Stečaj nad Info TV zaključen, upniki niso poplačani, Vodušek medtem šel v osebni stečaj

1

Stečajni postopek družbe Info TV se je končal brez poplačila upnikov, kaže danes objavljeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani. Priznanih terjatev je bilo za 1,63 milijona evrov, nekdanji lastnik Info TV Vladimir Vodušek pa je medtem šel v osebni stečaj.

Največ terjatev do družbe, ki se je ukvarjala z radijsko in televizijsko dejavnostjo, vodil pa jo je Vodušek, so prijavili Hotel grad Podvin (596.233 evrov), Davčna uprava RS (471.859 evrov), Triglav Naložbe (323.619 evrov), Gorenjska banka (321.134 evrov) in MIF Invest (235.389 evrov).

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi stečajni dolžnik ni več izkazoval opreme v višini 28.915 evrov, od tega je obremenjene opreme v višini 3374 evrov, ker jo je stečajni upravitelj odpisal, saj opreme ni bilo mogoče najti, predkazenski postopek pa je bil zaključen.

Del kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 70.337 evrov je bilo v postopku pobotanih z obveznostmi do dobaviteljev, v višini 104.360 evrov pa so bile terjatve odpisane, saj so kupci predložili dokazila, da so bile terjatve že poravnane, zastarane ali pa je bil nad dolžniki pričet stečajni postopek, pri čemer terjatve niso bile pravočasno prijavljene v stečajno maso.

Terjatve do kupcev v višini 105.091 evrov, od tega so zastavljene terjatve v višini 14.700 evrov, je stečajni upravitelj odpisal zaradi zastaranja in jih na presečni datum 30. september več ne izkazuje.

Druge terjatve v višini 38.047 evrov so se v celoti nanašale na terjatev iz naslova predujma sodišča iz prisilne poravnave in stečajnega postopka ter so bile zmanjšane za nakazan predujem sodišča v višini 3314 evrov in kasneje še za 34.733 evrov zaradi napačnega knjiženja.

Hkrati je bila za 34.733 evrov povečana začetna stečajna izguba, ki na presečni dan 30. septembra letos znaša 2,5 milijona evrov. Denarna sredstva na računu na presečni dan pa so znašala 446 evrov.

Stroški postopka so znašali 50.000 evrov, razlika v bilanci stanja med aktivno in pasivno stranjo pa je izguba v višini 15.800 evrov.

Okrožno sodišče v Ljubljani je stečaj nad družbo Info TV sprožilo 28. februarja leta 2013. Predlog za začetek postopka je vložil dolžnik sam. Podjetje Info TV je bilo sicer od aprila 2010 do konca februarja 2013 v postopku prisilne poravnave.

Vodušek sicer medtem novinarsko pot nadaljuje na Top TV Media. Ta je sicer prek družbe Digital Imperium (slednja je imela v zadnjem letu transakcijski račun blokiran 272 dni) v lasti Voduškove hčerke Sare Vodušek, kot direktor pa jo glede na podatke Ajpesa vodi Vladimir Vodušek. Top TV Media je v letu 2015 sicer pridelala skromnih 35.942 prihodkov. (sta/ured)

vladimir-vodusek

Število komentarjev: 1
  1. haapy yack pravi

    hoj
    Predlagam, da gre za natakarja v kakšen lokal v Zupančičevi jami.
    čao

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen