Odbor DZ za kmetijstvo o ohranjanju narave

0

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je na današnji seji potrdil vladni predlog novele zakona o ohranjanju narave, ki odpravlja administrativna bremena in ovire pri varovanju narave, določa pa tudi vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju. Predlog sprememb zakona med drugim odpravlja tudi neskladja z evropskimi predpisi.

S predlogom novele je želela vlada, ki sedaj opravlja le še tekoče posle, povečati učinkovitost ukrepov varstva narave in odpraviti nepotrebne administrativne ovire. Zakonski predlog tudi odpravlja neskladja z evropskimi predpisi in ureja vožnjo z vozili na motorni pogon v naravi, je pojasnila državna sekretarka Tanja Strniša.

V Sloveniji je namreč vožnja z motornimi vozili z uredbo urejena od leta 1995, od takrat pa se je zvišalo število ljubiteljev vožnje izven urejenih cest. Sedanja ureditev se je, kot je dejala državna sekretarka, izkazala za neustrezno. “Menim, da smo tudi na tem področju našli dobre rešitve, da se to sicer lahko razvija, vendar v za to namenjenih območjih,” je poudarila.

Predlog novele tako ne omejuje vožnje za motorna vozila v naravnem okolju, če gre za vozila, namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti oz. javne službe. Ureja se vožnja v rekreativne namene, ki bi bila dovoljena po cestah in prometnicah, v naravnem okolju pa s sprejetjem predloga novele le na posebej določenih območjih in prireditvah, ki bodo pridobila potrebna dovoljenja.

Poslanci PS so sicer predlagali, da se obravnava predloga novele zakona umakne z dnevnega reda odbora, ker naj zakon ne bi bil dodelan v vseh točkah, vendar njihov predlog ni dobil zadostne podpore. Branko Ficko (PS) je poudaril, da zakon vsebuje preveč nedoslednosti in bi ga zato morali obravnavati po nadaljnjem usklajevanju. Vendar pa se večina članov odbora z njim ni strinjala.

Poslanci pa so podprli predlog dopolnila poslancev SD, ki znižuje spodnji prag predlaganih glob za lažje prekrške. Jakob Presečnik (SLS) se je strinjal, da so bile predlagane kazni previsoke, kar je po njegovi oceni postala že nekakšna praksa pri spreminjanju zakonodaje.

V vladnem predlogu novele je bil sicer nastavek za uredbo, ki bi uredila tudi področje kolesarjenja v naravnem okolju, vendar so poslanci sprejeli dopolnilo odbora, da vožnja s kolesi ostane dovoljena po urejenih poteh in na območjih, ki so definirana kot območje športne in rekreacijske dejavnosti.

Samostojni nepovezani poslanec Dragan Bosnić je ob tem opozoril, da se nekateri lastniki ne strinjajo z vožnjo po njihovih zemljiščih, zato bi bilo treba to, da ne bi po nepotrebnem prihajalo do težav in konfliktov, zakonsko urediti. (sta)

narava

Slika je simbolična

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen