Skupina KJK Kovinoplastiki Lož napoveduje rast

0

Obvestilo za javnost skupine KJK glede Kovinoplastike Lož zaradi relevantnosti na tem mestu objavljamo v celoti:

“V povezavi z medijskimi objavami, ki so se pojavile v zadnjih dneh in se nanašajo na namero skupine KJK, da kupi delež v družbi Kovinoplastika Lož, bi radi pojasnili nekaj dejstev.

Skupina KJK je pred časom izkazala interes za nakup dela družbe Kovinoplastika Lož in po več kot leto in pol dolgih postopkih, ki so potekali povsem transparentno in v odprti konkurenci domačih in tujih kupcev/ponudnikov, ponudila najboljšo ceno in podpisala kupoprodajno pogodbo, ki jo mora potrditi še skupščina delničarjev družbe pooblaščenke.

Skupina KJK ima več kot 20-letne izkušnje pri izvajanju naložb na področju vzhodne Evrope. V treh skladih ima skupina premoženje vredno več kot 450 milijonov evrov. V Sloveniji so skladi skupine KJK prisotni v družbah kot so Iskra ISD d.o.o., Tomplast, d.o.o. in Don don d.o.o.

»V družbah, kjer smo kapitalsko udeleženi, sledimo aktivnemu pristopu v skladu s preglednostjo in najboljšimi praksami pri upravljanju družb. Družbam prinašamo svež kapital in jim pomagamo pri organski rasti, utrjevanju razdrobljenih trgov in izboljšanje denarnega toka oziroma donosnosti«, je ob tem dejal Kustaa Aima iz sklada KJK Capital.

Poslovni rezultati družb, ki so v lasti Skupine KJK, nenehno naraščajo, povečuje pa se tudi število zaposlenih. Odkar je skupina KJK solastnik podjetja Don don d.o.o., se je število zaposlenih povečalo s 1.000 na 1.500, prihodek pa s 50 na 90 milijonov evrov. Po vstopu KJK v lastniško strukturo, je družba podvojila proizvodnjo in je v regiji prevzela vodilno vlogo v panogi.

Kot je povedal direktor podjetja Iskra ISD d.o.o. Igor Hafnar, se je število zaposlenih v tej družbi povečalo s 400, kolikor jih je bilo pred vstopom KJK, na današnjih 530. Letni prihodki podjetja so se zvišali s prvotnih 33 na sedanjih 43 milijonov evrov.

Skupina KJK je v družbah, ki jih nadzira zavezana k spodbujanju okrepljene naložbene politike, ki zagotavlja izboljšano poslovanje družb. Zato se je tudi raven naložb v družbah, ki so v lasti skladov KJK v Sloveniji občutno zvišala. V Iskri ISD ta znaša več kot 6 milijonov evrov na leto, izvoz v tujino se je zaradi tega povečal za več kot polovico. V družbi Don don d.o.o. pravkar gradijo novo najsodobnejšo tovarno toasta, kupili so tudi štiri pekarne in dva mlina v Srbiji. Letno odkupijo in zmeljejo več kot 100 tisoč ton žita. V Sloveniji pa so, tudi s pomočjo dokapitalizacije s strani KJK, prevzeli še vodilno pekovsko podjetje, Pekarno Grosuplje.

»Enako razvojno, z željo po rasti, bomo pristopil tudi k naložbi v Kovinoplastiko Lož. Načrtujemo povečanje realizacije, torej še večjo zasedenost kapacitet, rast števila zaposlenih in dodatna vlaganja v razvoj, kar je zagotovo tudi v interesu zaposlenih in vodstva ter lokalne skupnosti«, je dejal predstavnik KJK Capital Josip Vuko, ki je načrte skupine pred kratkim predstavil  zaposlenim na sedežu podjetja Kovinoplastika Lož in županu občine Loška dolina.”

kovinoplatiks loz

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen