Ajpes vzpostavil register zavezancev za informacije javnega značaja

0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je vzpostavila register zavezancev za informacije javnega značaja, ki je javnosti v celoti in brezplačno dostopen od prejšnjega petka. Gre za register, ki zagotavlja pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin.

Register zagotavlja pregled nad porabniki javnih sredstev, kamor spadajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter pregled nad poslovnimi subjekti, ki poslujejo s sredstvi v lasti države in občin, kamor spadajo gospodarske družbe v večinski lasti države in občin, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Pojasnili so, da bodo morala ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti tudi po vzpostavitvi registra prijavljati vse novonastale zavezance iz svoje pristojnosti, in sicer osebe javnega prava, izvajalce javnih služb in nosilce javnih pooblastil ter pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe, v katerih nastopajo kot ustanovitelji. To bodo morali storiti najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava, podelitvi javnega pooblastila ali pričetku izvajanja gospodarske javne službe.

Na ministrstvu so zapisali še, da bodo v registru med drugim obdelovali podatke o zavezancih za informacije javnega značaja kot so matična in davčna številka, naziv ali firma, sedež, pravnoorganizacijska oblika, datum vpisa v register in izbrisa iz registra in pravna podlaga za vpis. (sta)

500-euro-version

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen