Domačijski posli šefa UKC Maribor Janeza Lavreta: podpisuje pogodbe brez predmeta in cene ter mimo postopkov javnega naročanja!?

15

Janez Lavre v.d. direktorja zavoda UKC Maribor je podpisal pogodbo za dobavo zdravil iz krvi in ta posel dodelil Zavodu za transfuzijsko medicino, brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja.  V anonimki, ki smo jo prejeli na uredništvu portala Politikis.si je zapisano, da v omenjeni pogodbi nista določena niti predmet niti cena, in pogodba naj bi bila sklenjena kar za nedoločen čas. Res nenavadno, če vemo, da se je Lavre v tem kratkem obdobju vodenja zavoda v javnosti skušal zasloveti z  varčevalnimi ukrepih. Že ob prevzemu funkcije v.d. direktorja zavoda UKC Maribor je namreč iz naložbenega načrta, ki ga je sprejelo prejšnje vodstvo, črtal kar nekaj postavk, med njimi tudi nakup dodatnih postelj za intenzivno nego. A kot so poročali mediji se je Lavre lotil varčevanja na povsem neustrezen način, s katerim je dodatno ogrozil težke rakave bolnike, ki jim je podaljšal čakanje na nujne operativne posege.

Sklenitvi pogodbe z Zavodom za transfuzijsko medicino za nakup zdravil iz krvi brez razpisa sta ostro in v pisni obliki menda nasprotovali pravnici iz pravnega oddelka, kljub temu pa se je uradnemu odklonilnem mnenju raje izognila Adrijana Dietrich, vodja pravnega oddelka. Zakaj? Morda zato ker sodi v najožji krog Lavretovih zaupnikov in se mu ni hotela zameriti. Ni jasno zaradi česa je Lavre sploh prekinil prakso javnega naročanja omenjenih zdravil, ki jo je v tem postopku redno izvajalo prejšnje vodstvo zavoda, v času, ko je direktor UKC bil dr. Gregor Pivec.  Računsko sodišče je namreč tekom revizije poslovanja Zavoda za transfuzijsko dejavnost zapisalo, da predstavlja njihovo poslovanje ne segmentu dobav zdravil iz krvi njihovo tržno dejavnost. Kar pomeni, da obstaja trg in tudi konkurenčni dobavitelji. Kar zagotavlja možnost dobave omenjenih zdravil tudi po bolj ugodnih cenah.

Spomnimo se, da je bil ravno Zavod za transfuzijsko medicino pred nekaj leti na udaru obtožb ravno zaradi izjemno visokih, nemoralnih cen kot jih je označil takratni minister zdravja Tomaž Gantar. Zdravila iz krvi je namreč prodajal Zavod bolnišnicam kar z 80-odstotno maržo.  Zato ni samo nemoralno, temveč tudi škodljivo za javni interes, s takim dobaviteljem sklepati pogodbo brez javnega naročanja, tam kjer je javno naročanje predvideno. Še manj je jasno zakaj je taka pogodba podpisana na nedoločen čas. Če to drži, potem je vprašljiva možnost njene prekinitve, razen prek sporazumnega prenehanja, kar pa nikakor ni običajna praksa v podobnih primerih. Ni jasno niti, kako si je Lavre predstavljal finančni nadzor nad izvajanjem pogodbe, če v njej nista določni niti predmet niti cena. Skratka, po mnenju pravnih strokovnjakov je taka pogodba brez pravne veljave.

Pogodba z Zavodom za transfuzijsko medicino ni edina tovrstna pogodba, ki jo je v svojem polletnem mandatu sklenil dr. Janez Lavre. Kot je navedeno v omenjeni anonimki je Lavre pod zelo podobnimi pogoji, torej brez izpeljanega  postopka javnega naročanja, podpisal še z Onkološkim inštitutom Ljubljana. Po eni izmed teh dveh pogodb je baje strošek zdravnika radioterapevta ter medicinskega fizika cca. 800 EUR na uro.  Po isti pogodbi bi naj bil strošek vzdrževalca RTG aparatur 200 eur na uro?! Ker gre za izjemno visoke cene za omenjeno delo ni jasno, zakaj je pogodbe podpisal, brez da bi prej vsaj pridobil konkurenčne ponudbe.

Zato smo dr. Janezu Lavretu zastavili naslednja vprašanja, njegove odgovore še čakamo:

Vprašanja za v.d. direktorja UKC Maribor Janeza Lavreta, dr. med.:

 • Ali drži informacija, da ste podpisali pogodbo za dobavo zdravil iz krvi z Zavodom za transfuzijsko medicino brez predhodno izvedenega postopka javnega naročila?
 • Kakšno stališče glede podpisa pogodbe je imel pravni oddelek, ki ga vodi Adrijana Dietrich, in ki baje spada v najožji krog vaših zaupnikov? Ali bo Dietrichova uživala vaše zaupanje, če vas ni ustrezno opozorila na pravno nedopustnost take pogodbe?
 • Ali drži da sta se obe pravnici v pravnem oddelku zelo ostro odzvali z negativnim mnenjem glede morebitnega podpisa pogodbe z Zavodom za transfuzijsko medicino brez predhodno izvedenega postopka. Baje sta obe pisno nasprotovali pogodbi, ki ne določa niti predmeta niti cene, se bi pa sklepala za nedoločen čas.
 • Ali drži informacija, da pogodba, ki bi jo naj podpisali vi ne vsebuje niti natančnega predmeta pogodbe, posledično niti cene? Drži informacija, da ste jo podpisali brez predhodno izvedenega postopka in to za nedoločen čas? Kako bi lahko potem to pogodbo kadarkoli razvezali? Menite, da bi lahko dosegli sporazumno prenehanje? Na kak način boste zagotavljali finančni nadzor nad izvajanjem pogodbe, če predmet in cena nista določena?
 • Ali veste, da je Računsko sodišče tekom revizije poslovanja Zavoda za transfuzijsko dejavnost zapisalo, da predstavlja njihovo poslovanje na segmentu dobav zdravil iz krvi njihovo tržno dejavnost? Če torej obstaja trg zakaj ste potem (če seveda ste) podpisali pogodbo brez upoštevanja konkurence?
 • Ali morda veste kakšen popust dosegate na današnji dan pri cenah zdravil, ki vam jih dobavljata Zavod za transfuzijsko medicino in Kemofarmacija? Mislimo na popust na maksimalne dovoljene cene, ki jih določa država? Po naših informacijah gre za zelo visoke procente popustov (celo do 30%). Menite, da boste v prihodnje dosegali enake popuste? Če menite, da ja, potem pojasnite zakaj bi vam nekdo dal popust, če ima pogodbo sklenjeno brez določene cene? Na kaj bi vam potem naj dal popust, če ni določen niti predmet pogodbe?
 • Po naših informacijah je vaš predhodnik in kot ste sami večkrat dejali vaš mentor in učitelj prim. dr. Gregor Pivec vsa leta nabavljal zdravila iz krvi preko postopka javnega naročila. Zakaj niste povzeli njegove prakse na to temo? Menite, da je deloval nezakonito? Če ni, potem delate verjetno nezakonito zdaj vi (če ste seveda pogodbo podpisali)?
 • Menite, da je nesmotrno uporabiti pravila o javnem naročanju pri nabavah zdravil iz krvi? Najeminentnejši pravniki s tega področja menijo namreč ravno obratno, prepričani so, da je potrebno  za nabave vseh zdravil, tudi zdravil iz krvi, izvesti postopek javnega naročila.
 • Izvajajo nad vami predpostavljeni (ministrica za zdravje, šef vlade, morda kdo drug) kakršna koli oblastna dejanja, zaradi katerih ste se morali uklonit in podpisat pogodbo z Zavodom za transfuzijsko medicino? Se je  to od vas pričakovalo že pred nastopom funkcije? Je morda to vračilo usluge ministrici za zdravje, ker vam je dovolila, da na mesto svoje svetovalke zaposlite svojo življenjsko partnerko? Po naših informacijah ste o tej nameravani in zdaj že izvedeni zaposlitvi ministrico obvestili še pred sprejemom funkcije v.d. direktorja UKC Maribor. Se je z zaposlitvijo vaše partnerke gospe Danijele Čepin strinjala? Če  se ni, zakaj ste jo vseeno zaposlili?
 • Ali drži informacija, da ste z Onkološkim inštitutom Ljubljana podpisali dve pogodbi, obe brez predhodno izvedenega postopka javnega naročila? Po eni izmed teh dveh pogodb je baje strošek zdravnika radioterapevta ter medicinskega fizik cca. 800 EUR na uro? Drži? Po isti pogodbi bi naj bil strošek vzdrževalca RTG aparatur 200 eur na uro? To drži? Ali tukaj ne obstaja konkurenca? Menite, da z javnim razpisom ne bi dosegli ugodnejše cene?

Pripis 13.12.2016: Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je danes sprejel spremembe statuta zavoda, ki se nanašajo na imenovanje direktorja. Ko jih bo potrdila še vlada, bodo prihodnje leto objavili razpis za novega direktorja UKC Maribor, ki ga zdaj vodi vršilec dolžnosti Janez Lavre.

Mnogo bolj pomembno kot ta kadrovska banalnost pa je to, da je predsednica sveta zavoda Vlasta Kovačič Mežek ekskluzivno za Politikis.si potrdila, da je seznanjena z napovedjo stavke zaposlenih na oddelku za javna naročila v UKC Maribor, ki jo bodo izvedli še v decembru, saj odklanjajo nezakonito delovanje, ki ga od njih pri nakupu zdravil iz krvi pričakuje vodstvo zavoda. “Da gre za nezakonito delovanje, je zaenkrat le njihova trditev,” je še za naš portal dodala Kovačič Mežkova.

Odgovori vodstva UKC Maribor na naša vprašanja (16.12.2016):

 • Da. Zdravila, proizvedena iz plazme, zbrane v RS, niso predmet javnega naročanja.
 • Podpisana pogodba je v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje o preskrbi   bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2016 ter o posredovanju podatkov o njihovi porabi ter o dostopnosti do navedenih zdravil iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji z dne 3. 6. 2016, št.167-4/2015, in na podlagi mnenja Službe Vlade republike Slovenije zakonodajo. Prav tako je bila pred podpisom pogodbe pridobljena razlaga Ministrstva za zdravje glede skladnosti prej omenjenih navodil z določbami ZJN-3 oziroma ustreznosti Kupoprodajne pogodbe o preskrbi z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo izdelanimi iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji. Omenjeno razlago s strani Ministrstva za zdravje smo pridobili 22. 11. 2016, torej pred podpisom pogodbe z ZTM (pogodba je bila z naše strani podpisana 29. 11. 2016). UKC Maribor je upošteval tako obstoječo zakonodajo in navodila Ministrstva za zdravje. Predhodna interna mnenja Nabavne službe so ob tako jasnih navodilih brezpredmetna.
 • Ne drži, da bi dve pravnici iz Pravnega oddelka nasprotovali podpisu predhodno omenjene pogodbe. Sta pa izrazili pomisleke pravnici zaposleni v Nabavni službi v Oddelku za javna naročila.
 • Za potrebe preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki, na ozemlju Republike Slovenije je Vlada Republike Slovenije ustanovila Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju: ZTM). ZTM je pripravil pogodbo o preskrbi z zdravili z albuminom ter z IVIG na podlagi Navodila Ministrstva za zdravje, št.167-4/2015, z dne 3. 6. 2016. Pogodba ima vse bistvene sestavine in je v skladu s pravili obligacijskega prava. Pogodba med UKC Maribor in ZTM je le končni dokument, ki pa ima vse pravne podlage v obstoječi zakonodaji, navodilih ministrstva, ki so javnem interesu in širši sistemski ureditvi, ki poudarja načelo prednostne preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme.
 • Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) v 71. točki 6. člena določa načelo prednostne preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme (to je iz sveže plazme, zbrane v Republiki Sloveniji). Predmet pogodbe je sukcesivna dobava zdravil. V skladu s prednostnim načelom se preskrba z zdravili iz Evropske unije iz tuje plazme izvaja, če zdravila iz slovenske plazme ne pokrijejo vseh potreb po teh zdravilih v Republiki Sloveniji. Iz navedenega sledi, da se načelo prednostne preskrbe v praksi izvaja na način, da bolnišnice na letni ravni vnaprej vedo, da bodo zdravila iz slovenske plazme prejela od ZTM v količinah, ki so odvisne od količin zdravil iz slovenske plazme preteklega leta (približno 60% porabe v RS). Preskrba z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko aplikacijo (v nadaljevanju besedila: IVIG), ki so izdelana izključno iz plazme zbrane v RS, se torej izvaja v skladu z načelom prednostne preskrbe z zdravili iz plazme, zbrane v RS, kar predstavlja sistemsko ureditev, s katero se zagotavlja enakopraven dostop do teh zdravil v RS ter dostop do zdravil iz tuje plazme, za potrebe pokritja vseh potreb v bolnišnicah v RS po teh zdravilih. Cena zdravil je določljiva v skladu s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/2015, 15/2016) in je s strani države regulirana. Ker gre za sistemsko ureditev, ni potrebe po določitvi odpovednega roka, saj je UKC Maribor kakor tudi druge bolnišnice v RS, zavezan k spoštovanju zakonske oz. sistemske ureditve.
 • Kot že navedeno, je potrebno najprej porabiti zdravila iz slovenske plazme, ki jih dobavi ZTM, ko le- teh več ni, se lahko izvede javni razpis in se zdravila iz plazme kupijo na trgu, torej preko javnega razpisa. Ker gre za sistemsko ureditev na ravni države, je UKC Maribor dolžan navodila Ministrstva za zdravje spoštovati, ne glede na morebitne pomisleke o upravičenosti in utemeljenosti kakršnihkoli navodil.
 • ZTM je javni zavod, navodila Ministrstva so jasna, prav tako mnenje Službe Vlade republike Slovenije zakonodajo. Ponovno poudarjamo, da smo pred podpisom pogodbe pridobili razlago Ministrstva za zdravje glede skladnosti prej omenjenih navodil z določbami ZJN-3 oziroma ustreznost Kupoprodajne pogodbe o preskrbi z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo izdelanimi iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji. Enostavno povedano, je potrebno kupiti zdravila iz slovenske plazme (v določenem odstotku in do porabe) od ZTM, saj gre za sistemsko in zakonsko ureditev. Gre za izvajanje javnega interesa, s katerim RS v skladu s sedmim odstavkom 168. člena PDEU za zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe racionalno razporeja dodeljene vire. Kot že rečeno, je cena določljiva in po naših podatkih so nabavne cene preko ZTM cenejše kot jih ponuja tuj ponudnik.
 • Kot že rečeno, navodila Ministrstva za zdravje so jasna, prav tako mnenje Službe Vlade republike Slovenije zakonodajo. V skladu s 74. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 -uradno prečiščeno besedilo, 89/07 -odi. US, 126/07 -ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) za izvrševanje zakonov, drugih predpisov državnega zbora, predpisov vlade ter predpisov Evropske unije ministri izdajajo pravilnike, odredbe in navodila. Pravilnik, odredbo ali navodilo se izda, če tako določa zakon ali uredba, izdana za izvrševanje zakona, ali če minister oceni, da je to potrebno za izvrševanje zakona ali predpisa Evropske unije. Z navodilom se predpiše način ravnanja, čemur ta zadevna navodila MZ tudi sledijo. UKC Maribor in jaz kot v. d. direktorja UKC sem ravnal v skladu z zakonodajo in omenjenimi navodili MZ.
 • Navodila MZ so jasna, najprej je v RS potrebno porabiti zdravila iz slovenske plazme, ki jih bolnišnice prejmejo od ZTM, zato je bilo potrebno podpisati pogodbo z ZTM za zdravila iz plazme, ki je zbrana v RS, v količinah, ki jih le- ta zagotovi na letni ravni.
 • Vsi postopki so izvedeni v skladu s pravnimi mnenji kompetentnih organov in ne moremo potrditi vaših domnev o »pritiskih«.
 • OI in UKC Maribor sta sklenila eno pogodbo, ki ureja sodelovanje pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC MB, in ne dveh, kot je napačno navedeno. Sklenjena pogodba ureja pomoč pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC Maribor z naslednjimi strokovnjaki – zdravniki specialisti radioterapije, pooblaščeni izvedenci medicinske fizike/medicinski fizik, radiološki inženirji in vzdrževalci obsevalnih aparatur. Plačilo za delo zdravnikov specialistov radioterapije je dogovorjeno v mesečnem pavšalnem znesku 7.600 EUR bruto, ki vključuje plačilo za dogovorjeno delo (pregledovanje vrisanih struktur in/ali obsevalnih planov, odobritve obsevanj bolnika (pred odobritvijo bolnik ne sme biti obsevan) in nudenje drugih konzultacij glede zdravljenja bolnikov) ter vse stroške OI, povezane z delom zdravnikov specialistov za UKC Maribor. Naveden znesek predstavlja povračilo vseh stroškov, povezanih z delom posameznega zdravnika OI vključno s prevozom na delo na sedež UKC Maribor in nazaj in nadurno delo ostalih zdravnikov na OI, ki je nastalo zaradi odsotnosti zdravnikov, ki so bili v UKC Maribor. Plačilo za vzdrževalca obsevalnih aparatur je dogovorjeno v višini 600 EUR bruto za vsak obisk. Vendar je potrebno ob tem pojasniti, da je v pogodbi dogovorjeno, da se bodo konzultacije vzdrževalca obsevalnih aparatur izvedle največ dvakrat ob uvedbi nove radioterapevtske storitve.

janez-lavre2

Št. komentarjev: 15
 1. miško pravi

  Ja saj pa je iz NSi, le kako bo drugače ravnal kot po Kučanovi direktivi? Malo za botra, malo zase, kot v starih dobrih YU časih…

 2. Vinko pravi

  Hmmmmmmmmmmmmm, tale Lavre je hitro začel s tovarišijskim kapitalizmom. Komaj pol leta na stolčku, pa že kup nečednosti.

 3. dr. berlioza pravi

  Tale pa res zgleda kot en navadni klovn. A so dobri in normalni ter pošteni kadri v državnih službah že res samo davna preteklost?

 4. renata pravi

  Največji pacient je Lavre sam. Diagnoza: korupcija, klientelizem, nepotizem.

 5. Kulisa pravi

  Opevani morala in etika sta zasli s poti, kajne Lavre? Hitro ju poiscite, saj so vas bila polna usta ob prevzemu. Zakaj se mi zdi komentar @misko dober? Kaj pa, ce je vse res?!

 6. bojan pravi

  Bolničarji iz Ukc MB še bodo začeli zelo pogrešati Pivca…

 7. gogi pravi

  Lopov na delu! Bo KPK odreagirala?

 8. hinko pravi

  Žalost od žalosti je to naše koruptivno zdravstvo, bolniki pa crkujejo, medtem ko si drugi polnijo žepe! Sramotaaaaaaaa!!!

 9. Pero pravi

  Z eno besedo – barabun!

 10. Miha Skumavc pravi

  Tak je kot drugi!!!

 11. Miha Skumavc pravi

  Tak je kot drugi!

 12. raft pravi

  Kaj bi z njim naredi9li na Kitajskem?

 13. raft pravi

  Moderator. Kdo od naju ima problem?

 14. raft pravi

  test

 15. bruh pravi

  to upravljajo kučanovi državmismrdeči kadri, kjer se legalno a čisto mafijsko pere denar…..tako, da …..nić ne bo…so nedotakljivi……..sodno in medijsko udbaško in mafijsko zaščiteni ….so pač vsi kućanivi smrdeči pra sci in svi nje….ajd…

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen