Gradbeništvo v Sloveniji se počasi pobira

0

Položaj gradbene dejavnosti se v Sloveniji po podatkih statistikov izboljšuje. Dviga se vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih, ki so posledica povečanega investiranja v javno infrastrukturo s pomočjo evropskih sredstev. K povečanju je v prvih mesecih letos prispevala tudi sanacija posledic žleda.

Vrednost opravljenih gradbenih del v Sloveniji je bila v prvih štirih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani za 40 odstotkov višja, v EU za 2,6 odstotka višja. Rast vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v EU 7,8-odstotna, v Sloveniji 6,2-odstotna, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila v EU 2,7-odstotna, v Sloveniji kar 57,4-odstotna, so navedli v statističnem uradu.

Deleži vrednosti opravljenih gradbenih del glede na vrsto gradbenih objektov so se v Sloveniji v zadnjih letih močno spremenili. V letu 2006 je bilo na stavbah opravljenih 54,4 odstotka vrednosti gradbenih del, na gradbenih inženirskih objektih 45,6 odstotka. Od leta 2011 naprej se je precej več del opravilo na gradbenih inženirskih objektih. V letu 2013 se je namreč na stavbah opravilo samo še 36,4 odstotka vrednosti vseh gradbenih del, na gradbenih inženirskih objektih 63,6 odstotka.

Lani se je po navedbah statistikov manj kot v Sloveniji, ko je bila vrednost opravljenih gradbenih del za 31,3 odstotka nižja od povprečja v EU, gradilo le v Grčiji in na Cipru. Najvišje vrednosti opravljenih gradbenih del pa so medtem ustvarili v Estoniji, Latviji in Litvi. Aprila letos je bila rast najbolj izrazita v Sloveniji, v Španiji in na Portugalskem, najbolj pa je upadla na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem.

V Sloveniji se je lani število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe po šestih letih upadanja zvišalo, v prvih mesecih letos se je v medletni primerjavi spet nekoliko znižalo. Se je pa nad dolgoletno povprečje dvignil kazalnik zaupanja v gradbeništvu. Njegova vrednost je bila junija sicer za 4 odstotne točke nižja kot maja, od dolgoletnega povprečja od leta 2002 do leta 2013 pa je bila višja za 11 odstotnih točk. (sta)

novogradnja

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen