Za zdaj samo delna sanacija vodovoda na onkološkem inštitutu

0

Člani sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so danes opozorili na nujnost, da izvajalec sanacije vodovodnega omrežja pripravi nov projekt obnove, na podlagi katerega bodo potem lahko pripravili tehnološki elaborat in terminski načrt del. Do sprejema tega bo obnova potekala samo v drugi kleti, je pojasnil generalni direktor inštituta Janez Remškar.

Onkološki inštitut je izvajalca del, podjetje Kovinar Kočevje, v sanacijska dela uvedel 17. marca, 23. aprila pa je izvajalcu predal prve prostore, ki so v drugi kleti inštituta – strojnico ter prostore za čiščenje bolniških postelj v enoti centralne sterilizacije. S tem dnem je izvajalec tudi začel z organizacijo gradbišča in s pripravljalnimi deli.

Ker pa izvajalec predlaga racionalizacije projekta, je inštitut na ministrstvo za zdravje naslovil pobudo, naj izvajalec spremembe projekta vodovodnega omrežja izdela v pisnem projektu, ki bo tudi onkološkemu inštitutu omogočal ustrezno pripravo in reorganizacijo dela v času sanacije.

Po izhodiščih novega projekta, ki je po Remškarjevih besedah na prvi pogled boljši in cenejši, bi namesto 3800 vertikalnih vrtin napravili vertikalne vode le v vzhodnem oz. zahodnem delu stavbe za jaški dvigal, nato pa bi se inštalacijo speljalo horizontalno po etažah.

Dokler ne bodo na podlagi novega dokumenta pripravili vseh potrebnih načrtov oz. elaboratov, bodo sanacijska dela vodovoda potekala le v drugi kleti, kjer ni bolnikov, pravi Remškar. S tem bodo po njegovih navedbah sledili tudi navodilu republiške zdravstvene inšpektorice.

Nov projekt mora izvajalec po Remškarjevih besedah pripraviti zato, ker sedanji močno odstopa od dejanskega stanja v onkološkem inštitutu. Zato je Remškar ob pripravi na razpis tudi opozarjal, da se bodo zaradi teh neskladij pojavljale možnosti sklepanja aneksov.

Ali bo ta nov zaplet kako vplival na terminsko dokončanje obnove vodovoda, Remškar težko ocenjuje, saj niti še ne pozna projekta. “Zadeva je zelo zapletena. Treba je odpirati strope in natančno pregledati, kjer bo lahko inštalacija po horizontalnih etažah sploh potekala,” je pristavil.

Sicer pa so na današnji seji sveta razpravljali tudi o poslovanju inštituta v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Ocena finančnega rezultata kaže, da je inštitut v tem času posloval uravnoteženo, z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 66.000 evrov.

Inštitut je v prvih štirih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani beležil tudi nekoliko povečan obseg dela na večini področij in tudi nekoliko večje število obravnavanih bolnikov. Uspešno se izvaja tudi državni presejalni program za raka dojk Dora, saj je bilo preventivnih mamografij v prvih petih mesecih za 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. (sta)

onkoloski

Onkološki inštitut Ljubljana

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen