Pred odhodom v tujino si uredite zdravstveno zavarovanje

0

Na zavodu za zdravstveno zavarovanje zavarovancem svetujejo, da si pred odhodom v tujino pravočasno uredijo zdravstveno zavarovanje. Tako lahko brezplačno pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali konvencijsko potrdilo za Bosno in Hercegovino. Za nekatere nenujne zdravstvene storitve pa so na voljo komercialna zavarovanja.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja na voljo brezplačno in po elektronski poti

V naslednjem mesecu dni bo potekla veljavnost več kot 200.000 evropskim karticam zdravstvenega zavarovanja, s katerimi zavarovane osebe uveljavljajo pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini, najpogosteje med poletnim dopustovanjem na Hrvaškem, opozarjajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po njihovih podatkih namreč zavarovanci največ evropskih kartic naročijo junija in julija.

Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta. Na ZZZS tako zavarovance pozivajo, naj preverijo datum poteka veljavnosti in novo listino naročijo pravočasno – torej vsaj štiri delovne dni prej, kot jo potrebujejo.

Novo evropsko kartico je mogoče naročiti 30 dni pred potekom veljavnosti stare kartice. Tako evropska kartica kot konvencijsko potrdilo sta brezplačna, naročiti pa ju jo mogoče na spletni strani ZZZS, s pošiljanjem SMS sporočila na telefonsko številko 031 711 009 ali osebno v času uradnih ur na izpostavah in območnih enotah ZZZS.

Zdravstvene organizacije na Hrvaškem, ki sprejemajo evropsko kartico, so označene z uradno nalepko

ZZZS je sicer v lanskem letu zavarovanim osebam izdal več kot 940.000 listin za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini – od tega veliko večino evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja.

Ob tem so nekateri zavarovanci lani opozarjali na težave pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Da se to ne bi ponovilo, so na ZZZS pridobili zagotovilo hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, da bo v vseh ordinacijah, ki so dolžne nuditi nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena uradna nalepka, da sprejemajo evropsko kartico.

Ob tem na ZZZS opozarjajo, da evropskih kartic ne sprejemajo t. i. turistične ambulante, kjer so zavarovane osebe upravičeno samoplačniki. Dodatne informacije v zvezi s tem lahko zavarovanci prejmejo med bivanjem na Hrvaškem tudi na brezplačni telefonski številki hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje 0800 7999.

Kje vse velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v državah članicah EU ter v članicah Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Liechtenstein in Norveška) in Švici, za katere velja evropski pravni red. Predpisi EU in tako tudi kartica evropskega zavarovanja veljajo tudi za francoska ozemlja izven matične Francije, za portugalski ozemlji Azori in Madeira, za Grenlandijo, za Gibraltar, za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Mallorco in Kanarske otoke.

Kartica prav tako velja v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, to so Avstralija, Črna gora, Makedonija in Srbija. Sporazum ima Slovenija prav tako sklenjen tudi z Bosno in Hercegovino, za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tej državi pa si morajo zavarovanci pridobiti konvencijsko potrdilo.

Tedenski družinski paket osnovnega komercialnega zavarovanja znaša okoli 20 evrov

V ostalih državah evropska kartica zdravstvenega zavarovanje ne velja, prav tako imajo zavarovanci s to kartico oziroma konvencijskim potrdilom v času začasnega bivanja v drugih državah pravico le do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Za ostale zdravstvene storitve si lahko zavarovanci uredijo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Slednjega v Sloveniji ponuja več zavarovalnic, in sicer Coris, Vzajemna, zavarovalnice Maribor, Triglav, Tilia in Generali. Tovrstna zavarovanja poleg nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči v tujini namreč nudijo tudi vrsto drugih storitev, kot so prevoz zavarovane osebe do zdravstvene ustanove ali po potrebi v domovino, pravna pomoč, premagovanje jezikovnih preprek in pomoč svojcem.

Od vrste storitev in višine zavarovalnega kritja je odvisna tudi višina premije za zavarovanje, ki se razlikuje tudi glede na dolžino zavarovalnega obdobja in pri nekaterih zavarovalnicah tudi glede na območje v svetu, za katerega velja. Premije za osnovne zavarovalne programe za tedenske počitnice v tujini se tako gibljejo med šest in 12 evrov za posameznike in okoli 20 evrov za družinske pakete. Za dvotedenske osnovne zavarovalne pakete pa bodo posamezniki odšteli med 10 in 18 evrov, premija za takšno obdobje za družino pa znaša med 26 in 33 evrov. Ob tem morajo biti zavarovanci pozorni na to, za katera območja zavarovanje velja ter katere storitve vključuje.

Na ZZZS komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini priporočajo vsem, ki se nameravajo kjerkoli v tujini ukvarjati s tveganimi dejavnostmi, se podajo na tvegana območja ali če obstaja tveganje za poslabšanje njihovega zdravstvenega stanja. (Sonja Poznič Cvetko, sta)

zavarovanje

Slika je simbolična

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen