Ob svetovnem dnevu prebivalstva tudi opozorila o staranju prebivalstva v Sloveniji

0

Število prebivalstva v Sloveniji, starega od 15 do 64 let, se bo v obdobju med letoma 2010 in 2020 po nekaterih projekcijah zmanjšalo za več kot 68.000 ljudi, število starih 65 let in več pa zvišalo za nekaj več kot 82.000 ljudi, so ob 11. juliju, svetovnem dnevu prebivalstva, za STA opozorili na ministrstvu za delo.

Staranje populacije oz. spreminjanje njene starostne strukture že ima in bo v prihodnosti imelo še večje posledice tudi za področje socialnega varstva, navajajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po njihovih navedbah lahko pričakujemo povečanje zdravstvenih in socialnih stisk starejšega prebivalstva in posledično povečano povpraševanje po različnih zdravstvenih in socialnih storitvah, povečanje potreb po negovalnih storitvah, storitvah prevozov in predvsem po različnih oblikah podpornih storitev za oskrbo na domu.

V prihodnje bo zato nujno v večji meri spodbujati in razvijati skupnostno oskrbo in zagotoviti pestrost oblik pomoči na domu, saj bomo le na ta način omogočili formalno oskrbo na domu oz. v lokalnem okolju večjemu številu ljudi in hkrati blažili pritisk na institucionalno varstvo, navajajo.

Zaradi teh sprememb posebej izpostavljajo potrebo po ureditvi sistema dolgotrajne oskrbe. Pri dejavnostih oz. programih dolgotrajne oskrbe opozarjajo tudi na potrebo po povezani obravnavi zdravstvene in socialne problematike posameznikov.

Med prebivalci Slovenije so po statističnih podatkih konec leta 2012 starejši od 64 let predstavljali 17,1-odstotni delež. Delež starejših od 64 let naj bi se po projekcijah prebivalstva evropskega statističnega urada Eurostat do leta 2060 povečal na 31,6 odstotka.

Splošna stopnja tveganja revščine je v Sloveniji v letu 2012 znašala 13,5 odstotka, samo za stare 65 ali več pa 19,6 odstotka. Pri starejših moških je bila 11,7-odstotna, pri starejših ženskah pa kar 25-odstotna.

Glede na tip gospodinjstva je bila stopnja tveganja revščine v enočlanskem gospodinjstvu osebe, stare 65 ali več let, pri moških 33,3-odstotna, pri ženskah pa 44-odstotna. V gospodinjstvih, ki sta jih sestavljali dve odrasli osebi brez vzdrževanih otrok, od katerih je bila vsaj ena stara več kot 64 let, pa je bila ta stopnja 10,2-odstotna. (sta)

prebivalstvo

Slika je delno simbolična

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen