri tem ne pozabiti krutega dejstva, da ima stranka res 20-25% vnetih pristašev, toda tudi 40-50% vnetih nasprotnikov, ki bodo naslednje leto spet volili Ne-Janšo.
  Pa počakajmo še eno leto in bomo videli, kako bo dr. B. P. mogoče ministroval……

 6. barby pravi

  Se strinam z g. Predaličem. Več zakona in reda ter več slovenstva!

 7. tomato pravi

  cvetličar predaliĆ
  .
  bi rad svojo-plcijo-!
  .
  učij jih bo metat
  .kaktuse
  . na azilante
  .
  BEBEC miro
  .
  nateg je tudi–sds-

 8. tomato pravi

  tako je več slovenstva ..!
  .
  VEN Z doktorji iz šiptarije

 9. giftno pravi

  šiptarje v šiptarijo
  .
  cvetličarje pa v cvetličarne

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen